TYVI-palvelu

Tilastoilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella Posti Messagingin TYVI-palvelun sivuilla Tyvi.fi tai tilastoilmoituksen voi lähettää myös määrämuotoisena tiedostona. Tiedoston siirtoa varten tarvitaan Posti Messagingin maksullinen TYVI Pro-tunnus.

Sähköinen lomake soveltuu hyvin niille tiedonantajille, joilla nimikemäärä ilmoituksessa on alle 50. Suurempiakin nimikemääriä voi ilmoittaa.

TYVI-palvelun käyttämiseksi tarvitaan Suomi.fi-valtuudet

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, voit tunnistautua

  • verkkopankkitunnuksilla
  • mobiilivarmenteella (matkapuhelimella, jonka SIM-kortilla on mobiilivarmenne) tai
  • varmennekortilla (Poliisin myöntämällä henkilökortilla, Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä organisaatiokortilla eli virkakortilla tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla eli sote-ammattikortilla).

Sähköinen valtuutus on välttämätön Intrastat-ilmoituksia tekevälle henkilölle. Valtuuden antaa yrityksen toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus ja se tehdään Suomi.fi-valtuuksissa.

Intrastat-ilmoittamisessa käytettävä valtuus on EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoitukset.

Asiamies valtuutetaan myös Suomi.fi-valtuuksissa

Jos käytät asiamiestä eli edustajaa Intrastat-ilmoittamisessa, sinun tulee valtuuttaa edustaja sähköisesti Suomi.fi-valtuuksissa antamalla edustajana toimivalle yritykselle asiointivaltuus (EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoitukset).

Edustajan toimitusjohtajan tai muun henkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus, tulee lisäksi antaa ilmoituksia tekeville henkilöille edustamisvaltuus (EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoitukset).

Ulkomaalaisten Suomi.fi-tunnistus ja -valtuuttaminen Intrastat-ilmoittamisessa

Suomalaisen yrityksen nimenkirjoittajien, jotka ovat ulkomaan kansalaisia ja joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on otettava käyttöön ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelu (UID) Finnish Authenticator -tunnistuspalvelussa.

Tee hakemus valtuuden rekisteröimiseksi Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalvelussa. Jotta voit tehdä valtuutuksen Suomi.fi-valtuuksissa, ulkomaisen yrityksen tulee olla rekisteröity Suomeen.

UID-tunnistetta haetaan ennen valtuuksien hakemista. Myös valtuutettavalla henkilöllä on oltava UID-tunniste, jos käytössä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Lisätietoa tunnistuksesta ja valtuuttamisesta:

Tiedoston lähettäminen

Sisäkaupan tilastoilmoituksen voi lähettää myös määrämuotoisena tiedostona TYVI-palvelun kautta. Tiedoston siirtoa varten tarvitaan sekä Suomi.fi-valtuudet että Posti Messaging TYVI Pro-tunnus.

Posti Messaging TYVI Pro -tunnus

Tunnus haetaan osoitteesta: Tyvi.fi > Tilaa tästä. Se on maksullinen.

Posti Messaging tekee sopimuksen asiakkaan kanssa palvelun käytöstä. Tunnuksen saaminen kestää noin kolme työpäivää

Tilastoilmoitus lähetetään joko ascii-tiedostona tai csv-tiedostona (excel-taulukko tallennetaan csv-muotoon). Tiedoston siirto soveltuu hyvin ilmoittajille, joilla on paljon nimikerivejä ja tilastotiedot ovat saatavissa joko kokonaan tai osittain sähköisessä muodossa yrityksen omista tietojärjestelmistä. Erillistä tiedoston testausta ei TYVI-palvelussa vaadita. Käytettäessä tiedoston siirtoa järjestelmä tarkistaa heti tietojen oikeellisuuden, joten esim. virheellisiä koodeja ei voi antaa.

Ota yhteyttä

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav