Matkailijan lääkkeet

EU-, Eta- ja Schengen-maat

Kun lähdet matkalle

Useimmilla mailla on lääkkeiden maahantuonnista omat rajoituksensa. Selvitä lääkkeiden tuontirajoitukset ja asiakirjavaatimukset esimerkiksi kohdemaan viranomaisilta tai suurlähetystöstä. Tulli ei anna tietoja muiden maiden tuontirajoituksista. Muista, että voit kuljettaa ainoastaan omia, sinulle henkilökohtaisesti määrättyjä lääkkeitäsi. Lue lisää kanta.fi – Lääkkeet mukaan ulkomaille.

Kun saavut matkalta

Matkalta palatessasi voit tuoda mukanasi lääkkeitä omaan käyttöösi, kunhan otat huomioon tuontia koskevat rajoitukset ja säännöt. Rajoituksiin vaikuttavat sekä tuontimaa että valmisteen luokittelu. Esimerkiksi huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä koskevat tiukemmat rajoitukset.

Muista, että et saa kuljettaa kenellekään toiselle henkilölle määrättyjä lääkkeitä.

Muistilista lääkkeiden kanssa matkustavalle

 • Selvitä kohdemaan rajoitukset ja asiakirjavaatimukset ennen matkalle lähtöä. Tulli ei neuvo muiden maiden tuontirajoituksista.
 • Ota matkalle mukaan reseptit, lääkärin tulostama potilasohje tai suomenkielinen yhteenveto resepteistä.
 • Säilytä ja kuljeta lääkkeet alkuperäisissä pakkauksissaan.
 • Voit tuoda lääkkeitä vain omaan käyttöösi, ja sinun on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan tämä esimerkiksi tulostetulla sähköisellä reseptillä eli e-reseptillä, reseptillä, lääkärintodistuksella tai lääkäriltä saatavalla potilasohjeella. Jos lääke on saatu apteekissa säilytettävällä lääkemääräyksellä, tästä saa kopion apteekista.
 • Selvitä etukäteen Fimeasta, onko tuotava valmiste lääke Suomessa ja vaatiiko se reseptin.
 • Ulkomailta hankitulla lääkevalmisteella täytyy olla myyntilupa hankintamaassa (= lääke on laillisesti saatavilla).
 • Lääkevalmisteen täytyy olla hankittu toimittajalta, jolla on ostomaassa oikeus lääkkeiden vähittäisjakeluun.
 • Eta-alueelta voit tuoda mukanasi lääkkeitä enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän ja Eta-alueen ulkopuolelta enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.
 • Huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta voit tuoda henkilökohtaiseen käyttöösi Schengen-valtiosta korkeintaan 30 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän ja muusta valtiosta korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän. Lääkkeen tarpeellisuus on osoitettava reseptillä sekä todistuksella, jonka apteekki myöntää Suomessa myyntiluvan saaneille lääkkeille.

Huomioi nämä

Jos valmisteen vaikuttava aine löytyy jostakin alla olevista lähteistä, on valmiste todennäköisemmin lääke. Tarvittaessa lisätietoja luokituksista antaa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Muita rajoituksia:


Jos ostat netistä melatoniinia sisältäviä valmisteita, selvitä tuotteen annostus ja käyttötarkoitus. Näin varmistat, ettet tietämättäsi tee lääkerikosta. Melatoniinivalmiste voidaan luokitella lääkkeeksi tai ravintolisäksi. Muistathan, että lääkkeitä ei saa tilata netistä Eta-alueen ulkopuolelta.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää seuraavaa: jos valmiste sisältää enintään 1,9 mg melatoniinia päiväannoksessa ja sen käyttötarkoitus on esimerkiksi nukahtamisajan lyhentäminen tai aikaerorasituksen lievittäminen, se luokitellaan yleensä ravintolisäksi. Valmisteen käyttötarkoitus selviää pakkausmerkinnöistä ja mainonnasta. Tällaisiin ravintolisiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei puutu.

Muista seuraavat asiat:

 • Sellainen melatoniinia sisältävä valmiste, jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu unettomuuden hoito, luokitellaan päiväannostuksesta riippumatta aina reseptilääkkeeksi.
 • Valmiste, jonka päiväannos melatoniinia on tasan 2 mg tai enemmän, luokitellaan aina reseptilääkkeeksi.
 • Jos tilaat liian vahvan valmisteen tai valmisteen, joka on tarkoitettu unettomuuden hoitoon, syyllistyt reseptilääkkeen tilaamiseen ilman lääkemääräystä.

Lue lisää melatoniinista Fimean sivuilta:


Lääkevalmisteella on aina myyntipakkaus ja pakkausseloste sekä mahdollisesti myös läpipainopakkaus. Nämä on pidettävä matkalla mukana. Tämä nopeuttaa valvontaa ja helpottaa tuotteen tunnistamista.


Et voi. Matkustajan täytyy kuljettaa omat lääkkeensä omissa matkatavaroissaan. Reseptillä määrätyt lääkevalmisteet ovat aina henkilökohtaisia, ja niiden on oltava sen henkilön hallussa, jolle ne on määrätty.


Kun saavut Eta-alueeseen kuuluvasta maasta

 • Yksityishenkilö voi tuoda mukanaan enintään yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän lääkevalmisteita (reseptilääkkeitä, itsehoitolääkkeitä, rohdosvalmisteita, rekisteröityjä homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita sekä ei-rekisteröityjä, myyntiluvallisia homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita).
 • Huumausaineeksi luokiteltavat lääkevalmisteet muodostavat poikkeuksen.

Kun saavut Eta-alueen ulkopuolisesta maasta

 • Yksityishenkilö voi tuoda mukanaan lääkevalmisteita henkilökohtaiseen käyttöönsä enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.
 • Ei-rekisteröityjä homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita ei saa tuoda Eta-alueen ulkopuolelta.
 • Huumausaineeksi luokiteltavat lääkevalmisteet muodostavat poikkeuksen.

Kun saavut Schengen-valtiosta

Matkustaja saa tuoda mukanaan huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta henkilökohtaiseen käyttöönsä Schengen-valtiosta korkeintaan 30 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän.

Huumausaineeksi luokiteltavan lääkevalmisteen tuonti Schengen-valtiosta edellyttää, että matkustaja pystyy esittämään ns. Schengen-todistuksen kyseisen lääkkeen tuontiin. Todistuksen ja lääkevalmisteen oston perusteena olevan lääkemääräyksen täytyy olla annettu matkustajan pääasiallisessa asuinvaltiossa. Suomessa Schengen-todistuksen saa tarvittaessa apteekista.

Kun saavut muusta kuin Schengen-valtiosta

Muusta kuin Schengen-valtiosta matkustaja saa tuoda mukanaan huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta henkilökohtaiseen käyttöönsä korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän.

Suurin sallittu Suomeen tuotava lääkevalmisteen sisältämä lääkeainemäärä on

 1. buprenorfiinia kivun hoitoon käytettäväksi Schengen-valtiosta 48 milligrammaa ja muusta valtiosta 22,4 milligrammaa;
 2. buprenorfiinia opioidiriippuvuuden vieroitus- tai korvaushoitoon käytettäväksi Schengen-valtiosta 480 milligrammaa ja muusta valtiosta 224 milligrammaa; ja
 3. metadonia Schengen-valtiosta 1200 milligrammaa ja muusta valtiosta 560 milligrammaa.

Jos yksityishenkilö tuo toistamiseen samaa tai vastaavaa huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta, edellisestä Suomeen tuonnista on pitänyt kulua vähintään aikaisemmin maahantuodun lääkemäärän käyttöä vastaava aika. Yhtäaikaisesti maahan ei saa tuoda lääkevalmisteita, joiden sisältämät huumausaineet aiheuttavat valmisteen tuoteselosteen mukaan yhdessä käytettynä kliinisesti merkittävän ja vaarallisen yhteisvaikutuksen.

Huumausainetta sisältävää lääkevalmistetta ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.


Jos matkustat Schengen-maihin ja kuljetat mukanasi tiettyjä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä, psykotrooppisia aineita tai huumausaineita sisältäviä lääkkeitä, sinulla täytyy olla Schengen-todistus. Esitä apteekissa matkalle mukaan otettavat lääkkeet, niin apteekki neuvoo, tarvitaanko niille Schengen-todistusta. Schengen-todistuksella yksityishenkilö voi osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuuden matkustaessaan Schengen-alueella.

Schengen-todistuksen voit hakea apteekista. Lue lisää Schengen-todistuksesta ja sen hakemisesta kanta.fi – Lääkkeet mukaan ulkomaille.


Lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen Eta-alueen ulkopuolisesta valtiosta on kielletty

Lääkevalmisteiden hankkiminen on sallittua vain Eta-alueelta

Yksityishenkilö voi vastaanottaa henkilökohtaiseen käyttöönsä resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita toisesta Eta-maasta korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän edellyttäen, että:

 1. lääkevalmisteella on myyntilupa valtiossa, josta se on hankittu, tai jos lääkevalmisteella ei ole myyntilupaa, sen hankinta on perustunut lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamaan lääkemääräykseen;
 2. lääkevalmiste on hankittu toimittajalta, jolla on valmisteen ostomaassa oikeus lääkkeiden vähittäisjakeluun; ja
 3. henkilö pystyy tarvittaessa osoittamaan, että lääkevalmiste on tarkoitettu hänen omaan lääkitykseensä. Reseptilääkkeestä tämä tulee osoittaa lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamalla lääkemääräyksellä tai lääkärintodistuksella, tai apteekista saatavalla yhteenvetotulosteella mikäli kyseessä on sähköinen resepti (eResepti).
 4. Jos olet tilannut lääkevalmisteita postitse Eta-alueelta, sinulla tulee olla tarvittavat asiakirjat ennen lääkevalmisteen vastaanottamista.
 5. Itsehoitolääkkeet: Jokaiselle lääkevalmisteelle ja sen pakkauskoolle määritellään reseptistatus, joka kertoo, saako kyseistä lääkettä toimittaa ilman reseptiä ja kuinka suuren pakkauskoon sitä voi ostaa ilman lääkemääräystä. Tilatessasi netistä lääkkeitä varmista pakkauskoot ja reseptistatus lääkevalmisteelle. Lisätietoja saat Fimeasta: fimea.fi - Itsehoitovalmisteet

Jos tilaat lääkkeitä netistä tai nettiapteekeista varmista, että apteekki on laillistettu lääkkeiden etämyyntiin. Euroopan unionin alueella toimivat verkkopalvelut tunnistaa yhteisestä tunnuksesta. Lue lisää: fimea.fi - Verkkopalvelun yhteinen eurooppalainen tunnus.

 • Huumausainetta sisältäviä lääkevalmisteita ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.
 • Eläinlääkevalmisteita ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.

Lääkkeiden lähettäminen Suomesta

Lähettäjän vastuulla on selvittää voimassaolevat vientirajoitukset ja maahantuonnin rajoitukset kohdemaassa.  Lisätietoja rajoituksista saat esimerkiksi kohdemaan suurlähetystöstä tai viranomaisilta. Suomen tulli ei anna tietoa muiden maiden tuontirajoituksista.

Lääkkeiden lähettäminen Suomeen

Yksityishenkilöt eivät saa lähettää lääkkeitä Suomeen. Eli Suomessa oleskeleva henkilö ei voi vastaanottaa toiselta yksityishenkilöltä lääkkeitä tai lääkevalmisteita.

Lääkkeiden kuljettaminen

Matkustaja saa kuljettaa mukanaan vain omia henkilökohtaisia lääkkeitään. Toiselle henkilölle määrättyjä lääkkeitä ei voi kuljettaa.


Yksityishenkilön mukanaan tuomat lääkevalmisteet

Sallittua

 • Ulkomailta saapuva yksityishenkilö saa tuoda mukanaan Suomeen korkeintaan yhden kuukauden käyttöä vastaavan määrän seuraeläinten sairauden hoitoon tarkoitettuja eläinlääkkeitä.
 • Eläinlääkkeet on tuotava aina samanaikaisesti hoidettavan eläimen kanssa.

Kiellettyä

 • Eläinlääkkeet eivät saa sisältää huumausaineita, eivätkä ne saa olla rokotteita tai muita immunologisia eläinlääkevalmisteita.
 • Matkustaja ei saa tuoda Suomeen tuotantoeläinten hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Tuotantoeläimiä ovat hevoset ja muut kavioeläimet, nautaeläimet, siat, porot, lampaat, vuohet ja siipikarja. Tuotantoeläimiksi luokitellaan lisäksi elintarvikkeiksi kasvatettavat luonnonvaraiset nisäkkäät, linnut, matelijat, sammakkoeläimet ja etanat, viljeltävät kalat ja muut veden elävät sekä hunajan tuotantoon käytettävät mehiläiset.
 • Eläinlääkkeiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse ja muulla tavoin on kiellettyä.

Monien vitamiinien, linimenttien ja toonikumien luokittelu on usein hankalaa ja tulkinnanvaraista. Osa näistä saatetaan luokitella Suomessa eläinlääkkeiksi. Lääkkeen ja ei-lääkkeen rajaan vaikuttaa mm. vaikuttavien aineiden pitoisuus. Ota tarvittaessa yhteyttä Fimeaan tuontiedellytysten selvittämiseksi. Lemmikkieläimille tarkoitettuihin punkkivalmisteisiin voi myös liittyä rajoituksia, sillä ne saattavat sisältää lääkkeeksi katsottavia aineita tai biosideja. Selvitä näiden valmisteiden vaikuttavat aineet. Lisätietoja biosideistä: tukes.fi tai fimea.fi.

Eläinlääkärin mukanaan tuomat lääkevalmisteet muodostavat poikkeuksen. Lue lisää: fimea.fi - Eläinlääkkeet


Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Autovero- ja valmisteveroasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus