TYVI-palvelu

Tilastoilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella Posti Messagingin TYVI-palvelun sivuilla http://www.tyvi.fi tai tilastoilmoituksen voi lähettää myös määrämuotoisena tiedostona. Tiedoston siirtoa varten tarvitaan Posti Messagingin maksullinen TYVI Pro-tunnus.

Sähköinen lomake soveltuu hyvin niille tiedonantajille, joilla nimikemäärä ilmoituksessa on alle 50. Suurempiakin nimikemääriä voi ilmoittaa.

Sähköisen Intrastat-lomakkeen käyttämiseksi tarvitaan Katso-tunniste. Se on yritysten käyttöön tarkoitettu käyttäjätunnus, jota käytetään mm. verohallinnon kanssa asioitaessa.

Katso-tunniste

Tunniste haetaan osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi. Se on maksuton. TulliIntrastat-roolilla valtuutetaan lähettämään ilmoituksia (Katso-pääkäyttäjä ei tarvitse valtuutusta).

Ilmoituksen voi tehdä alitunnisteella (PWD=Password) tai vahvennetulla tunnisteella (OTP=One Time Password)

Lisätietoa tunnisteesta: https://www.vero.fi/katso

Tiedoston lähettäminen

Sisäkaupan tilastoilmoituksen voi lähettää myös määrämuotoisena tiedostona TYVI-palvelun kautta. Tiedoston siirtoa varten tarvitaan sekä Katso-tunniste että Posti Messaging TYVI Pro-tunnus.

Posti Messaging TYVI Pro -tunnus

Tunnus haetaan osoitteesta: http://www.tyvi.fi. Se on maksullinen.

Posti Messaging tekee sopimuksen asiakkaan kanssa palvelun käytöstä. Tunnuksen saaminen kestää noin kolme työpäivää

Tilastoilmoitus lähetetään joko ascii-tiedostona tai csv-tiedostona (excel-taulukko tallennetaan csv-muotoon). Tiedoston siirto soveltuu hyvin ilmoittajille, joilla on paljon nimikerivejä ja tilastotiedot ovat saatavissa joko kokonaan tai osittain sähköisessä muodossa yrityksen omista tietojärjestelmistä. Erillistä tiedoston testausta ei TYVI-palvelussa vaadita. Käytettäessä tiedoston siirtoa järjestelmä tarkistaa heti tietojen oikeellisuuden, joten esim. virheellisiä koodeja ei voi antaa.

Ascii-tiedoston kuvaus sekä csv-tiedoston muodostamisohjeet ja Excel-taulukkopohja ovat Tullin internetsivuilla http://tulli.fi/intrastat.

Ota yhteyttä

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav