перейти к содержанию

Tullen har undersökt ett omfattande fall av import och försäljning av falsk motorolja

20.4.2017 7.00
Pressmeddelande

Tullen har nu slutfört sin förundersökning av ett fall där Tullens utredning på begäran av målsäganden har undersökt en omfattande import och försäljning av falsk motorolja till konsumentkunder i slutet av år 2014. Misstanken är att över 35 000 liter falsk motorolja har importerats till Finland och av den kvantiteten har Tullen beslagtagit ca 16 500 liter. Den falska motoroljan har sålts till olika delar av Finland.

Tullen har undersökt ett fall där målsäganden hade orsak att misstänka import av falsk motorolja till Finland och försäljning till konsumentkunder. Tullen beslagtog på basis av förpackningens partinummer ca 7 700 liter motorolja från en finsk butikskedjas olika butiker. På Tullens begäran undersöktes den beslagtagna motoroljan på Centralkriminalpolisens laboratorium. Undersökningen visade att oljepartiet som varit till salu inte motsvarade det jämförelseprov som fåtts av målsäganden. Den beslagtagna motoroljan visade sig vara mineralbaserad och kunde innehålla små mängder syntetisk olja.

Tullens förundersökning visade att den finska butikskedjan hade hunnit sälja ca 13 400 liter av den falska motoroljan. Allt som allt hade över 21 000 liter av den falska motoroljan funnits till salu i butikskedjans olika butiker. Ett finskt aktiebolag ansvarade för importen av den falska oljan som funnits till salu i den finska butikskedjan. Bolaget skaffade oljan via mellanhänder från Estland.  

Flera importörer av falsk motorolja

I Tullens förundersökning framkom dessutom att motorolja, med samma partinummer och samma produktnamn som den falska oljan som sålts i den finska butikskedjan, även hade sålts till konsumentkunder i andra butiker som inte hörde till butikskedjan samt vid servicestationer.

Enligt Tullens förundersökning finns det orsak att misstänka att den falska motoroljan har importerats av tre andra finska företag utöver det finska aktiebolaget. Företagen med hemort i Tavastland och norra Finland har köpt motoroljan från Estland och importerat 10 700 liter till Finland. Ett företag i Österbotten har enligt Tullens förundersökning från Polen köpt motorolja, som misstänks vara falsk, och importerat över 3 700 liter till Finland. Alla företagen har sålt motoroljan vidare till olika delar av Finland.

Tullen har undersökt importen av den falska motoroljan som brott mot industriell rättighet. Över 30 personer har varit misstänkta. Brottsärendet lämnas till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Helsingfors.

Tullen har bland annat samarbetat med Centralkriminalpolisens kriminaltekniska laboratorium under förundersökningen.

пресс-релиз