Testaus

Ennen sanoma-asioinnin aloittamista yrityksen on testattava Tullin kanssa ohjelmistonsa toimivuus ja että ohjelmisto tuottaa Tullin määrittelyjen mukaisia sanomia. Samalla testataan myös tietoliikenneyhteyksien toimivuus.

Testausten aikana yritys lähettää erisisältöisiä ilmoitussanomia (esimerkiksi täydellinen, korjattu, selvitys), joihin Tulli vastaa sanomilla (hyväksyminen, virhe, lisäselvityspyyntö jne.). Yrityksen täytyy vastata vastaussanomiin niiden edellyttämällä tavalla, esimerkiksi korjata virhe tai lähettää lisäselvitys.

Uusi sanoma-asioinnin testauspalvelu

Ohjelmistotoimittajien on mahdollista testata itsenäisesti tuonnin ja viennin suoran sanoma-asioinnin ilmoitusten liitteiden lähettämistä sanomalla Tulliin.

Sanoma-asioinnin testauspalvelun käyttöohje (pdf)

Testauksessa on menettelystä riippuen kaksi tai kolme osaa.

Järjestelmä Testin osat
AREX-turvatietojärjestelmä,
ITU-tuontijärjestelmä,
NCTS-passitusjärjestelmä

Tekninen testaus
Rinnakkaistestaus

ELEX-vientijärjestelmä

Itsenäinen testaus
Tekninen testaus

Rinnakkaistestaus tai 
Testaus yrityksen omalla 
materiaalilla

Intrastat-tilastojärjestelmä

Tekninen testaus yrityksen omalla
materiaalilla

Testausohjeet

AREX-yleisilmoitusjärjestelmän testausohjeet

Jotta yritys hyväksytään EDI-lähettäjäksi, sen on hyväksytysti läpäistävä sanomaliikenteen ja tulliosaamisen testaus. Kun yrityksen hakemus on käsitelty, Tulli ottaa yhteyttä yritykseen konsultoinnin järjestämiseksi ja testausajan sopimiseksi. Asiakas rakentaa itsenäisesti AREX-yleislmoitusjärjestelmänsä Tullin sanomakuvausten perusteella. 

EDI-lähettäjän testaus koostuu kahdesta osasta: teknisestä testauksesta sekä rinnakkaistestauksesta. Teknisessä testauksessa asiakas käyttää Tullin laatimaa testimateriaalia. Teknisellä testauksella varmistetaan Tullin ja yrityksen välisen sanomaliikenteen toimivuus sekä testataan sanomarakenteen oikeellisuutta. Rinnakkaistestissä testimateriaalina käytetään yrityksen omaa materiaalia. Rinnakkaistestauksen tavoitteena on varmistaa, että yrityksen yleisilmoitusosaaminen on riittävällä tasolla. Tästä syystä kaikkien yrityksessä yleisilmoituksia täyttävien henkilöiden tulisi osallistua rinnakkaistestaukseen.   

Teknistä ja rinnakkaistestausta varten yrityksen on varattava kolmesta viiteen viikkoon keskeytymätöntä työaikaa. Testausajan pituus riippuu annettavien sanomien määrästä ja yrityksen käyttämistä kuljetusmuodoista. Onnistuneiden testausten jälkeen yritys saa EDI-lähettäjän luvan ja voi aloittaa sanomaliikenteen tuotantovaiheen. Jos testaukseen varattu aika ylittyy, testaus lopetetaan ja yrityksen on varattava uusi testausaika. Tämä saattaa tarkoittaa lopullisen testauksen siirtymistä kuukausilla eteenpäin.

ELEX-vientijärjestelmän testausohjeet

Jotta yritys hyväksytään EDI-lähettäjäksi, sen on hyväksytysti läpäistävä sanomaliikenteen ja tulliosaamisen testaus. Kun yrityksen hakemus on käsitelty, Tulli ottaa yhteyttä yritykseen mahdollisen konsultoinnin järjestämiseksi ja testausajan sopimiseksi. Asiakas rakentaa itsenäisesti vienti-ilmoitusjärjestelmänsä Tullin sanomakuvausten perusteella. 

EDI-lähettäjän testaus koostuu kolmesta osasta: itsenäisestä testauksesta, teknisestä testauksesta sekä rinnakkaistestauksesta. Itsenäisessä testauksessa asiakas käyttää Tullin laatimaa testimateriaalia ja testaa sanomaliikenteen toimivuutta. Teknisessä testauksessa varmistetaan Tullin ja yrityksen välisen sanomaliikenteen toimivuus ja testataan sanomarakenteen oikeellisuutta Tullin laatiman testimateriaalin avulla. Rinnakkaistestissä testimateriaalina käytetään yrityksen omaa vientimateriaalia eli hakijan vanhoja, paperilomakkeella annettuja vienti-ilmoituksia sekä niihin liittyviä muita asiakirjoja. Rinnakkaistestauksen tavoitteena on varmistaa, että yrityksen vienti-ilmoitusosaaminen on riittävällä tasolla. Tästä syystä kaikkien yrityksessä vienti-ilmoituksia täyttävien henkilöiden (vientisihteerit, liikenteenhoitajat tms.) tulisi osallistua rinnakkaistestaukseen.   

Teknistä ja rinnakkaistestausta varten yrityksen on varattava kolme viikkoa keskeytymätöntä työaikaa. Itsenäinen testaaminen on vapaaehtoista ja kestää maksimissaan kaksi viikkoa. Testausten onnistuneen suorittamisen jälkeen yritys saa EDI-lähettäjän luvan ja voi aloittaa sanomaliikenteen tuotantovaiheen. Jos testaukseen varattu aika ylittyy, testaus lopetetaan ja yrityksen on varattava uusi testausaika. Tämä saattaa tarkoittaa testauksen lopullisen suorittamisen siirtymistä kuukausilla eteenpäin.

Itsenäinen testaus

Yritykset voivat tutustua XML-muotoisten vienti-ilmoitussanomien sisältöön neljän ensimmäisen testitapauksen avulla. Yritys voi halutessaan tiedustella mahdollisuutta itsenäiseen testaukseen, jonka aikana yritys voi sovittuna aikana testata sanomaliikennettä ja sanomien lähettämistä ensimmäisten testitapausten avulla. Tarkemmat tiedot testauksesta kerrotaan Viennin EDI-asiakkuus -oppaassa.  

Alla oleva taulukko sisältää ensin testitapauksen SAD-lomakkeella (esim. Testi1.pdf) ja sen jälkeen saman tapauksen muutettuna XML-formaattiin (esim. Testi1-XML.xml). Varsinaisessa testauksessa asiakas saa Tullin asiakastestaajalta testitapaukset SAD-lomakkeella, jonka perusteella asiakas laatii tarvittavat XML-sanomat.

EMCS-järjestelmän testausohjeet

Passitusjärjestelmän testausohjeet

Intrastat-tilastojärjestelmän testausohjeet

Tuontijärjestelmä ITU:n testausohjeet

                            

Ota yhteyttä

Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus