Testaus

Ennen sanoma-asioinnin aloittamista yrityksen on testattava Tullin kanssa ohjelmistonsa toimivuus ja että ohjelmisto tuottaa Tullin määrittelyjen mukaisia sanomia. Samalla testataan myös tietoliikenneyhteyksien toimivuus.

Testausten aikana yritys lähettää erisisältöisiä ilmoitussanomia (esimerkiksi täydellinen, korjattu, selvitys), joihin Tulli vastaa sanomilla (hyväksyminen, virhe, lisäselvityspyyntö jne.). Yrityksen täytyy vastata vastaussanomiin niiden edellyttämällä tavalla, esimerkiksi korjata virhe tai lähettää lisäselvitys.

Uusi sanoma-asioinnin testauspalvelu

Sanoma-asioinnin testauspalvelun avulla Tullin asiakkaat voivat testata itsenäisesti suoran sanoma-asioinnin ilmoituksia ajasta tai paikasta riippumatta. Asiakkaat pystyvät testaamaan omien järjestelmiensä toimintaa Tullin rajapintaa vasten ja varmentamaan, että heidän järjestelmänsä osaavat tuottaa Tullille lähetettävät ilmoitussanomat oikein ja käsitellä Tullin vastaussanomia.

Testauspalvelussa on mahdollista testata:

  • Viennin suoran sanoma-asioinnin ilmoitusten testaus
  • Tuonnin ja viennin suoran sanoma-asioinnin ilmoitusten liitteiden lähettäminen sanomalla Tulliin. Vain ohjelmistotalot testaavat tämän palvelun toiminnallisuuden.

Sanoma-asioinnin testauspalvelun käyttöohje (pdf)

SIIRRY TESTAUSPALVELUUN

Testausohjeet

Testauksessa on menettelystä riippuen kaksi tai kolme osaa.

Järjestelmä Testin osat
AREX-yleisilmoitusjärjestelmä,
ITU-tuontijärjestelmä,
NCTS-passitusjärjestelmä

Tekninen testaus
Rinnakkaistestaus

ELEX-vientijärjestelmä

Testaus sanoma-asioinnin testauspalvelulla

Intrastat-tilastojärjestelmä

Tekninen testaus yrityksen omalla
materiaalilla

 

AREX-yleisilmoitusjärjestelmän testausohjeet

Jotta yritys hyväksytään sanomailmoittajaksi, sen on läpäistävä hyväksytysti sanomaliikenteen testaus. Kun yrityksen hakemus on käsitelty, Tulli ottaa yhteyttä yritykseen yritysneuvonnan  järjestämiseksi ja testausajan sopimiseksi. Asiakas rakentaa itsenäisesti AREX-yleisilmoitusjärjestelmänsä Tullin sanomakuvausten perusteella. 

Sanomailmoittajan testaus koostuu kahdesta osasta: teknisestä testauksesta sekä rinnakkaistestauksesta. Teknisessä testauksessa asiakas käyttää Tullin laatimaa testimateriaalia. Teknisellä testauksella varmistetaan Tullin ja yrityksen välisen sanomaliikenteen toimivuus sekä testataan sanomarakenteen oikeellisuutta. Rinnakkaistestissä testimateriaalina käytetään yrityksen omaa materiaalia. Rinnakkaistestauksen tavoitteena on varmistaa, että yrityksen yleisilmoitusosaaminen on riittävällä tasolla. Tästä syystä kaikkien yrityksessä yleisilmoituksia täyttävien henkilöiden tulisi osallistua rinnakkaistestaukseen.   

Teknistä ja rinnakkaistestausta varten yrityksen on varattava kolmesta viiteen viikkoon keskeytymätöntä työaikaa. Testausajan pituus riippuu annettavien sanomien määrästä ja yrityksen käyttämistä kuljetusmuodoista. Onnistuneiden testausten jälkeen yritys saa sanoma-asioinnin lupapäätöksen ja voi aloittaa sanomaliikenteen tuotantovaiheen. Jos testaukseen varattu aika ylittyy, testaus lopetetaan ja yrityksen on varattava uusi testausaika. Tämä saattaa tarkoittaa lopullisen testauksen siirtymistä kuukausilla eteenpäin.

ELEX-vientijärjestelmän testausohjeet

Jotta yritys hyväksytään sanoma-ilmoittajaksi, sen on läpäistävä hyväksytysti sanomaliikenteen testaus. Kun yrityksen hakemus on käsitelty, Tulli ottaa yhteyttä yritykseen mahdollisen yritysneuvonnan järjestämiseksi ja testausajan sopimiseksi. Asiakas rakentaa itsenäisesti vienti-ilmoitusjärjestelmänsä Tullin sanomakuvausten perusteella. 

Suoran sanoma-asioinnin viennin asiakastestaus tehdään testiautomaatiosovelluksella.

Testauspalvelusta löytyvät tullin laatimat vienti-ilmoitusten ja liitetiedostojen testitapaukset. Jokainen testitapaus sisältää ohjeet ilmoitettavista tiedoista sekä toimenpiteistä, mitkä on tehtävä. Asiakastestaaja määrittelee yritykselle testauspalveluun testausajan ja ne testitapaukset, jotka on suoritettava ennen testauksen hyväksymistä.

EMCS-järjestelmän testausohjeet

Passitusjärjestelmän testausohjeet

Intrastat-tilastojärjestelmän testausohjeet

Tuontijärjestelmä ITU:n testausohjeet

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel

Tullinimikeneuvonta

Erityiskysymysten, lupien, vakuuksien ja sanomailmoittamisen neuvonta yritysasiakkaille


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus