Tuonti

Tuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolisesta maasta. Tavara on tuontitullattava ennen kuin sen saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. Tulli kantaa tavaroista tullit, verot ja maksut, jotka määräytyvät tavaran tullinimikkeen, alkuperän ja tullausarvon perusteella.

Yleisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen. Muita tullimenettelyitä ovat esimerkiksi väliaikainen maahantuonti, tietty käyttötarkoitus ja jalostus. Tuonti-ilmoituksella ilmoitettu menettely ja oikeat koodit varmistavat sen, että maahantuontiverot ja maksut kannetaan oikein. Aineettomien hyödykkeiden ja palveluiden tuonti ei kuulu tullitoimintaan eikä vaadi tulliselvitystä.

EU:n veroalueen ulkopuolelta tuotavista tavaroista kannetaan arvonlisävero. Lue lisää: Tulli ja arvonlisävero.

Suomessa valmisteverotettavista tuotteista, kuten alkoholi- ja tupakkatuotteista, kannetaan Suomessa valmisteverot. Tulli kantaa valmisteveron tullauksen yhteydessä silloin, kun tavarat tullataan suoraan vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen ja asiakas maksaa kaikki verot heti. Muussa tapauksessa valmisteveron kantaa Verohallinto.

 • Страны ЕС
  • Страны и территории, входящие в таможенный союз ЕС
  • Таможенная и фискальная территории ЕС
  • Страны и территории, относящиеся к таможенной территории ЕС, но не относя
 • Страны ЕЭП
 • страны Шенгенской зоны
 • Страны ЕАСТ
 • Yhteinen passitusalue

Tavaran tuonti EU:n ulkopuolelta

Tavaran tilaaminen

TULLI.FI

Turvatietoilmoitukset

Tavaran saapuminen ja esittäminen tullille

TULLI.FI
TULLI.FI

Varastointi

TULLI.FI

Tuontitullaus

Luovutus- ja tullauspäätös

TULLI.FI

Arkistointi

TULLI.FI
Menu