перейти к содержанию

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto huhtikuussa 2020

8.6.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo laski 19,8 prosenttia huhtikuussa

Tuonnin arvo laski vientiä huomattavasti enemmän, 27,5 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo oli huhtikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 4,4 miljardia euroa. Viennin arvo oli 19,8 prosenttia pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Tuonti laski huhtikuussa 27,5 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan hieman yli 4,2 miljardia euroa. Tammi-huhtikuussa yhteenlaskettu viennin arvo väheni 14,5 prosenttia ja tuonnin arvo 9,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Kauppatase kääntyi huhtikuussa ylijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 190 miljoonaa euroa. Tammi-huhtikuussa kauppataseeseen kertyi kuitenkin lähes 1,2 miljardia euroa vajetta. Viime vuoden huhtikuussa kauppatase oli 320 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-huhtikuun yhteenlaskettu vaje oli tuolloin 45 miljoonaa euroa.

Sekä viennin että tuonnin arvojen rajuun vähenemiseen vaikuttivat eniten kuljetusvälineiden sekä öljyn ja öljytuotteiden kaupan arvojen merkittävä lasku. Kuljetusvälineiden vienti laski reippaasti yli 60 prosenttia ja öljytuotteiden viennin arvo 56 prosenttia. Viennin lasku oli hitaampaa koneiden ja laitteiden sekä metsäteollisuuden tuotteiden kohdalla. Farmaseuttisten tuotteiden, kuparin ja nikkelin viennin arvoon tilastoitiin kasvua.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo laski 68 prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo yli 60 prosenttia. Vertailuvuoden 160 miljoonan arvoinen lentokonetuonti vaikutti osaltaan kuljetusvälineiden tuonnin arvon muutoksen laskuun. Koneiden ja laitteiden tuonnin arvon lasku oli myös merkittävä. Malmien tuonti kasvoi huhtikuussa.

Vienti EU-maihin laski 21,5 prosenttia ja tuonti EU:sta 27,7 prosenttia huhtikuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle pieneni 17,9 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 27,1 prosenttia. Tammi-huhtikuussa vienti EU-maihin väheni 14,9 prosenttia ja ulkokaupan vienti 14,0 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 8,0 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11,2 prosenttia.

Kauppavaihto väheni huhtikuussa merkittävästi lähes kaikkien suurimpien kauppakumppanimaiden kanssa. Vienti Saksaan väheni ennakkotietojen mukaan 38,4 prosenttia, vienti Venäjälle 25,0 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 28,6 prosenttia. Tuonti Ranskasta laski 63,6 prosenttia, tuonti Venäjältä 54,8 prosenttia ja tuonti Saksasta 32,9 prosenttia. Ennakkojulkaisuun on lisätty taulu 6, josta löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot ja muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2018-2020
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2018-2020
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2018-2020
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2018-2020
  • Kuvio 4. Vienti 2018-2020 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2018-2020 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

9.7.2020