Hoppa till innehåll

Aktuella översikten ”Importdeklareringen förändras stegvis” har publicerats

17.6.2020 13.19
Pressmeddelande

Förändringen av tulldeklareringen vid import fortsätter. I slutet av år 2020 kommer det ändringar till importdeklarationer som företag lämnar in.  Titta på våra senaste inspelningar så du vet hur förändringarna påverkar ditt företag.

Den aktuella översikten är indelad i följande delområden:

  • Importdeklareringen förändras stegvis
  • Ändringar i meddelandedeklareringen vid import och tullagring

Våra webbseminarieinspelningar hittar du på finska och svenska på vår webbplats. Vi kompletterar översikten senare med en webbinspelning om tulldeklarering på Åland.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering