Tulossa matkalta

Kun saavut Suomeen, tutustu ensin ohjeisiimme. Löydät tietoa matkustajatuomisista ja tuontirajoituksista näiltä sivuilta. 

Jos et löydä vastausta tai olet epävarma, kysy neuvoa tullista, neuvomme sinua mielellämme.

Huomioi nämä

 • Tullin toimintavaltuudet on määritelty eri laeissa.
 • Tullin toiminnalle löytyy aina peruste lainsäädännöstä.
 • Tullilla on oikeus tarkastaa matkustaja, matkatavarat ja kulkuneuvo. Tulli voi puhuttaa matkustajaa myös EU:n sisäliikenteessä.
 • Tulli voi käyttää tarkastuksessa apuna tullikoiraa, läpivalaisua tai muita teknisiä apuvälineitä.
 • Tarkastukseen otetun matkustajan on itse purettava matkatavaransa tarkastusta varten ja pakattava ne tarkastuksen päätyttyä.
 • Matkustajan on ilmoitettava Tullille henkilötietonsa.

Tulli valvoo maahantuotavia kasviperäisiä elintarvikkeita, mutta yksityishenkilön mausteiden tuonti omaan käyttöön tai lahjaksi ei kuulu valvonnan piiriin. Mausteisiin liittyy kuitenkin riskejä, sillä ne voivat sisältää esimerkiksi hometoksiineja tai salmonellaa. Tietyt mausteet ovat olleet EU-tasoisessa tehovalvonnassa juuri siksi, että niissä on todettu olevan terveyshaittaa aiheuttavia ongelmia. Huono laatu selviää vain laboratoriotutkimuksilla.

Lue lisää: Elintarvikkeet


Sinun on ensin tarkistettava simpukoihin liittyvät CITES-rajoitukset, joista on lisätietoa Ympäristökeskuksen sivuilla

Omaan käyttöösi saat tuoda ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta kuolleita, syötäväksi tarkoitettuja simpukoita enintään 20 kg. Saat tuoda myös kiviä, mutta koralleja sen sijaan koskevat CITES-rajoitukset.

Huomaa, että sinun täytyy itse selvittää matkasi kohdemaan rajoitukset ja määräykset.  Suomen tulli ei voi antaa neuvoja muiden maiden rajoituksista.


Lääkemääräysten on oltava suomen tai ruotsin kielellä, koska ne ovat Suomen viralliset virkakielet. Joissakin tilanteissa myös englannin kieli hyväksytään, jos virkailija ymmärtää sitä. Asiakkaalla on velvollisuus selvittää reseptin sisältö.

Lue lisää: Lääkkeet


Hotellihuoneeseen, lentokentille jne. unohtuneet tavarat on tulliselvitettävä normaalisti.

Kun voit luotettavasti osoittaa, että olet vienyt tavarat EU:n ulkopuolelle ja että tavarat ovat henkilökohtaisesti sinun, voit tullata ne palautustavarasäännösten mukaisesti.


EU:n tullialueella asuva luonnollinen henkilö voi tuoda EU:n tullialueelle kaupalliseen tai yksityiseen käyttöön EU:n tullialueen ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti täysin tullitta, jos hän täyttää seuraavat edellytykset:

 • Hänellä on työsopimus kuljetusvälineen omistajan, vuokraajan tai leasingvuokraajan kanssa ja työnantaja on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle.
 • Hän pystyy pyydettäessä esittämään kopion em. työsopimuksesta.
 • Yksityinen käyttö rajoittuu ainoastaan työntekijän työskentelypaikan ja asuinpaikan välisiin matkoihin tai työntekijälle työsopimuksen perusteella osoitettujen työtehtävien hoitamiseen.

Kaupallista käyttöä on kuljetusvälineen käyttö henkilöiden kuljettamiseen vastiketta vastaan tai tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen vastiketta vastaan tai vastikkeetta.

Yksityiskäytöllä tarkoitetaan muuta kuin kaupallista käyttöä.
 

Työsuhteen todistaminen

Mikäli kuljetusvälineen kuljettaja ei pysty todistamaan työsuhdettaan kuljetusvälineen omistajaan, vuokraajaan tai leasingvuokraajaan esittämällä pyydettäessä kopion työsopimuksestaan, ei kyseistä kuljetusvälinettä saa tuoda tuontitullitta EU:n tullialueelle.

Kuljetusvälineen käyttäminen EU:n tullialueella

Kuljetusvälineen EU:n tullialueelle tuonut henkilö

 • vastaa siitä, että kuljetusvälinettä ei yksityiskäytössä käytetä muihin tarkoituksiin kuin hänen työskentelypaikkansa ja asuinpaikkansa välisiin matkoihin tai työsopimuksensa perusteella hänelle määrättyjen työtehtävien hoitamiseen
 • vastaa myös siitä, että hän ei luovuta kyseistä kuljetusvälinettä sellaiselle henkilölle, joka ei omalta osaltaan täytä kaikkia em. vaatimuksia.

Näiden edellytysten rikkominen johtaa tullivelan ja maahantuonnin arvonlisäveroa koskevan velan syntymiseen ja kantamiseen.

Sovellettava lainsäädäntö:

 • Delegoitu asetus, 215 art.
 • UTK, 250 art. 2 k d
 • Tietyissä yksityistä käyttöä koskevissa tapauksissa on huomioitava myös autoverolain (1482/1994) väliaikaista verotonta käyttöä koskevat säännökset ja hakemusmenettelyt.

Ota yhteyttä

Kysy tullineuvonnasta ma-pe 8-16

Palvelussamme on juuri nyt paljon ruuhkaa, joten tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus