Hyppää sisältöön

Matkailijat

Selaa suosituimpia kysymyksiä tai kirjoita kysymyksesi alla olevaan hakukenttään.

Löydät tietoa matkalta tuotavien tuotteiden rajoituksista sivulta Usein kysyttyä - Rajoitukset.

Kirjoita kysymyksesi ja hae vastaus

Usein kysytyt kysymykset aiheesta matkailijat

 • Muu kuin EU-lemmikki tarvitsee Britanniasta Suomeen matkustaessaan alkuperäisen rokotustodistuksen ja voimassa olevan EU-mallisen terveystodistuksen siirtoon. EU-lemmikki matkustaa normaalisti EU-lemmikkipassilla, myös EU:sta Britanniaan.
 • Pohjois-Irlannista kuitenkin pääsee EU:hun EU-lemmikkieläinpassilla. EU-lemmikkieläinpassiin on jossain vaiheessa tulossa erillinen Pohjois-Irlannin maatarra.
 • Britannia on ns. maaluettelomaa, eli sieltä tulevalla lemmikillä pitää olla rabiesrokotus, mutta vasta-ainetestiä ei tarvita.
 • Britanniasta tuleva koira pitää käsitellä ekinokokkoosia vastaan 1-5 vuorokautta ennen Suomeen tuloa.

Saapuvassa lentoliikenteessä lemmikkien kaupallisessa tai ei-kaupallisessa tuonnissa tuontipaikkana on sallittu vain Helsinki-Vantaan lentoasema.


Veronhallinnon verkkosivuilla on alkoholi- ja alkoholijuomaverotaulukko, josta voit käydä katsomassa voimassa olevan alkoholivero tuoteryhmittäin. Lisäksi tuotteista kannetaan tullinimikkeittäin määräytyvä tulli sekä arvonlisävero (24 %).


Jos tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä, et saa tuoda edes verot maksamalla savukkeita enempää kuin 200 kappaletta.

Katso lisätietoa: Tupakkatuotteiden tuonti matkalta


Suomen tulli ei vaadi huoltajilta suostumusta. Rajatarkastuksista Suomessa vastaa Rajavartiolaitos.

Lue Usein kysyttyä matkustamisesta Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Vanhempia suositellaan kuitenkin laatimaan vapaamuotoinen allekirjoitettu suostumus, jossa on heidän yhteystietonsa. Joissakin maissa viranomaiset voivat vaatia suostumuskirjeen, joten kohdemaan vaatimukset kannattaa tarkistaa kohdemaan konsulaatista tai suurlähetystöstä.

Lue lisää ulkoasianministeriön sivuilta Suomen kansalaisen passista ja muista matkustusasiakirjoista.


Suomen tulli ei edellytä erillistä suostumusta tällaisissa tapauksissa. Rajatarkastuksista Suomessa vastaa Rajavartiolaitos.  

Lue Usein kysyttyä matkustamisesta Rajavartiolaitoksen sivuilta.


Myyntitositetta ei ole esitetty.


Yleisimpiä syitä siihen, että tulli leimaa myyntitositteen punaisella leimalla:

 • Tavara on otettu käyttöön EU:n alueella.
 • Tavaraa ei ole sinetöity.
 • Tositteessa mainittuja kaikkia tavaroita ei viedä pois EU:n alueelta.
 • Viejä ei ole sama kuin tositteessa ilmoitettu ostaja tai passin numero on väärä.
 • Tavara on myyty arvonlisäverotta.
 • Matkailija ei ole oikeutettu tax-free-ostoksiin eli ei asu pysyvästi EU:n tai Norjan ulkopuolella.

Omaan käyttöön tuleviksi luetaan tuotteet, jotka matkustaja on hankkinut toisesta EU:n jäsenvaltiosta verolliseen hintaan omaan käyttöönsä ja jotka hän itse kuljettaa mukanaan Suomeen. Omalla käytöllä tarkoitetaan paitsi matkustajan henkilökohtaista käyttöä myös hänen perheensä käyttöä tai lahjaa. Mitä tahansa vastiketta vastaan luovutettavat tuotteet katsotaan kaupalliseen tarkoitukseen tuoduiksi. 

Esimerkiksi häävieraaksi kutsuttu morsiamen serkku ei voi tuoda alkoholia serkkunsa häihin, tuontialkoholia ei voi tarjota kiitokseksi talkooväelle, eikä kaveriporukalle voi tuoda alkoholia.


Suomen tulli vahvistaa tavaran viennin leimaamalla myyntitositteen poistumistullitoimipaikoilla matkailijan pyynnöstä. Tax-free-vienneistä ei tarvitse antaa tullille sähköistä vienti-ilmoitusta.

Huomaa, että:

 • jos kaikkia Verohallinnon määräyksiä ei ole noudatettu, tulli voi leimata tositteen punaisella leimalla
 • jos tavarat ja matkailija ovat jo poistuneet EU:n alueelta, tulli ei voi leimata myyntitositetta jälkikäteen.


Tulli ei palauta maksettuja arvonlisäveroja matkailijoille.


Suomen tulli ei ohjeista pakkaamiseen liittyvissä asioissa. Lisätietoa lentomatkatavaroiden pakkaamisesta ja kielletyistä tavaroista saat Finavian verkkosivuilta.

Turvatarkastuksista ja matkatavaroiden pakkaamiseen liittyvistä määräyksistä löydät lisätietoja Trafin verkkosivuilta.


Selvitä ensin Ruokavirastosta lemmikin tuontiin liittyvät rajoitukset ja määräykset.

Tullaa lemmikki, kun saavut maahan. Esitä tullauksen yhteydessä lemmikin asiakirjat ja ostolasku. Voit tuoda lemmikin tullitta ja veroitta, kunhan sen arvo ei ylitä matkustajatuomisille asetettua rajaa. Arvoraja on 430 tai 300 euroa, ja se riippuu siitä, millä kulkuneuvolla saavut.

Jos matkustajatuomisten arvoraja ylittyy, lemmikistä on maksettava arvonlisäveroa 24 % lemmikin ostohinnasta sekä kuljetus- ja mahdollisista vakuutuskustannuksista. Lue lisää maahantuontiveroista.

Lue lisää: Lemmikin osto ulkomailta


Rajavartiolaitos vastaa henkilöiden rajatarkastuksista rajanylityspaikoilla. Jos sinulla on kysyttävää matkustusasiakirjoista, ota yhteyttä Rajavartiolaitokseen. Rajavartiolaitoksen yhteystiedot ja ohjeet matkustusasiakirjoista löytyvät osoitteesta www.raja.fi.

Lisätietoa Suomen kansalaisen matkustusasiakirjoista ulkoasianministeriön verkkosivuilta


Kun tuot matkalta mukanasi tuotteita omaan käyttöösi tai lahjaksi, tuonti on matkustajatuonnin määrä- ja arvorajojen puitteissa tullitonta ja verotonta, jos se on satunnaista.

Jos tuot tietyn tuotteen matkalta kerran tai pari, kyseessä on satunnainen matkustajatuonti. Jos tuot samaa tavaraa toistuvasti matkoiltasi, tuontia ei enää luokitella lainsäädännössä välttämättä satunnaiseksi, ja joudut maksamaan tuotteista tullia.

Tuonnin satunnaisuus tai toistuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Tällöin Tulli arvioi muun muassa tavaroiden laatua ja määrää sekä tuontikertojen määrää.


Verottomasta matkailijamyynnistä antaa ohjeita ja neuvoo Verohallinto. Verohallinnon ohjeen ”Veroton matkailijamyynti - ohje myyjälle” mukaan kysymyksessä on matkailijamyynti, kun EU:n ja Norjan ulkopuolella pysyvästi asuva matkailija ostaa Suomesta itselleen tavaran, jonka hän käyttämättömänä vie itse henkilökohtaisissa matkatavaroissaan pois maasta.

Suomessa oleskeluluvalla asuvalla henkilöllä ei ole oikeutta tax-free-ostoksiin, vaikka hänen vakituinen asuinpaikkansa olisi EU:n ulkopuolella. Kahden viimeisen viikon aikana ennen oleskeluluvan päättymistä tällaisella henkilöllä on kuitenkin oikeus tehdä tax-free-ostoksia. Vastaavasti Suomen kansalainen, joka muuttaa vähintään kuudeksi kuukaudeksi muualle kuin EU:n alueelle tai Norjaan, on oikeutettu tekemään tax-free-ostoksia kahden viimeisen viikon ajan ennen muuttoa.

Matkailija maksaa ostohetkellä tavarasta arvonlisäveron, mutta saa sen kokonaan tai osittain takaisin, kun esittää myyjälle jälkikäteen selvityksen siitä, että tavara on viety pois EU:n alueelta. Tutustu Verohallinnon ohjeeseen ja veronpalautuksen hakemiseen: Veroton myynti Suomessa vieraileville matkailijoille

Jos sinulla on kysyttävää verottomasta matkailijamyynnistä, ota yhteyttä Verohallintoon.


Useimmilla mailla on maahantuonnista omat rajoituksensa. Matkustajan vastuulla on selvittää maahantuonnin rajoitukset kohdemaassa. Lisätietoja rajoituksista saat esimerkiksi kohdemaan suurlähetystöstä tai viranomaisilta.

Suomen tulli ei tiedä muihin maihin vietävien tavaroiden, lahjojen tai tuliaisten määräyksistä. Suomen tullissa me tunnemme vain Suomen tullimääräykset.


Jos viet henkilökohtaisia, arvokkaita matkatavaroita EU:n ulkopuolelle, täytä tullissa matkalle lähtiessäsi yksityishenkilöille tarkoitettu Matkatavaratodistus-lomake, jolla selvität tullille, että tavarat ovat olleet mukanasi jo matkalle lähdettäessä.

Jos viet mukanasi tavaraa ulkomaille kaupallisessa tarkoituksessa esim. myyntiä, väliaikaisesti messuille tai korjausta varten, sinun täytyy antaa tavaroista tullille sähköinen vienti-ilmoitus.


Useimmilla mailla on lääkkeiden maahantuonnista omat rajoituksensa. Matkustajan vastuulla on selvittää maahantuonnin rajoitukset kohdemaassa. Lisätietoja rajoituksista saat esim. kohdemaan viranomaisilta. Suomen tulli ei anna tietoja muiden maiden tuontirajoituksista.

Ota matkalle mukaan lääkemääräykset eli reseptit. Niillä voit tarvittaessa todistaa, että sinulla on oikeus kuljettaa henkilökohtaisia lääkkeitä mukanasi. Jos sinulla on lääkkeistä sähköinen resepti (eResepti), ota matkalle mukaan jokin seuraavista:

 • Lääkärin tulostama potilasohje, jossa on lueteltu kaikki sinulle samalla kertaa määrätyt lääkkeet.
 • Apteekista saatava yhteenvetotuloste omista resepteistäsi.
 • Yhteenveto resepteistäsi, jonka voit tulostaa Kansallisen Terveysarkiston palvelusta omilla verkkopankkitunnuksillasi.

Lue lisää:


Jokaisella maalla on oma lääkelainsäädäntönsä, ja jo tästä syystä matkustajan kannattaa aina ottaa reseptit lääkkeistään mukaansa. Kohdemaan lääkkeisiin liittyvät vaatimuksista voit kysyä kyseisen maan suurlähetystöstä. Suomeen saapuessasi tarvitset reseptit tai lääkärin kirjoittaman potilasohjeen.

Lue lisää: Lääkkeet


Ennen lähtöä:

 • Selvitä Poliisilta, että sinulla on tarvittavat luvat aseen ja patruunoiden kuljettamiseen. Jotta yksityishenkilö voi siirtää aseita tai patruunoita Suomesta Viroon, hänellä  pitää olla tätä varten yksityinen siirtolupa, joka on annettu Suomessa. Vaihtoehtoisesti Euroopan ampuma-asepassin haltija saa siirtää Suomesta Viroon metsästyksessä käytettäväksi soveltuvan, ampuma-asepassiin merkityn ampuma-aseen ja tarpeellisen määrän aseessa käytettäviksi soveltuvia patruunoita. Siirtäjällä pitää lisäksi olla hallussaan kirjallinen kutsu osallistujaksi metsästystapahtumaan.
 • Selvitä kohdemaan lupakäytännöt ja ilmoitusmenettelyt kohdemaiden viranomaisilta tai suurlähetystöstä.
 • Suomen tullille ei tarvitse antaa ilmoitusta matkustajan omien aseiden tai patruunoiden kuljettamisesta, jos matkustajalla on niihin tarvittavat luvat. Pyynnöstä ase, patruunat ja luvat pitää kuitenkin esittää tullille.
 • Jos sinulla on mukanasi metsästyskoira, selvitä Ruokavirastosta, että koiralla on tarvittavat asiakirjat ja voimassa olevat rokotukset. Selvitä myös Viron vaatimukset koiran tuonnille Viroon.

Kun palaat takaisin Suomeen:  

 • Suomen tullille ei tarvitse antaa ilmoitusta matkustajan omien aseiden tai patruunoiden kuljettamisesta, jos matkustajalla on niihin tarvittavat luvat. Pyynnöstä ase, patruunat ja luvat pitää kuitenkin esittää tullille.
 • Koiraa tai sen asiakirjoja ei tarvitse esittää tullille.
 • Lisätietoa matkustajille löydät Tullin nettisivuilta.

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen

Muista, että Ruokavirasto suosittelee, ettei villisian metsästysmatkoja tehdä afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueille, kuten Viroon: Metsästäjille afrikkalaisesta sikarutosta - Ruokavirasto

Muista myös varusteiden puhdistus ja desinfiointi, koska tauti voi levitä myös niiden kautta. Jos mukanasi on metsästyskoira, huolehdi myös koiran turkin ja varusteiden pesusta. Lue tarkemmat ohjeet Ruokaviraston sivuilta. 

Lue lisää metsästysmuistojen eli trofeiden tuonnista ja tuoreen lihan tuonnista Ruokaviraston sivuilta.

 

 


Rajavartiolaitos vastaa henkilöiden rajatarkastuksista rajanylityspaikoilla.

Lue Usein kysyttyä matkustamisesta Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Ota tarvittaessa yhteyttä Rajavartiolaitokseen.


Lääkemääräys hyväksytään Suomessa suomen tai ruotsin kielellä. Jos sinulla on matkalta palatessasi muunkielinen lääkemääräys mukana tuomistasi lääkkeistä, sinun velvollisuutesi on tarvittaessa selvittää lääkemääräyksen sisältö tullille.

Jos tiedät matkustavasi ulkomaille, kannattaa lääkemääräys pyytää Suomessa englanninkielisenä. Pyydä lääkemääräys englanninkielisenä myös, jos sairastut ulkomaanmatkalla ja saat lääkemääräyksen sairauden hoitoon.

Jos olet lähdössä matkalle EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja tiedät ostavasi sieltä lääkkeitä, niin lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa sinulle reseptin ”Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten”. Vastaava resepti kannattaa pyytää lääkäriltä myös, jos sairastut näissä maissa ja tarvitset siellä lääkemääräyksen hoitoa varten. Määräys on englanninkielinen. Kysy tarkempia tietoja lääkäriltäsi.

Lisätietoa:

 


Tarkista viisumin tarve ja Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat ulkoasianministeriön sivuilta.

Rajavartiolaitos vastaa henkilöiden rajatarkastuksista rajanylityspaikoilla.

Lue Usein kysyttyä matkustamisesta Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Ota tarvittaessa yhteyttä Rajavartiolaitokseen.


Et voi. Matkustajan täytyy kuljettaa omat lääkkeensä omissa matkatavaroissaan. Reseptillä määrätyt lääkevalmisteet ovat aina henkilökohtaisia, ja niiden on oltava sen henkilön hallussa, jolle ne on määrätty.


Lääkevalmisteella on aina myyntipakkaus ja pakkausseloste sekä mahdollisesti myös läpipainopakkaus. Nämä on pidettävä matkalla mukana. Tämä nopeuttaa valvontaa ja helpottaa tuotteen tunnistamista.


                            

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta


Asiasanat Matkustajatuomiset