Tullimaksut ja arvonlisävero (ALV)

Huomioi muutos 1.7. alkaen

Kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat paketit täytyy tullata ja niistä on maksettava arvonlisävero 1.7.2021 alkaen. Lue lisää: Kaikki tullataan


Maahantuontiveroilla tarkoitetaan maahantuotavien tavaroiden arvonlisäveroa ja tullimaksua. Joistakin tuotteista maksetaan lisäksi esimerkiksi valmisteveroa.

Maahantuontiveroihin vaikuttavat tavaroiden laatu, lähetyspaikka ja arvo:

 • Kun tavara toimitetaan sinulle EU:n tulli- ja veroalueelta (toisesta EU-maasta) ja tavara on joko siellä valmistettu tai sinne tullattu, Tulli ei kanna maahantuotavista tavaroista arvonlisäveroa, tullia eikä valmisteveroja.
 • Kun tavara toimitetaan sinulle EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta (EU:n ulkopuolelta), Tulli kantaa maahan tuotavista tavaroista arvonlisäveroa ja mahdollisesti myös tullia. Tietyistä tuotteista, esimerkiksi alkoholijuomista, kannetaan myös valmisteveroja.
 • Kun tilaamasi tavara toimitetaan sinulle EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta (esimerkiksi Kanariansaaret), Tulli kantaa maahantuotavista tavaroista arvonlisäveroa. Tietyistä tuotteista, esimerkiksi alkoholijuomista, kannetaan myös valmisteveroja.

Tullilaskurissa voit arvioida, kuinka paljon maahantuontiveroja joudut tuomistasi tavaroista maksamaan.

Verohallinnon sivuilla on lisätietoa valmisteverotuksesta.

Tullin määrä riippuu tavarasta ja sen arvosta

Tulli määräytyy yleensä tavaran tullinimikkeen ja tullausarvon perusteella. Tulli on yleensä arvotulli, joka lasketaan prosenttimääränä tavaran tullausarvosta. Tulli voi olla myös paljoustulli, esimerkiksi euroa/kilo tai euroa/litra.

Tullausarvo on yleensä tavaran ostohinta + kuljetus- ja vakuutuskustannukset EU:n rajalle saakka. Postitse kuljetettujen lähetysten tullausarvoon on sisällytettävä määräpaikkaan saakka kannettavat postimaksut.

Huomaa, että

 • kun lähetyksen sisältämien tavaroiden yhteisarvo ilman kuljetuskustannuksia on enintään 150 euroa, lähetys on poikkeuksia lukuun ottamatta tulliton
 • kannettavan tullin määrä riippuu siitä, mihin tullinimikkeeseen tavara luokitellaan
 • osa tavaroista on tullittomia suoraan tullinimikkeen perusteella
 • varsinaisen tullin lisäksi voit joutua maksamaan ylimääräistä tuontitullia (lisätullia), esimerkiksi tietyistä tavaroista USA:sta, tai polkumyynti- tai tasoitustulleja sellaisista tavaroista, joiden tuonti haittaa EU-maiden omaa tuotantoa.

Lisätietoa löydät Fintaric-hakupalvelusta.  

Arvonlisävero on yleensä 24 prosenttia

Arvonlisäveron suuruus on yleensä 24 %. Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi

 • elintarvikkeet (14 %)
 • kirjat ja taide-esineet (10 %) ja
 • tilatut aikakauslehdet (10 %).

Tavaran maahantuonnista maksettavan arvonlisäveron veroperusteena ovat yleensä

 • tavaran tullausarvo
 • lähetyksen kuljetus- ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka tai, jos tullaushetkellä on tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen EU:ssa sijaitsevaan määräpaikkaan saakka, kustannukset tähän paikkaan saakka JA
 • maahantuonnista tullauksen yhteydessä valtiolle tai EU:lle kannettavat verot, tullit ym. maksut.

Myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut sisällytetään veron perusteeseen.

Lue lisää

Huomioi nämä

Lähetys on tulliton, jos sen sisältämien tavaroiden kokonaisarvo on enintään 150 euroa. 

Poikkeus: Tupakasta ja tupakkatuotteista, alkoholista ja alkoholijuomista sekä hajuvesistä ja eau de toilette -tuotteista on aina maksettava tullia.  

Lue lisää: Lisätietoa tulliselvityksestä


Tullauksissa lähetyksen arvo ilmoitetaan siinä valuutassa, joka on kauppalaskulla tai tilausvahvistuksella ilmoitettu. Ostohinta muunnetaan euroiksi tullauspäivän mukaisen, Tullin vahvistaman valuutan muuntokurssin mukaan.

Tullauksissa käytettävät valuutan muuntokurssit


Ota yhteyttä

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta