Muutan Suomeen muualta EU:sta

Muutan EU:n tulli- ja veroalueelta Muutan EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta Ahvenanmaa

Muutan Suomeen EU:n tulli- ja veroalueelta

Jos muutat Suomeen EU:n tulli- ja veroalueelta, Tullille ei tarvitse antaa tulli-ilmoituksia.

Huomioi kuitenkin mahdolliset tuontirajoitukset.

Poikkeuksen muodostavat alkoholijuomat tai tupakkatuotteet.

Valitse vielä mikä oli asuinpaikkasi ennen muuttoa:

Vakituinen asuinpaikkani on ollut vähintään 12 kk EU:ssa Vakituinen asuinpaikkani on ollut alle 12 kk EU:ssa

Vakituinen asuinpaikkani on ollut vähintään 12 kk EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella

Tuotaessa muuttotavaroita EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta tuonti on samoilla edellytyksillä arvonlisäveroton, kuin se olisi tulliton tuotaessa muuttotavaroita EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta.

Kun muutat Suomeen EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, esimerkiksi Kanariansaarilta, sinun on tulliselvitettävä muuttotavarasi.  

Saat tuoda muuttotavarat Suomeen arvonlisäverottomasti, jos vakituinen asuinpaikkasi on ollut EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja muuttotavarat ovat olleet hallinnassasi ja käytössäsi vähintään 6 kuukautta.

Saat tuoda henkilökohtaisen omaisuutesi verottomasti EU:n veroalueen ulkopuolelta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Vakituinen asuinpaikkasi on ollut EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta.
 • Henkilökohtainen omaisuus on ollut hallinnassasi edellä mainitussa vakituisessa asuinpaikassasi vähintään 6 kk ennen Suomeen lähtöä. Lisäksi kestokulutustavarat, kuten esim. ajoneuvo, tietokone, televisio ja huonekalut, ovat olleet sinun tai kotitaloutesi käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan kyseisessä vakituisessa asuinpaikassasi. Kuuden kuukauden käyttöedellytys ei koske vähäarvoisia, ns. kulutustavaroita.
 • Henkilökohtainen omaisuus on tarkoitettu Suomessa olevassa vakituisessa asuinpaikassa samaan käyttöön, jossa ne olivat edellisessä asuinpaikassa.
 • Verottomuus myönnetään vain muuttotavaroille, jotka tullataan 12 kuukauden kuluessa muutosta.

Muuttotavaran verottomuutta ei sovelleta esimerkiksi alkoholijuomiin ja tupakkatuotteisiin. Jos muuttotavaroissasi on alkoholijuomia tai tupakkatuotteita, lue ohjeet:

Tulli arvioi tullaushetkellä esitetyn näytön perusteella täyttyvätkö muuttotavaraverottomuuden edellytykset. Tulli voi erityisistä syistä myöntää poikkeuslupia määräaikoihin. Poikkeuslupaa on haettava kirjallisesti etukäteen. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa ota yhteyttä tullineuvontaan hyvissä ajoin ennen muuttotavaroiden tuontia.

Maahantuonnista maksettavasta arvonlisäverosta voi hakea kirjallista ennakkoratkaisua.

Muuttotavarat on tulliselvitettävä

Muuttotavaroista ja muuttotavarana tuotavista ajoneuvoista on tehtävä tulli-ilmoitus, kun tavarat saapuvat Suomeen. 

Lue lisää: Näin tullaat muuttotavaran

Voit tuoda tavaroita useissa erissä. Huomaa, että muuttotavaroille voidaan myöntää verottomuus, jos ne tulliselvitetään vuoden kuluessa Suomeen muutosta. Eritystapauksissa voit hakea poikkeuslupaa edellä mainittuun vuoden määräaikaan.

Vakituinen asuinpaikkani on ollut alle 12 kk EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella

Kun muutat Suomeen EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, esimerkiksi Kanariansaarilta, sinun on tulliselvitettävä muuttotavarasi. 

Muuttotavaroista ja muuttotavarana tuotavista ajoneuvoista on tehtävä tulli-ilmoitus, kun tavarat saapuvat Suomeen. 

Lue lisää: Näin tullaat muuttotavaran

Tuotaessa muuttotavaroita EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta tuonti on samoilla edellytyksillä arvonlisäveroton, kuin se olisi tulliton tuotaessa muuttotavaroita EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta.

EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta ostamiasi muuttotavaroita voit tuoda verottomasti vain, jos

 • olet asunut vakituisesti ko. alueella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja
 • muuttotavarat ovat olleet hallinnassasi, ja jos kyse on muista kuin kulutustavaroista, käytössäsi vakituisessa asuinpaikassasi vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona vakituinen asuinpaikkasi on lakannut olemasta kyseisessä asuinpaikassasi.
 • Lisäksi edellytyksenä on, että tavarat on tarkoitettu Suomessa samaan käyttöön, jossa ne olivat edellä mainitussa asuinpaikassasi.

Muuttotavaran verottomuutta ei sovelleta esimerkiksi alkoholijuomiin ja tupakkatuotteisiin. Lue lisää:

Voit hakea poikkeuslupaa muuttotavaroiden arvonlisäverottomaan tuontiin

Jos tarkoituksesi oli asua EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, mutta Suomeen muutto aikaistuu syistä, joihin itse et ole voinut vaikuttaa ja jotka eivät voineet olla ennakoitavissa, sinulla on mahdollisuus hakea kirjallisesti poikkeuslupaa muuttotavaroidesi arvonlisäverottomaan tuontiin Tullin lupakeskuksesta.

 • Jos Tulli on myöntänyt poikkeusluvan, verottomuuden saaminen edellyttää luvan esittämistä Tullille tavaroiden tulliselvityksessä.
 • Jos kyseistä lupaa ei myönnetä eli vakituisessa asuinpaikassa hankkimillesi muuttotavaroille ei voida myöntää verottomuutta muuttotavaroina, on mahdollista, että voit kuitenkin tuoda nämä matkustajatuomisina, jos verottomuuden rajat ja edellytykset sen sallivat.

Palautustavarat

Tavarat, jotka olet ostanut Suomesta arvonlisäverollisena ja vienyt mukanasi muuttaessasi EU:n tullialueelle mutta veroalueen ulkopuolelle, voidaan niitä takaisin tuodessasi käsitellä Tullissa ns. palautustavaroina, jolloin niistä ei kanneta tuonnin arvonlisäveroa. Edellytyksenä on, että tavarat tuodaan takaisin kolmen vuoden kuluessa viennistä, ja olet antanut niistä Tullille vienti-ilmoituksen, kun veit ne Suomesta.

Tulliselvitykseen tarvitaan muun muassa:

 • mm. lomake 348s (selvitys palautustavaroista)
 • tavaraluettelo muuttotavaroista yleisellä tasolla (esim. 20 kg vaatteita, sänky, astioita jne.)
 • selvitys vienti-ilmoituksesta (yleensä poistumisvahvistettu luovutuspäätös muuttotavaroiden vientiselvityksestä)
 • Tulli voi pyytää myös muita asiakirjoja tai selvitystä.

Ahvenanmaa

Muuttotavaroiden tuonnissa EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta Ahvenanmaalle sekä tuonnissa Manner-Suomesta Ahvenanmaalle sovelletaan tullittomuusasetusta ja Suomen arvonlisäverolakia. Niiden nojalla voidaan muuttajan henkilökohtaiselle omaisuudelle eli hänen muuttotavaroilleen myöntää tuontitullittomuus ja vapautus tuonnin arvonlisäverosta, jos edellytykset täyttyvät.

Vapautus tuonnin arvonlisäverosta on sidoksissa tullittomuuteen, ts. tullittomuusasetuksen nojalla tullittomien muuttotavaroiden maahantuonti on arvonlisäverotonta. Edellytykset ovat samat kuin muutettaessa EU:n tulli ja veroalueen ulkopuolelta.

Lue lisää: Näin tullaat muuttotavaran

Muuttajan tulee antaa tulli-ilmoituksen liitteenä vakuutus, että muuttotavaroina maahan tuodut tavarat täyttävät tullittomuuden ja verottomuuden edellytykset (tullilomake 45s).

Kun muutat Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta Manner-Suomeen, ota tarvittaessa yhteyttä Maarianhaminan tulliin ohjeiden saamiseksi.

Huomioi nämä

Vakituisen asuinpaikkansa Suomeen muuttava henkilö voi saada verottomuuden muuttotavaroilleen, jos hänen vakituinen asuinpaikkansa on ollut EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta.

Tulli voi perustelluissa erityistapauksissa hakemuksesta myöntää poikkeusluvan, jos 12 kk:n asumisaika ei täyty, vaikka muuttajan tarkoitus oli asua EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella vähintään 12 kuukautta. Lupa on esitettävä muuttotavaran tullauksen yhteydessä.


Varmista, että kaikki vaadittavat määräajat täyttyvät, jotta muuttotavaroillesi voidaan myöntää verottomuus.

Esimerkiksi: Vuoden määräaika tulee täyteen, kun muuttajan vakituinen asuinpaikka on ollut EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti 1.1.2016–31.12.2016. Matkustusaikaa ei lasketa tähän ajanjaksoon.

Samoin kuuden kuukauden määräaika tulee täyteen silloin, kun tavarat ovat olleet muuttajan hallinnassa ja ns. kestokulutustavarat myös käytössä EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella sijainneessa vakituisessa asuinpaikassa 1.1.–30.6.2016.


Henkilökohtaisella omaisuudella tarkoitetaan:

 • koti-irtaimistoa
 • polku- ja moottoripyöriä, yksityiskäyttöön tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja, matkailuperävaunuja, huviveneitä ja yksityislentokoneita
 • kotitalouden tavanomaista kulutusta vastaavia kotitaloushankintoja
 • kotieläimiä ja ratsuhevosia
 • teknisten tai vapaiden ammattien harjoittamisessa tarvittavia kannettavia työvälineitä.
   

Muuttotavaroiden verottomuuden edellytys on, että henkilö muuttaa vakituisen asuinpaikkansa Suomeen.

Suomessa sijaitsevaan loma-asuntoon tai kakkoskotiin lähetetyt tavarat eivät ole verottomia, jos henkilö ei muuta vakituista asuinpaikkaansa Suomeen. Tällaiset tavarat ovat verollisia.


Verottomasti tuotuja muuttotavaroita ei saa luovuttaa eteenpäin, ennen kuin niiden tulliselvityksestä on kulunut vähintään 12 kk. Tänä aikana muuttotavaroita ei saa esimerkiksi myydä, lainata, pantata, vuokrata eikä lahjoittaa toiselle.

 • Lainaus, panttaus, vuokraus tai luovutus ennen 12 kuukauden määräajan päättymistä johtaa arvonlisäveron kantamiseen muuttotavaroista. Tämä koskee esim. kolaroidun ajoneuvon luovutusta vakuutusyhtiölle.
 • Jos verottomasti tuotu muuttotavara luovutetaan eteenpäin alle 12 kk:n kuluessa, sinun on maksettava tavarasta maahantuonnin arvonlisävero. Jo ennen tavaran luovutusta on siitä ilmoittava tullille osoitteeseen yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 • Huomaa, että luovutusrajoitukseen ei myönnetä poikkeuksia.

Muuttotavaran verottomuutta ei myönnetä seuraaville tavaroille:

 • alkoholituotteet
 • tupakka ja tupakkatuotteet
 • hyötykuljetusvälineet
 • muut ammattikäyttöön tarkoitetut esineet kuin teknisten tai vapaiden ammattien harjoittamiseen tarvittavat kannettavat työvälineet.

Jos muuttotavarat sisältävät tällaisia tuotteita, ne on tulliselvitettävä ja niistä on maksettava maahantuonnin arvonlisäverovero ja alkoholi- ja tupakkatuotteista myös valmisteverot.


 • Tullittomuusasetus: Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16. päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta
 • Arvonlisäverolaki (1501/1993) 94.1 § 12 kohta( 305/2016) ja 94.2 § (1767/1995)    

                            

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta


Asiasanat Ahvenanmaa