Laivojen ja lentokoneiden tilastointi

Laivat ja lentokoneet tilastoidaan, kun niiden taloudellinen omistusoikeus muuttuu. Tällöin ei edellytetä Suomen rajan fyysistä ylitystä. Tilastoilmoituksella ilmoitetaan myös jalostettavaksi tuotavat ja vietävät laivat ja lentokoneet sekä niiden palautus jalostuksen jälkeen.

Jalostuksella tarkoitetaan esim. muuntamista tai uudistamista. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit.

Viennissä laivojen ja lentokoneiden määrämaaksi ilmoitetaan maa, johon taloudellisen omistusoikeuden saava yritys on sijoittautunut. Tuonnissa lähetysmaa on maa, johon taloudellisen omistusoikeuden siirtävä yritys on sijoittautunut. 

Laivojen ja lentokoneiden tuontia tai vientiä korjattavaksi ei ilmoiteta Intrastatissa.

Kysyttävää?

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav