Palkkatyövalmistus (jalostus)

Tavaran palkkatyövalmistuksella tarkoitetaan tapauksia, joissa tavara toimitetaan toiseen yhteisömaahan jalostusta tai jatkojalostusta varten. Tavara, yleensä raaka-aine tai puolivalmiste, toimitetaan jalostettavaksi vastikkeetta. Palautuksen yhteydessä veloitetaan valmistukseen käytetyn lisämateriaalin arvo yms. tavaran valmistuskustannukset.

Tilastoilmoituksessa palkkatyötä varten toimitettu tavara sekä palkkatyöstä palautettu tavara ilmoitetaan aina täydestä arvostaan. Vastikkeetta toimitettu tavara tilastoidaan senhetkisestä arvostaan. Valmiin tavaran laskutusarvoksi merkitään tavaran arvo lisättynä kauppalaskun mukaisten lisäkustannusten määrällä. Palkkatyövalmistuksen seurauksena tavaranimike usein muuttuu. Palkkatyönä valmistetun tavaran alkuperämaaksi ilmoitetaan tuonnissa jäsenmaa, jossa valmistus on tapahtunut.

Palkkatyö erotetaan tilastoinnissa normaalista tavaratoimituksesta liiketoiminnan luonne -koodin avulla. Palkkatyövalmistukseen toimitettu tavara ilmoitetaan koodilla 41, mikäli tavarat palautetaan tai oletetaan palautettavaksi siihen jäsenvaltioon, josta ne on alun perin lähetetty. Koodiksi merkitään 42, jos tavaroita ei palauteta tai niitä ei oleteta palautettavaksi lähtöjäsenvaltioon. Valmistuksen jälkeen palautettu tavara ilmoitetaan koodilla 51, jos ne palautetaan lähtöjäsen­valtioon. Koodiksi merkitään 52, jos niitä ei palauteta lähtöjäsenvaltioon. Samat koodit ovat käytössä sekä tuonnissa, että viennissä; käytettävä lomake valitaan toimituksen suunnan mukaisesti.

Mikäli yrityksellä ei ole toimituksen suunnan (tuonti tai vienti) mukaista ilmoitusvelvollisuutta, jätetään tämä toimitus ilmoittamatta (ks. esim. 2).


Esim. 1

Suomalainen yritys FI on tiedonantaja sekä tuonnissa että viennissä. FI toimittaa tavaroita jalostettavaksi tanskalaiselle yritykselle DK ja sopii DK:n kanssa, että tavarat palautetaan jalostettuina Suomeen.

  • FI tekee tavaratoimituksesta viennin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvo on tavaroiden arvo toimitushetkellä (esim. 100 000 euroa). Liiketoiminnan luonne on 41.
  • FI tekee tavaratoimituksesta tuonnin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvoksi merkitään aikaisemmin ilmoitettu tavaroiden arvo (100 000 euroa) + jalostustyön arvo (esim. 50 000 euroa) = 150 000 euroa. Liiketoiminnan luonne on 51.

Esim. 2

Suomalainen yritys FI on tiedonantaja vain viennissä. FI toimittaa tavaroita jalostettavaksi tanskalaiselle yritykselle DK ja sopii DK:n kanssa, että tavarat palautetaan jalostettuina Suomeen.

  • FI tekee tavaratoimituksesta viennin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvo on tavaroiden arvo toimitushetkellä (esim. 50 000 euroa). Liiketoiminnan luonne on 41.
  • FI ei tee tavaratoimituksesta tuonnin Intrastat-ilmoitusta.

Esim. 3

Suomalainen yritys FI on tiedonantaja sekä tuonnissa että viennissä. FI toimittaa tavaroita jalostettavaksi puolalaiselle yritykselle PL, ja sopii tämän kanssa, että jalostuksen jälkeen tavarat toimitetaan suoraan FI:n varastoon Saksassa.

  • FI tekee tavaratoimituksesta viennin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvo on tavaroiden arvo toimitushetkellä (esim. 100 000 euroa). Liiketoiminnan luonne on 42.
  • FI ei tee tavaratoimituksesta tuonnin Intrastat-ilmoitusta, koska tavarat eivät fyysisesti tule takaisin Suomeen.

Esim. 4

Saksalainen yritys DE on myynyt tavaroita ruotsalaiselle yritykselle SE. Tavarat toimitetaan ensin jalostettavaksi suomalaiselle yritykselle FI, joka toimittaa tavarat jalostuksen jälkeen Ruotsiin ja laskuttaa DE:tä jalostuksesta. FI on tiedon­antaja sekä tuonnissa että viennissä.

  • FI tekee tavaratoimituksesta tuonnin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvo on tavaroiden arvo toimitushetkellä (esim. 100 000 euroa). Liiketoiminnan luonne on 42.
  • FI tekee tavaratoimituksesta viennin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvo on aikaisemmin ilmoitettujen tavaroiden arvo (100 000 euroa) + jalostustyön arvo (esim. 50 000 euroa) = 150 000 euroa. Liiketoiminnan luonne on 52.

Kysyttävää?

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Voit kysyä

  • EU-maiden välisen sisäkaupan ilmoittamisesta
  • Intrastat-ilmoituspalvelun käytöstä.