Kulttuuriesineet

Kulttuuriesineiden vienti vaati luvan

Kulttuuriesineiden vientiin liittyy rajoituksia. Maastavientiluvan vaativat esineet on lueteltu Museoviraston nettisivulla. Kulttuuriesineiden vientiasioissa neuvoa-antava ja ohjaava lupaviranomainen on Museovirasto, johon voit olla yhteydessä lupatarpeen selvittämiseksi. Maastavientilupa on haettava etukäteen. 

Tulli ei myönnä maastavientilupia.

Huomaa, että maastavientiluvat on esitettävä tullille.

Vienti EU:n alueelle

  • EU-maat
  • Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden vientiin tarvitaan kansallinen maastavientilupa, jonka myöntää Museovirasto.
  • Esitä maastavientilupa tavaran viennin yhteydessä Suomen tullille vientitullitoimipaikassa.

Vienti EU:n ulkopuolelle

  • Joidenkin kulttuuriesineiden vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin tarvitaan erityinen EU-vientilupa. Museoviraston nettisivuilla on lueteltu EU-vientiluvan vaativat tavarat ikä- ja arvorajoineen. Luvan myöntää Museovirasto.
  • Muille esineille tarvitaan Suomen maastavientilainsäädännön mukainen lupa.
  • Tavarasta, jolle on myönnetty maastavientilupa, on annettava tullille sähköinen vienti-ilmoitus. Vienti-ilmoituksen voit antaa tullin nettivientipalvelun kautta.
  • Huomaa, että sinun pitää esittää maastavientilupa tullille ennen tavaran kuljettamisen aloittamista lähimmässä tullitoimipaikassa tullin merkintöjä varten.
  • Maastavientiluvan on seurattava tavaraa, ja lupa on esitettävä tullin merkintöjä varten lisäksi tullitoimipaikassa, jonka kautta tavara poistuu EU:n alueelta. Tulli toimittaa lupakappaleen luvan myöntäneelle viranomaiselle.

 

Huomioi nämä

Säännösten vastaisesta kulttuuriesineen viennin tai sen yrityksen seuraamuksista on säädetty rikoslaissa.

Salakuljetuksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Rikoksen tekijä voidaan lisäksi tuomita menettämisseuraamukseen.


Lisää aiheesta

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta