перейти к содержанию

Yhdysvalloista peräisin oleville tuotteille lisätullit 10.11.2020

10.11.2020 14.37
Tiedote

Komission asetuksella 2020/1646 on otettu käyttöön lisätullit tietyille Yhdysvalloista peräisin oleville tavaroille, jotka on tuotu Euroopan unioniin 10.11.2020 tai sen jälkeen. Asia liittyy EU:n ja USA:n välisiin lentokoneita koskeviin riitoihin. Asetus julkaistiin 9.11.2020 EU:n virallisessa lehdessä, ja tulleja aletaan kantaa 10.11.2020. 

Asetuksen liitteessä I on nimikeluettelo niistä tavaroista, joiden lisätulli on 15 prosenttia. Lisätulleja sovelletaan ilma-aluksiin. Asetuksen liitteessä II on luettelo tavaroista, joiden lisätulli on 25 prosenttia. Näitä lisätulleja sovelletaan muun muassa seuraaviin tuoteryhmiin kuuluviin tavaroihin: kalat, simpukat, juustot, vihannekset, pähkinät, hedelmät, vehnä, öljyt, kaakaovalmisteet, kahvi, tee, muut elintarvikevalmisteet, alkoholijuomat, tupakkatuotteet, laukut, puuvilla, kaivinkoneet, traktorit, eräät erikoismoottoriajoneuvot ja pelilaitteet. Lisätullit voi tarkastaa Taric-palvelusta tai Fintaricista.

Ylimääräistä tullia ei sovelleta tavaroihin, jos 

  1. niille on ennen 10.11.2020 myönnetty tuontilisenssi tullittomana tai alennetuin tullein tai
  2. tuojat voivat esittää näyttöä siitä, että tavarat on viety Yhdysvalloista EU:hun ennen 10.11.2020.

Tullausvaiheessa tuoja voi ilmoittaa erityismaininnan lisäkoodin XEQ, jos hänellä on näyttö siitä, että tavara on lähtenyt ennen 10.11.2020. Vaihtoehtoisesti tuoja voi hakea maksettuja lisätulleja takaisin Tullin oikaisusta kolmen vuoden kuluessa tullivelan tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimus on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli/Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki. Oikaisuvaatimuksessa tuojan on esitettävä näyttö siitä, että tavara on lähtenyt Yhdysvalloista EU:hun ennen 10.11.2020.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

информационнoe сообщениe