Matkustaja tullitarkastuksessa

Matkustajaliikenne Suomen lentoasemilla, satamissa ja rajanylityspaikoilla on vilkasta. Matkustajina ovat sekä suomalaiset että ulkomaalaiset lomailijat ja työmatkaajat sekä kauttakulkumatkustajat. Miljoonien matkustajien joukosta tulli valitsee riskiarvioinnin perusteella tarkastukseen matkustajia EU:n ulkopuolisesta liikenteestä ja EU:n sisäliikenteestä.

Mitä tulli tarkastaa?

Tullilain mukaisesti tullilla on oikeus pysäyttää ja tarkastaa henkilö, kun hän saapuu tai poistuu maasta. Tullitarkastuksessa valvotaan kieltoja ja rajoituksia sekä tavaroiden kuljettamista, esimerkiksi:

 • onko maahan tuotavista tai maasta vietävistä tavaroista kannettava veroja
  • kaupallinen tuonti EU:n ulkopuolelta, alkoholin kaupallinen tuonti EU-alueelta, matkustajien verovapaa tuontioikeus
 • onko maahan tuotavien tai maasta vietävien tavaroiden kuljettaminen luvallista
  • huumeet, räjähteet, lääkkeet, vaaralliset esineet
 • tarvitsevatko maahan tuotavat tai maasta vietävät tavarat luvan tai ilmoituksen
  • aseet, puolustustarvikkeet, kaksikäyttötuotteet, käteinen raha
 • onko maahan tuotavilla tavaroilla määrällisiä rajoituksia
  • alkoholi, savukkeet

Miten tulli tarkastaa?

Tulli valitsee matkustajavirrasta tarkastukseen henkilöitä riskiarvioinnin perusteella. Erinomainen apu tullitarkastuksissa ovat tullikoirat, jotka on koulutettu huumausaineiden, käteisrahan, savukkeiden ja räjähteiden etsintään.

Tullitarkastuksessa tarkastetaan matkustajan matkatavarat ja päällysvaatteet. Perusteellisemmassa tarkastuksessa matkustaja voidaan myös riisuttaa. Tarkastus tehdään hienotunteisesti. Henkilö ohjataan tarkastustilaan, jossa läsnä ovat vain tarkastuksen tekijä ja mahdollinen todistaja.

Huomioi nämä

 • Tullin toimintavaltuudet on määritelty eri laeissa.
 • Tullin toiminnalle löytyy aina peruste lainsäädännöstä.
 • Tullilla on oikeus tarkastaa matkustaja, matkatavarat ja kulkuneuvo. Tulli voi puhuttaa matkustajaa myös EU:n sisäliikenteessä.
 • Tulli voi käyttää tarkastuksessa apuna tullikoiraa, läpivalaisua tai muita teknisiä apuvälineitä.
 • Tarkastukseen otetun matkustajan on itse purettava matkatavaransa tarkastusta varten ja pakattava ne tarkastuksen päätyttyä.
 • Matkustajan on ilmoitettava Tullille henkilötietonsa.

Henkilön tullitarkastukseen ei vaadita näyttöä tai epäilyä mistään rikoksesta. Tarkastukseen valinta perustuu tullin riskiarvioon tai muihin havaintoihin.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen mukaan henkilön pysäyttäminen ja puhuttaminen eivät ole vielä tullitarkastusta.

Lue lisää: Valvonta


Suomessa julkisilla paikoilla kuvaaminen on sallittu. Kuvaaminen on kielletty viranomaisten tiloissa, joihin yleisöllä ei ole vapaata pääsyä. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustajahallissa saa kuvata, mutta Tullin tarkastustiloissa ei. Kuvattaessa on muistettava henkilön yksityisyyden suoja.


                            

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta