Mitä ovat tullimaksut? Milloin niitä maksetaan? Mistä maksan arvonlisäveroa?

Kun tilaamasi tavara toimitetaan sinulle EU:n tulli- ja veroalueelta (toisesta EU-maasta) ja tavara on joko siellä valmistettu tai sinne tullattu, Tulli ei kanna maahantuotavista tavaroista arvonlisäveroa, tullia eikä valmisteveroja.

Kun tilaamasi tavara toimitetaan sinulle EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta (EU:n ulkopuolelta), Tulli kantaa maahan tuotavista tavaroista arvonlisäveroa ja mahdollisesti myös tullia. Tietyistä tuotteista, esimerkiksi alkoholijuomista, kannetaan myös valmisteveroja.

Kun tilaamasi tavara toimitetaan sinulle EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta (esimerkiksi Kanariansaaret), Tulli kantaa maahantuotavista tavaroista arvonlisäveroa. Tietyistä tuotteista, esimerkiksi alkoholijuomista, kannetaan myös valmisteveroja.

Tullilaskurissa voit arvioida, kuinka paljon maahantuontiveroja joudut tuomistasi tavaroista maksamaan.

Lisätietoa valmisteverotuksesta löydät Verohallinnon sivuilta.

Kannettava tulli määräytyy tavaran tullinimikkeen perusteella

Tulli määräytyy yleensä tavaran tullinimikkeen ja tullausarvon perusteella. Tulli on yleensä arvotulli, joka lasketaan prosenttimääränä tavaran tullausarvosta. Tulli voi olla myös paljoustulli, esimerkiksi euroa/kilo tai euroa/litra.

Tullausarvo on yleensä tavaran ostohinta + kuljetus- ja vakuutuskustannukset EU:n rajalle saakka. Postitse kuljetettujen lähetysten tullausarvoon on sisällytettävä määräpaikkaan saakka kannettavat postimaksut.

Huomaathan, että

  • kun lähetyksen sisältämien tavaroiden yhteisarvo ilman kuljetuskustannuksia on enintään 150 euroa, lähetys on poikkeuksia lukuun ottamatta tulliton
  • kannettavan tullin määrä riippuu siitä, mihin tullinimikkeeseen tavara luokitellaan
  • osa tavaroista on tullittomia suoraan tullinimikkeen perusteella
  • varsinaisen tullin lisäksi voit joutua maksamaan ylimääräistä tuontitullia (lisätullia), esimerkiksi tietyistä tavaroista USA:sta, tai polkumyynti- tai tasoitustulleja sellaisista tavaroista, joiden tuonti haittaa EU-maiden omaa tuotantoa.

Lisätietoa löydät Taric-hakupalvelusta.

Arvonlisäveroa kannetaan yleensä 24 prosenttia

Tavaran maahantuonnista maksettavan arvonlisäveron veroperusteena on yleensä tullausarvo + kuljetus- ym. maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka tai, jos tullaushetkellä on tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen EU:ssa sijaitsevaan määräpaikkaan saakka, kustannukset ko. paikkaan saakka + maahantuonnista tullauksen yhteydessä valtiolle tai EU:lle kannettavat verot, tullit ym. maksut. Myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut sisällytetään veron perusteeseen.

Arvonlisäveron määrä on yleensä 24 %. Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi

  • elintarvikkeet (14 %)
  • kirjat ja taide-esineet (10 %) ja
  • vähintään kuukauden ajaksi tilatut aikakauslehdet (10 %).

Lue lisää:

Huomioi nämä

Kannettava tulli voi olla täysimääräistä tullia alhaisempi tai jopa 0 %, jos tavara tuodaan suoraan esimerkiksi maasta, jonka kanssa EU:lla on voimassa oleva tullietuussopimus, kuten Norja, Sveitsi, Marokko tai Peru. Edellytyksenä on, että tuotteet ovat alkuperätuotteita.

Etuuden saadaksesi sinun on esitettävä Tullille määrämuotoinen alkuperätodistus tai -selvitys tullauksen yhteydessä. Saat alkuperäselvityksen myyjältä. Voimassaolevat etuustullien määrät ja todistusvaatimukset voit tarkistaa komission Taric-kyselyohjelmasta.

Turkista vapaasta liikkeestä A.TR.-tavaratodistuksella tuotavat tavarat ovat yleensä tullittomia tavaroiden alkuperästä riippumatta.

Huom. Esimerkiksi USA:lla, Thaimaalla, Malesialla, Kiinalla, Hongkongilla, Taiwanilla ja Uudella-Seelannilla ei ole tullietuussopimusta EU:n kanssa, joten näistä maista tilattavista tavaroista maksetaan aina täysimääräinen tulli.


  • Lähetys on arvonlisäveroton, jos sen sisältämien tavaroiden yhteisarvo ilman kuljetuskustannuksia on enintään 22 euroa. Tätä verottomuuden arvorajaa ei kuitenkaan sovelleta tupakkatuotteisiin, alkoholiin, alkoholijuomiin eikä hajuvesiin.
  • Pienin kannettava arvonlisäveron määrä on 5 euroa. Yksityishenkilöille lähetettyjen alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden maahantuonnissa ei sovelleta tätä minimikantorajaa vaan arvonlisävero kannetaan, vaikka veron määrä jää alle 5 euron.
  • Viiden euron minimikantorajaa ei sovelleta myöskään näiden tuotteiden matkustajatuonnissa eikä silloin, kun kyse on Suomen ja EU:n ulkopuolisen maan tai alueen välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvan henkilön mukaan tuomista alkoholijuomista tai tupakkatuotteista.

Lue lisää: Esimerkkejä verojen laskemisesta


Lähetys on tulliton, jos lähetyksen sisältämien tavaroiden kokonaisarvo on enintään 150 euroa. Tätä arvorajaa ei kuitenkaan sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan, tupakkatuotteisiin, hajuvesiin eikä eau de toilette -tuotteisiin.

Lue lisää: Lisätietoa tullliselvityksestä


Tullauksissa lähetyksen arvo ilmoitetaan siinä valuutassa, joka on kauppalaskulla tai tilausvahvistuksella ilmoitettu. Ostohinta muunnetaan euroiksi tullauspäivän mukaisen, Tullin vahvistaman valuutan muuntokurssin mukaan.

Tullauksissa käytettävät valuutan muuntokurssit


Ota yhteyttä

Kysy tullineuvonnasta

Tullineuvonta palvelee ma-pe 8-16. Soita, lähetä kysymys tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tullineuvonta

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus