Diplomaattien muuttotavarat

Diplomaatit saavat tuoda muuttotavaransa maahan tulleitta ja veroitta, edellyttäen että tavaroista on pakkalista ja muuttajalla on ulkoasiainministeriön vahvistama diplomaattistatus. Tämä koskee vain ulkomaisia diplomaatteja.

Suomeen palaavilla suomalaisilla diplomaateilla ei ole diplomaattistatusta Suomessa. Heidän pitää täyttää tullilomake 45s.

Diplomaattien tuontitavarat

Maahantuotavat tavarat ovat tullittomia, jos ne tulevat ulkovaltojen Suomessa toimivien diplomaattisten ja muiden samassa asemassa olevien edustustojen tai konsulin virastojen viralliseen käyttöön.

Tavarat ovat myös tullittomia, jos ne tulevat diplomaattien, konsulien tai teknisen henkilökunnan jäsenten ja heidän perheenjäseniensä henkilökohtaiseen käyttöön. Tavaroista pitää esittää tullauksen yhteydessä ulkoasiainministeriön vahvistama ns. ”ranskalaisen paperi.” Voit tullata diplomaattitavarat esimerkiksi tullitoimipaikassa.

Ajoneuvojen tullaus

Ulkoasiainministeriö kirjoittaa ajoneuvon käyttöönottajasta ja tuonnista lausunnon, ns. ranskalaisen paperin tullausta ja verotusta varten.

Ajoneuvot ovat tullittomia ja arvonlisäverottomia ulkovaltojen Suomessa toimiville diplomaateille ja heidän perheenjäsenilleen.

Tullittomia ja arvonlisäverottomia ovat myös ajoneuvot, jotka tulevat ulkomaiden edustustojen tai konsulien virastojen viralliseen käyttöön. Myös edustustojen ulkomaan kansalaisuutta olevien hallinnollisten ja teknisten henkilökuntien jäsenet saavat tuoda ajoneuvon tullitta ja arvonlisäverotta perheidensä käytettäväksi.

Ehtona tullittomuudelle ja arvonlisäverottomuudelle on, että ajoneuvoa ei myydä, vuokrata tai luovuteta muulle kuin vastaavaan tullittomuuteen ja arvonlisäverottomuuteen oikeutetulle edustustolle tai henkilölle ennen kolmen vuoden määräajan päättymistä. Kolmen vuoden kuluttua ajoneuvon voi myydä tullitta ja arvonlisäverotta kenelle tahansa.

Jos ajoneuvoa käyttänyt henkilö muuttaa pois Suomesta ja myy ajoneuvon muulle kuin vastaavaan tullittomuuteen ja arvonlisäverottomuuteen oikeutetulle edustustolle tai henkilölle ennen kuin kolme vuotta on kulunut:

  • ajoneuvosta pitää maksaa 1/36 osa täydestä tullin ja arvonlisäveron määrästä jokaiselta täydeltä tai vajaalta kuukaudelta, jotka jäävät täyttymättä vaaditusta kolmen vuoden (36 kk) myynti- ja luovutusrajoitusajasta. 

Ulkoasiainministeriö kirjoittaa myyntiä varten myyntiluvan, jolla vahvistetaan diplomaatin poistuminen maasta.

Diplomaattien vientitavarat

Diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen perustuu diplomaattisen henkilökunnan jäsenten tavaroiden kuljettamiseen liittyvien tullimuodollisuuksien toteuttaminen.

Rahtina kuljetettavista diplomaattitavaroista on annettava sähköinen vienti-ilmoitus. Vienti-ilmoittaminen ei koske diplomaattisen henkilökunnan jäsenten mukanaan kuljettamia tavaroita.

Diplomaattisen suojan kattamat materiaalilähetykset voidaan luokitella yhteen tullinimikkeeseen 9905 00 00. Tavaroiden arvona ilmoitetaan tavaroiden nimellinen arvo. Kyseisten tavaroiden asema ilmaistaan vienti-ilmoituksella tavaraerällä annettavalla kansallisella menettelykoodilla 7VF (Diplomaattiseen tai siihen verrattavaan käyttöön tarkoitetut tavarat). Lisäksi tulliselvitettävällä erällä ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodilla FIXXX (Muu lisätieto) ”Diplomatic Mail” tai Amerikan Yhdysvaltoihin (Los Angeles) ja Nigerian (Abuja) suuntautuvissa lähetyksissä ”Diplomatic Pouch”.

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta