Tavaratoimitukset kokonaisten teollisuuslaitosten rakentamiseksi

Kokonaisen teollisuuslaitoksen rakentamista varten toimitettavien tavaroiden CN-nimikkeen määrittelyssä voidaan sekä tuonnissa että viennissä soveltaa yksinkertaistettua menettelyä tietyin edellytyksin. Tiedonantajan on haettava kirjallisesti ennakkoon lupa Tullin tilastoinnista.

Lupahakemuksessa tulee mainita seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi ja alv-tunnus
  • Kuvaus siitä, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan
  • CN2-ryhmän tasolla kuvaus tavaroista, joita tuodaan tai viedään (esim. kuparilevyjä, CN-ryhmä 74)
  • Ajanjakso, jolloin tavaroita tuodaan tai viedään (ensimmäinen ja viimeinen vuosi ja kuukausi)
  • Tuotavien tai vietävien tavaroiden arvo yhteensä
  • Tavaroiden lähetysmaa tuonnissa ja määrämaa viennissä

Teollisuuslaitoksen kokonaisarvon tulee olla suurempi kuin 3 milj. euroa, jotta lupa voidaan myöntää. Poikkeuksena ovat uudelleen käytettävät kokonaiset teollisuuslaitokset, joissa kyseistä arvorajaa ei ole. Kokonaisarvo saadaan laskemalla yhteen eri osien arvot. Vastikkeettomien tavaroiden arvo määritellään sen mukaan, mikä hinta niistä laskutettaisiin normaalisti myytäessä tai ostettaessa.

Kokonaisella teollisuuslaitoksella tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen tarvittavaa kokonaisuutta, jonka muodostavat eri nimikkeisiin kuuluvat koneet, laitteet, moottorit, kojeet, välineet ja aineet. Muita em. laitoksen rakentamisessa käytettäviä tavaroita voidaan pitää siihen kuuluvina, jos niitä ei ole EU-sisäkaupan soveltamisasetuksen mukaan jätetty tilastoinnin ulkopuolelle (esim. rakentamisessa tarvittavat työkalut, jotka viedään Suomesta tai tuodaan takaisin Suomeen teollisuuslaitoksen valmistumisen jälkeen).

Kokonaiseen teollisuuslaitokseen toimitettavien tavaroiden 8-numeroinen CN-alanimike muodostetaan seuraavasti:

  1. Neljä ensimmäistä numeroa ovat 9880.
  2. Viidennen ja kuudennen numeron on vastattava sen CN-ryhmän (2-taso) numeroa, johon tavarat kuuluvat.
  3. Seitsemäs ja kahdeksas numero ovat 0.

Esim. Suomalainen yritys on myynyt kokonaisen voimalaitoksen, jota rakennettaessa Suomesta viedään mm. teräksestä valmistettuja putkia. Näiden putkien nimike on 9880 73 00.

Ota yhteyttä

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav