перейти к содержанию

Tuotko orgaanisella aineella pinnoitettuja terästuotteita Kiinasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyynti- ja tasoitustulliasiassa.

20.3.2018 13.01
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö kiinalaisten pinnoitettujen terästuotteiden tuonnista kantaa nykyisen suuruista polkumyynti- ja tasoitustullia myös jatkossa.

Tavarat luokitellaan CN-koodeihin ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ja ex 7226 99 70 (Taric-koodit 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 ja 7226 99 70 91).

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 96/14.3.2018. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyynti- /tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet