Tavaran tuonti palautusta, korjausta tai vaihtoa varten

Nämä ohjeet ovat EU:n ulkopuolelta saapuvalle matkustajalle, joka tuo Suomesta tai muualta EU:n tulli- ja veroalueelta ostamansa tavaran takaisin Suomeen palautettavaksi, korjattavaksi tai vaihdettavaksi.

Jos olet vienyt Suomesta tai muualta EU:sta ostamasi tavaran EU:n ulkopuolelle, mutta tuot sen mukanasi takasin Suomeen joko palauttaaksesi sen myyjälle tai korjausta tai vaihtoa varten, tavaran tuonti ei ole tullitonta ja arvonlisäverotonta matkustajatuomista.

Sinun pitää antaa palautettavaksi, korjattavaksi tai vaihdettavaksi tuomastasi tavarasta tulli-ilmoitus tullille saapuessasi maahan. 

Lue tarkemmat ohjeet alla olevilta välilehdiltä.

Valitse

Kun tuot tavaran palauttaaksesi sen myyjälle lopullisesti, tavara on tulliselvitettävä, ja siitä voidaan kantaa arvonlisävero

 • Kun haluat palauttaa ostamasi tavaran, sinun on tulliselvitettävä se saapuessasi Suomeen. Tavara on palautettava kolmen vuoden kuluessa sen viennistä EU:n tullialueen ulkopuolelle. Anna tullille tulli-ilmoitus saapuessasi maahan. Lue lisää sivulta Kuinka toimin tullissa. Tulli neuvoo sinua tarvittaessa oikeanlaisen ilmoituksen antamisessa.
 • Palautustavarasta kannetaan yleensä arvonlisävero. Arvonlisävero kannetaan, jos palauttamasi tavara on viety EU:n ulkopuolelle arvonlisäverottomana, tai jos myyjä on palauttanut sinulle EU:n tulli- ja veroalueella maksamasi arvonlisäveron, ja palautat tavaran kolmen vuoden kuluessa sen viennistä.
 • Jos tavarasta on jo maksettu arvonlisävero EU:ssa, etkä ole saanut tai saa sitä myyjältä palautuksena, arvonlisäveroa ei kanneta enää uudelleen, jos palautat tavaran EU:n alueelle kolmen vuoden kuluessa sen viennistä. Tulli voi pyytää nähtäväkseen asiakirjoja tavaran viennistä ja verojen maksamisesta.

Jos palautettavan tavaran viennistä EU:n ulkopuolelle on kulunut yli kolme vuotta

 • Jos tavaran viennistä EU:n ulkopuolelle on kulunut yli kolme vuotta, tavarasta kannetaan tullauksen yhteydessä maahantuontiverot normaalisti, eli yleensä arvonlisävero ja tullinimikkeen mukainen tuontitulli.

Tulliselvitystä varten tarvitset:

 • Selvityksen tavaran viennistä, esimerkiksi tax free -tositteen, kopion leimatusta kauppalaskusta, jonka saat myyjältä, tai Suomen tullin antaman poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen.
 • Varaudu esittämään tullissa myös selvitys tavaran arvosta ja mahdollisista kuljetuskustannuksista. Viallisesta tai rikkoutuneesta palautettavasta tavarasta on hyvä olla selvitys, esimerkiksi kirjeenvaihtoa myyjän kanssa.

Takaisin ylös

Kun tuot tavaran korjattavaksi, se on tulliselvitettävä

 • Kun tuot tavaran EU:n alueelle korjattavaksi, sinun on tulliselvitettävä se saapuessasi maahan.
 • Valitse tullissa punainen kaista ja anna tullille tulli-ilmoitus. Tulliselvitystä kutsutaan erityismenettelyksi (sisäinen jalostus), ja se vaatii Tullin myöntämän luvan.
 • Ilmoita, että tuot tavaran korjausta varten ja että viet sen korjauksen jälkeen korjattuna tai korjaamattomana takaisin EU:n ulkopuolelle. Tulli neuvoo sinua tarvittaessa oikeanlaisen ilmoituksen antamisessa.
 • Varaudu maksamaan tullille vakuus tavaran arvosta korjauksen ajaksi (n. 30 % tavaran ja kuljetuskustannusten arvosta). Tulli palauttaa maksamasi vakuuden sinulle, kun viet korjatun tai korjaamattoman tavaran takaisin EU:n ulkopuolelle sillä edellytyksellä, että tavarasta on annettu tullille sähköinen jälleenvienti-ilmoitus ja esität vientiasiakirjat ja tavaran tullille ennen poistumistasi maasta.
 • Maksuvälineet Tullissa

Tulliselvitystä varten tarvitset:

 • selvityksen tavaran viennistä, esimerkiksi tax free -tositteen, kopion leimatusta kauppalaskusta, jonka saat myyjältä, tai Suomen tullin antaman poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen.
 • Varaudu esittämään tullissa myös selvitys tavaran arvosta ja mahdollisista kuljetuskustannuksista. Viallisesta tai rikkoutuneesta palautettavasta tavarasta on hyvä olla selvitys, esimerkiksi kirjeenvaihtoa myyjän kanssa.

Kun viet korjatun tai korjaamattoman tavaran jälleen pois EU:n tullialueelta, siitä on annettava tullille jälleenvienti-ilmoitus

 • Anna tullille sähköinen vienti-ilmoitus tai valtuuta esimerkiksi huolintaliike antamaan se puolestasi. Voit antaa ilmoituksen itse Tullin Vienti-ilmoituspalvelussa.
 • Jos olet antanut ilmoituksen itse, esitä tullille Vienti-ilmoituspalvelusta saamasi nettiviite (NETT000012345) sekä vietävä tavara ja asiakirjat ennen tavaran viemistä maasta. Jos ilmoituksen on antanut huolintaliike, esitä tullille sieltä saamasi viennin saateasiakirja (EAD). Tulli päättää jälleenvientimenettelyn ja tulostaa sinulle vientipäätöksen.
 • Tulli palauttaa sinulle maksamasi vakuuden käteisenä panttaussitoumusta vastaan, kun se on päättänyt vientimenettelyn.

Jos korjattavaksi tuotua tavaraa ei voida korjata, eikä tavaraa palauteta EU:n ulkopuolelle
Jos korjattavaksi tuotua tavaraa ei viedä takaisin EU:n ulkopuolelle, on tavara tullattava maahan normaalisti. Menettelykoodi on silloin 4051.

Tulliselvitystä varten tarvitset:

 • selvityksen korjauskustannuksista, esimerkiksi kuitin.
 • selvityksen tavaran tuonnista, esimerkiksi tullauspäätöksen, sekä panttaussitoumuksen maksamastasi vakuudesta.

Takaisin ylös

Kun tuot tavaran vaihdettavaksi, ja myyjä antaa sinulle takuuseen perustuen vastaavan korvaavan tavaran

Ota yhteyttä tavaran myyjään etukäteen, koska vaihdettavaksi tuotava tavara pitää tulliselvittää. Tulliselvityksen tekemiseen on eri vaihtoehtoja. Tulliselvitys voidaan tehdä ns. erityismenettelynä (sisäinen jalostus), jolloin se vaatii luvan, jonka myyjä on hakenut Tullilta ennakkoon. Jos myyjällä on sisäisen jalostuksen lupa, myyjä voi hoitaa tullauksen ja antaa tavarasta vakuuden puolestasi.

Muut vaihtoehdot ovat, että tullaat tavaran maahan palautustavarana (katso ohjeet välilehdeltä "Kun tuot tavaran palauttaaksesi sen myyjälle") tai normaalina tuontitullauksena, jolloin siitä on maksettava arvonlisävero ja mahdollinen tuontitulli.

Kun viet vaihdetun tavaran pois maasta, siitä on annettava vienti-ilmoitus tullille

 • Jos tullauksen on tehnyt myyjä, myyjä voi antaa tullille sähköisen vienti-ilmoituksen.
 • Jos tavaran myyjä ei anna vienti-ilmoitusta, sinun on itse annettava tullille sähköinen jälleenvienti-ilmoitus tai valtuutettava esimerkiksi huolintaliike antamaan se puolestasi. Voit antaa ilmoituksen itse Tullin Vienti-ilmoituspalvelussa.
 • Jos olet antanut ilmoituksen itse, esitä tullille Vienti-ilmoituspalvelusta saamasi nettiviite (NETT000012345) sekä vietävä tavara ja asiakirjat ennen tavaran viemistä maasta. Jos ilmoituksen on antanut huolintaliike, esitä tullille sieltä saamasi viennin saateasiakirja (EAD). Tulli päättää jälleenvientimenettelyn ja tulostaa sinulle vientipäätöksen.
 • Tulli palauttaa sinulle maksamasi vakuuden käteisenä panttaussitoumusta vastaan, kun se on päättänyt vientimenettelyn.

Tulliselvitystä varten tarvitset:

 • selvityksen korjauksesta tai vaihdosta, esimerkiksi laskun/kuitin tai kirjallisen selvityksen
 • selvityksen tavaran tuonnista, esimerkiksi tullauspäätöksen.

Takaisin ylös

                            

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta