перейти к содержанию

Kiinasta peräisin oleva tietty teräs, mm. CN-koodi ex 7210 41 00, tuonnin kirjaaminen alkaa 9.7.2017, varauduttava taannehtivan polkumyyntitullin kantamiseen kirjaamisen alkamisesta lähtien

10.7.2017 11.14
Tiedote

Yritysten, jotka tuovat Kiinasta peräisin olevaa tiettyä korroosionkestävää terästä, tulee varautua siihen, että 9.7.2017 lähtien kirjattavasta tuonnista tullaan taannehtivasti kantamaan polkumyyntitulli.

Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 177, 8.7.2017 on tarkka tuotekuvaus, perusteet kirjaamiselle, arvio mahdollisen polkumyyntitullin tasosta sekä menettely kuulluksi tulemisesta määräajassa.

Tuonnin kirjaaminen päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä.

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet