Rajoitetut tavarat

Tarkista tuontirajoitukset ennen tilaamista Tullin rajoituskäsikirjasta – tilaajana olet vastuussa määräysten noudattamisesta.

Jos haluat tilata sellaisia tavaroita, joiden tuonti vaatii luvan, hae lupa asianomaiselta viranomaiselta ennen tilaamista. Tulli ei koskaan myönnä tuontilupia.

Esimerkkejä rajoitetuista tavaroista

 • Ravintolisien ja lääkkeiden tuontiin liittyy rajoituksia tai kieltoja. 
  Kysy lisää Evirasta tai Fimeasta.
 • Elintarvikkeiden tuonti voi olla kiellettyä tai rajoitettua.
  Kysy lisää Evirasta.
 • Aseiden, aseen osien ja patruunoiden tuontiin liittyy rajoituksia. Tuontiluvat myöntää poliisi.
  Kysy lisää poliisista tai lue lisää Tullin rajoituskäsikirjasta.
 • Uhanalaisista eläimistä ja kasveista saatavien tavaroiden tuonti voi olla kiellettyä tai luvanvaraista. Luvat myöntää Suomen ympäristökeskus.
  Kysy lisää ympäristökeskuksesta.
 • Kasvien ja siementen tuontiin liittyy rajoituksia.
  Kysy lisää Evirasta.
 • Räjähteiden lähtöaineiden tuonti vaatii luvan.
  Kysy lisää poliisista.
 • Huviveneiden ja huviveneiden moottoreiden tuontia EU:n ulkopuolelta on rajoitettu.
  Kysy lisätietoja Trafista tai lue lisää Tullin rajoituskäsikirjasta.
 • Radiokauko-ohjauslaitteet, joissa käytetään Suomessa kiellettyjä taajuuksia.
  Kysy lisää Viestintävirastosta.
Verkkokaupasta tilattu ei-lääkkeellinen tuote voi olla Suomessa lääke
Tulli haltuunottaa tai takavarikoi suuria määriä lääkkeitä verkkokaupoista tilatuista lähetyksistä. Yksistään Lentotullissa paljastetaan vuosittain useita satoja salakuljetuksia, lääkerikoksia ja lääkerikkomuksia sekä tehdään jopa tuhansia hallinnollisia lääkkeiden haltuunottoja.

 

Huomioi nämä

Lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen Eta-alueen ulkopuolisesta valtiosta on kielletty

Lääkevalmisteiden hankkiminen on sallittua vain Eta-alueelta

Yksityishenkilö voi vastaanottaa henkilökohtaiseen käyttöönsä resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita toisesta Eta-maasta korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän edellyttäen, että:

 1. lääkevalmisteella on myyntilupa valtiossa, josta se on hankittu, tai jos lääkevalmisteella ei ole myyntilupaa, sen hankinta on perustunut lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamaan lääkemääräykseen;
 2. lääkevalmiste on hankittu toimittajalta, jolla on valmisteen ostomaassa oikeus lääkkeiden vähittäisjakeluun; ja
 3. henkilö pystyy tarvittaessa osoittamaan, että lääkevalmiste on tarkoitettu hänen omaan lääkitykseensä. Reseptilääkkeestä tämä tulee osoittaa lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamalla lääkemääräyksellä tai lääkärintodistuksella, tai apteekista saatavalla yhteenvetotulosteella mikäli kyseessä on sähköinen resepti (eResepti).
 4. Jos olet tilannut lääkevalmisteita postitse Eta-alueelta, sinulla tulee olla tarvittavat asiakirjat ennen lääkevalmisteen vastaanottamista.
 5. Itsehoitolääkkeet: Jokaiselle lääkevalmisteelle ja sen pakkauskoolle määritellään reseptistatus, joka kertoo, saako kyseistä lääkettä toimittaa ilman reseptiä ja kuinka suuren pakkauskoon sitä voi ostaa ilman lääkemääräystä. Tilatessasi netistä lääkkeitä varmista pakkauskoot ja reseptistatus lääkevalmisteelle. Lisätietoja saat Fimeasta: fimea.fi - Itsehoitovalmisteet

Jos tilaat lääkkeitä netistä tai nettiapteekeista varmista, että apteekki on laillistettu lääkkeiden etämyyntiin. Euroopan unionin alueella toimivat verkkopalvelut tunnistaa yhteisestä tunnuksesta. Lue lisää: fimea.fi - Verkkopalvelun yhteinen eurooppalainen tunnus.

 • Huumausainetta sisältäviä lääkevalmisteita ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.
 • Eläinlääkevalmisteita ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.

Tullin rajoituskäsikirjasta löydät yksityiskohtaista lisätietoa rajoituksista.


Tulli valvoo maahantuotavien tavaroiden rajoitusten alaisuutta riskianalyysin keinoin, hyödyntämällä läpivalaisua ja tullikoiria sekä tarvittaessa tekemällä tavarantarkastuksia.


Sovellettavan lainsäädännön löydät Tullin rajoituskäsikirjasta, asiaa ohjeistavasta kohdasta.


Lisää aiheesta

 • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira – (mm. luontaiselintarvikkeet ja ravintolisät, eläinten tuonti)
 • STUK – (mm. lasertuotteet)
 • Fimea – (mm. rohdosvalmisteet, lääkkeelliset homeopaattiset ja antroposofiset tuotteet sekä ohjeet aineen luokittelupyynnön tekemiseen)
 • Ympäristö – (mm. uhanalaiset eläimet ja kasvit ja niistä valmistetut tuotteet/CITES)
 • Poliisi – (mm. aseet ja aseiden osat)
 • Viestintävirasto –  (mm. tele- ja viestintälaitteiden taajuudet)

Ota yhteyttä

Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi

Tietoa chat-pilotista

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus