Aseet muuttotavaroissa

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja kaasusumuttimet

Ampuma-aseiden, luvanvaraisten aseen osien, kaasusumuttimien ja patruunoiden muun muassa

  • tuonti EU:n ulkopuolelta
  • siirto EU-maasta toiseen

on rajoitettua ja edellyttää lupaa. Tulli on valvontaviranomainen eikä myönnä ampuma-aselain mukaisia lupia tai määritä lupatarvetta.

  • Selvitä poliisilta, mitä lupia tarvitset Suomessa ampuma-aseiden, luvanvaraisten aseen osien, kaasusumuttimien ja patruunoiden tuontiin muuttotavaroina. Huomaa, että poliisi ja Poliisihallitus myöntävät vain Suomessa vaadittavat luvat.
  • Tarkista lähtömaan lupakäytännöt ja ilmoitusmenettelyt lähtömaan viranomaisilta tai suurlähetystöstä.
  • Selvitä Tullin rajoituskäsikirjasta ne tilanteet, jolloin aseet tai rajoituksenalaiset tavarat ja lupatodistukset on esitettävä tullille.
  • Aseiden kuljettamiseen liittyvistä vaatimuksista voit kysyä kuljetusyrityksestä.

Huomioi nämä

Deaktivoitu ampuma-ase on tehty pysyvästi ampumakelvottomaksi. Deaktivoidun ampuma-aseen maahantuontiin liittyvä ohjeistus löytyy Tullin rajoituskäsikirjasta – Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset.