перейти к содержанию

Tullen påminner på Europadagen – det finns områden som hör till EU:s tullområde, men inte till dess skatteområde

9.5.2018 7.00
Pressmeddelande

På Europadagen den 9 maj firar vi freden och sammanhållningen i Europa. Förenade i mångfalden är Europeiska unionens motto, men geografiskt och beskattningsmässigt sett är Europa också annat än EU. Huvudregeln är att nätköp som levereras till Finland från EU:s tull- och skatteområde inte behöver förtullas och importskatter behöver inte betalas för dem till Tullen.

Tullen önskar att de som gör inköp på nätet vid behov kommer ihåg att fråga säljaren varifrån i världen nätköpet levereras till Finland. Om köparen inte vet om varan som levereras från EU-området har tillverkats i EU eller förtullats in i EU-området så lönar det sig att ta reda på detta av säljaren. Om det är fråga om en vara som inte tillverkats i EU eller som inte förtullats in i EU-området, ska försändelsen vanligtvis förtullas och importskatter ska betalas för den.

Varor som beställs från EU kan också levereras till beställaren från ett lager som är beläget utanför EU

Det kan vara svårt att på nätbutikers webbplatser hitta information om varifrån varorna levereras till beställaren. Med tanke på tullklareringen och importbeskattningen är det dock väsentligt att veta varifrån varan faktiskt levereras till köparen och om den levereras till kunden förtullad. Det lönar sig vid behov att kontakta säljaren på förhand för att utreda om beställningen medför skattepåföljder. Vanligtvis är det alltid beställaren som är ansvarig för importskatterna.

Om en nätbutik är verksam inom EU-området men varan levereras från ett lager som ligger i ett område utanför EU:s tullområde och skatteområde – eller i ett område som hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde – ska man lämna in en tulldeklaration för varan och betala skatt på den. Från EU-området kan också levereras varor som inte har tullklarerats i Europeiska unionen. I sådana fall skickar fraktföraren en ankomstavi till mottagaren om försändelsen som ska tullklareras.

Det finns områden som hör till EU:s tullområde, men inte till dess skatteområde

Mervärdesskatt vid import ska betalas för varor som köpts i ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde. Exempel på sådana här områden som inte hör till EU:s skatteområde är:

– Jersey och de övriga Kanalöarna
– Kanarieöarna i Spanien

Varor som köpts från dessa områden ska tullklareras på samma sätt som varor som importeras från ett land utanför EU. Vid mervärdesbeskattning är värdegränsen för en skattefri försändelse 22 euro. Det minsta momsbelopp som uppbärs är 5 euro. Denna gräns för momsfrihet tillämpas inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.

 

пресс-релиз