Kauppatapahtuman luonne

1. Kauppatapahtumat, joihin sisältyy omistusoikeuden tosiasiallinen tai aiottu siirto asuinpaikan omaavilta muualla asuinpaikan omaaville rahallista tai muuta korvausta vastaan (lukuun ottamatta koodien 2, 70 ja 80 kohdalla lueteltuja kauppatapahtumia)

11. Sitova osto-/myyntitapahtuma

12. Tavaroiden toimittaminen katsottavaksi tai kokeiltavaksi, konsignaatio­myyntiin tai komissionäärin välityksellä myytäväksi (ml. varastosiirto yhteisö­maasta toiseen)

13. Vaihtokauppa (korvaus luontoissuorituksena)

14. Rahoitusleasing (hire-purchase) [1]                                                                           

19. Muut

2. Tavaroiden palauttaminen ja korvaaminen veloituksetta sen jälkeen kun alkuperäinen kauppatapahtuma on kirjattu

21. Tavaroiden palauttaminen

22. Palautettujen tavaroiden korvaaminen toisilla tavaroilla

23. Palauttamattomien tavaroiden korvaaminen (esim. takuun perusteella) toisilla tavaroilla

29. Muut

30. Kauppatapahtumat, joihin sisältyy omistusoikeuden siirto ilman rahallista vastiketta tai korvausta luontoissuorituksena (esim. avustus­toimitukset)

4. Toimeksiannosta suoritettavaan jalostukseen liittyvät toimet (ilman omistusoikeuden siirtoa jalostajalle) [2]

41. Tavarat, jotka oletetaan palautettavaksi alkuperäiseen lähtöjäsenvaltioon

42. Tavarat, joita ei oleteta palautettavaksi alkuperäiseen lähtöjäsenvaltioon

5. Toimeksiannosta suoritettavaa jalostusta seuraavat toimet (ilman omistusoikeuden siirtoa jalostajalle)

51. Tavarat, jotka palautetaan alkuperäiseen lähtöjäsenvaltioon

52. Tavarat, joita ei palauteta alkuperäiseen lähtöjäsenvaltioon

60. Tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus korjauksen jälkeen [3]

70. Toimet, jotka liittyvät yhteiseen puolustusohjelmaan tai muihin valtioiden välisiin yhteensovitettuihin valmistusohjelmiin

80. Kauppatapahtumat, joihin sisältyy rakennusmateriaalien ja teknisten laitteiden toimittamista rakentamista tai maa- ja vesirakentamista koskevan yleisen sopimuksen mukaisesti, joissa tavaroista ei edellytetä erillistä laskua, vaan lasku annetaan koko sopimuksesta.

9. Muut kauppatapahtumat, joita ei voi luokitella muihin koodeihin 

91. Yli 24 kuukautta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing

99. Muu

Selityksiä:

[1] Rahoitusleasing (myyntivuokraus) kattaa toiminnot, joissa leasingvuokrat lasketaan siten, että ne kattavat tavaroiden arvon kokonaan tai lähes kokonaan. Tavaroiden hallintaan liittyvät edut ja riskit siirtyvät vuokraajalle. Sopimuksen päättyessä vuokraajasta tulee tavaroiden laillinen omistaja.

[2] Jalostus kattaa toimenpiteet (kuten muuntaminen, rakentaminen, kokoonpano, kunnostus ja uudistaminen), joiden tavoitteena on tuottaa uusi tai merkittävästi paranneltu hyödyke. Tuotteen luokitus ei tällöin välttämättä muutu. Omaan lukuun tehtävä jalostus ei kuulu tähän kohtaan vaan se on kirjattava kohtaan 1.

[3] Tavaran korjaaminen merkitsee sen alkuperäisen käyttökunnon palauttamista. Tämä voi tarkoittaa kunnostus- tai parannustöitä, joissa tavaroiden luonne ei millään tavoin muutu.

Ota yhteyttä

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav