Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet sekä kirjat

Alennettua 10 prosentin arvonlisäverokantaa sovelletaan kirjojen ja vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien maahantuontiin EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta sekä EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta Suomeen.

Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen kuljetettavien sanoma- ja aikakauslehtien myynti on muuttunut arvonlisäverolliseksi 1.1.2015. Tästä on lisätietoa Verohallinnon verkkosivuilla. Sanoma- ja aikakauslehtien verorajatuontiin Ahvenanmaan maakunnasta Manner-Suomeen tällä muutoksella ei ole vaikutusta. Verorajatuonnista saa lisätietoa Tullin julkaisusta Ahvenanmaan veroraja - arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa.

Kirjat

Arvonlisäverolaissa kirjan käsitteen ulkopuolelle on rajattu muulla tavalla kuin painettuna tai siihen verrattavalla tavalla valmistetut julkaisut samoin kuin kausijulkaisut sekä pääasiallisesti mainoksia sisältävät julkaisut. Tällaisten julkaisujen maahantuontiin sovelletaan 24 prosentin verokantaa.

Alennettua verokantaa sovelletaan julkaisuun, jossa kirjoitus tai kuvallinen esitys on monistettu graafisessa muodossa. Kirjan sisällön tulee olla luettavissa tai havaittavissa ilman teknisiä apuvälineitä. Esimerkiksi CD- tai CD-ROM-levyllä, muistitikulla tai muulla vastaavalla fyysisellä alustalla olevien ääni- ja e-kirjojen maahantuontiin sovelletaan 24 prosentin verokantaa. Kirjoina sitä vastoin pidetään esimerkiksi näkövammaisten pistekirjoja.

Kirja voi sisältää tekstiä, kuvia, piirroksia, nuotteja, kaavioita, taulukoita tai muuta vastaavaa aineistoa. Kirjoina pidetään siten esimerkiksi nuotistoja ja lasten värityskirjoja, mutta ei irtokarttoja, postikortteja tai julisteita.

Kirjan käsitteeseen kuuluu, että sitä levitetään erillisenä tuotteena. Kirjoina ei myöskään pidetä pääasiallisesti mainoksia sisältäviä julkaisuja, kuten mainosesitteitä ja hintaluetteloita.

Jotta painotuotetta voidaan pitää kirjana, tulee sen olla yleisesti myytäväksi tarkoitettu julkaisu. Kirjoina ei siten pidetä esimerkiksi sisäiseen käyttöön tulevia monisteita tai tilaustutkimuksia. 

Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet

Sanoma- ja aikakauslehdistä kannettavan arvonlisäveron määrä riippuu lehtitilauksen pituudesta.

  • Vähintään yhdeksi kuukaudeksi tilatuista lehdistä kannetaan arvonlisäveroa 10 prosenttia.
  • Irtonumeroista kannetaan arvonlisäveroa 24 prosenttia.

Sanoma- ja aikakauslehden käsitettä sekä tilausmyynnin edellytyksiä on selvitetty Verohallinnon ohjeessa A43/200/2015.

Vähäarvoisten lähetysten maahantuonti on verotonta

Arvonlisäverotonta on sellaisen lähetyksen maahantuonti, jonka sisältämien tavaroiden arvo on 22 euroa tai tätä pienempi.

Esimerkiksi jos kirja- tai sanoma- ja aikakauslehtilähetyksen arvo ylittää 22 euroa, se katsotaan verolliseksi maahantuonniksi, josta seuraa verovelvollisuus ja tämän myötä velvollisuus antaa tulli-ilmoitus. Vähäarvoisen lähetyksen (enintään 22 euroa) tarkastelussa lähetyksen arvo määräytyy tullausarvosäännösten perusteella. Sanoma- ja aikakauslehtien lähetyksen arvoksi katsotaan tilausjakson kokonaishinta jaettuna jakson aikana tilattujen lehtien lukumäärällä. Jos 22 euron raja ylittyy, määritetään lähetykselle tullausarvo ja maahantuonnin arvonlisäveron peruste,  josta lasketaan kannettavan arvonlisäveron määrä. Jos kannettavan arvonlisäveron määrä jää alle 5 euron, veroa ei kanneta.

Lähetys on tulliton, jos lähetyksen sisältämien kirjojen tai sanoma- ja aikakauslehtien kokonaisarvo on enintään 150 euroa.

Lähetyksen tulliselvitys

Jos saat enintään 22 euron arvoisen kirjoja tai sanoma- ja aikakauslehtiä sisältävän postilähetyksen suoraan kotiisi, on Tulli vapauttanut lähetyksen vapaaseen liikkeeseen  pakettiosoitekorttiin tehtyjen merkintöjen perusteella. Myöskään rahtiyritysten toimittamista lähetyksistä, jotka sisältävät enintään 22 euron arvosta kirjoja tai sanoma- ja aikakausilehtiä, ei tarvitse tehdä erillistä tulli-ilmoitusta.

Tarvittaessa lähetyksen vastaanottaja tekee omasta aloitteestaan lähetykselle tulliselvityksen. Lue lisää tulliselvitysvaihtoehdoista

Jos saat kotiisi tulliselvitettävän postilähetyksen tullaamattomana, sinun pitää tehdä siitä vapaamuotoinen tulli-ilmoitus jälkikäteen. Lue tarkemmin: Postipaketin tullaaminen jälkikäteen

Esimerkki 1. 
Tilaus, josta ei tarvitse antaa tulli-ilmoitusta, koska lähetyksen kokonaisarvo (ilman lähetyskuluja) ei ylitä 22 euroa.
Olet tilannut USA:sta kirjan, jonka hinta on 20 euroa ja lähetyskulut 5 euroa. Koska lähetyksen kokonaisarvo (ilman postikuluja) ei ylitä 22 euroa, ei lähetyksestä tarvitse antaa tulli-ilmoitusta ja maksaa arvonlisäveroa.

Esimerkki 2. 
Tilaus, josta on annettava tulli-ilmoitus.
Olet tilannut USA:sta oppikirjan, jonka hinta on 25 euroa ja lähetyskulut 5 euroa. Maahantuonti on verollista, joten lähetys on tulliselvitettävä antamalla siitä tulli-ilmoitus. Tulli tekee kirjojen maahantuonnista tullauspäätöksen.

Tullauspäätöksellä arvonlisävero on 10 % ostohinnasta, johon on lisätty lähetyskulut:

25  euroa + 5 euroa = 30 euroa. Tästä lasketaan 10 % alv eli 0,1 x 30 euroa = 3 euroa 

Arvonlisäveron määrä on 3 euroa. Arvonlisäveroa ei kuitenkaan kanneta, koska veron määrä jää alle 5 euron minimikantorajan.

Esimerkki 3.
Määräaikainen lehtitilaus, josta ei anneta tulli-ilmoitusta.
Olet tilannut USA:sta aikakauslehden 12 kuukaudeksi. Lehtitilauksen kokonaishinta on 200 euroa. Lehti toimitetaan kerran kuukaudessa eli lehtiä toimitetaan yhteensä 12 kappaletta.
Yksittäisen lehden arvoksi tulee 16,67 euroa (200 / 12 = 16,67 euroa) sisältäen postikulut.
Koska yksittäisen lehden arvo jää alle 22 euron, ei lehdestä tarvitse antaa tulli-ilmoitusta tai maksaa arvonlisäveroa.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Autovero- ja valmisteveroasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus