Kuljetusvälineen väliaikaisesti maahantuovalle matkustajalle

EU:n ulkopuolella asuva matkustaja voi tuoda EU:n tullialueelle mukanaan kuljetusvälineen väliaikaisesti maksamatta siitä tullia ja arvonlisäveroa. Vene voi olla väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä enintään 18 kuukautta, ja esimerkiksi auto, moottorikelkka tai mönkijä enintään kuusi kuukautta.

Kuljetusväline on tarkoitettu vain sen EU:n tullialueelle tuoneen matkustajan ja hänen matkaseurueensa käyttöön. Sitä ei saa vuokrata tai lainata muille. Kuljetusvälineen väliaikaisesti maahantuonut henkilö voi poistua EU:n tullialueelta tilapäisesti ja jättää kuljetusvälineen tullialueelle. Henkilön poissaolon aikanakin menettelyn määräaika kuluu, eikä kuljetusvälinettä saa käyttää kukaan muu.

Rajaliikennevakuutus

Huomioi, että voit tarvita rajaliikennevakuutuksen, jos tuot ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon Suomeen tilapäisesti. Voit ostaa rajaliikennevakuutuksen toimipaikalta tai ajanvarauksella palvelevalta toimipaikalta.

Tarvitset rajaliikennevakuutuksen, jos

 • ajoneuvo on rekisteröity vihreä kortti -järjestelmän ulkopuoliseen maahan tai
 • ajoneuvolla ei ole voimassa olevaa vihreää korttia.

Lue lisää rajaliikennevakuutuksesta ja vihreästä kortista Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Huomioi, että Tulli ei myy 16.2.2024 alkaen rajaliikennevakuutuksia Venäjälle rekisteröidyille autoille. Poikkeuksia ovat Venäjällä pysyvästi asuvien EU- ja Eta-maiden kansalaisten ja diplomaattien autot.

Katso kuljetusvälineen väliaikaista maahantuontia koskevat toimintaohjeet alla olevista vaihtoehdoista.

Valitse

Jos tuot kuljetusvälineen ajamalla tai purjehtien, sinun ei tarvitse antaa Tullille erillistä tulli-ilmoitusta

Kun tuot kuljetusvälineen EU:n tullialueelle ajamalla, purjehtimalla tai muulla vastaavalla tavalla (aktiivinen toimi), sinun ei tarvitse antaa Tullille erillistä tuonti-ilmoitusta. Kuljetusväline on tällöin väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä, josta menettelynhaltijana vastaat. Kun viet kuljetusvälineen EU:n tullialueelta samalla tavalla, sinun ei tarvitse antaa Tullille myöskään erillistä vienti-ilmoitusta. Tällöin väliaikaisen maahantuonnin menettely päättyy kuljetusvälineen jälleenvientiin EU:n tullialueelta.

Kuljetusvälinettä voi tarvittaessa huoltaa ja korjata väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä ilman ilmoitusta tullille.  

Esimerkki:
- Turisti saapuu Norjasta Suomeen lomamatkalle autolla ajaen. Auto on väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä. Matkan aikana auto hajoaa, ja se pitää korjata. Korjaaminen ja huolto ovat sallittuja väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä, eikä siitä tarvitse ilmoittaa tullille.

Ajamalla, purjehtien tai lentäen korjattavaksi tuodusta kuljetusvälineestä ei tarvitse antaa erillistä tulli-ilmoitusta

Jos tuot maa-, ilma- tai vesiliikenteen kuljetusvälineen ajamalla, purjehtimalla tai lentämällä EU:n tullialueelle korjausta varten, korjaus voidaan tehdä väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä, josta menettelynhaltijana vastaat. Tällöin sinun ei tarvitse antaa tullille tuonti-ilmoitusta. Kun viet kuljetusvälineen samalla tavalla, sinun ei tarvitse antaa tullille vienti-ilmoitusta. Väliaikaisen maahantuonnin menettely päättyy kuljetusvälineen jälleenvientiin EU:n tullialueelta.

Huomioi kuitenkin: Jos et anna kirjallista tuonti- ja vienti-ilmoitusta korjattavaksi tuodusta kuljetusvälineestä, sinulle ei jää asiakirjoja, joiden perusteella voisit hakea korjaustyössä käytetyistä varaosista arvonlisäveron palautusta.

Rahtina korjattavaksi tuotavat kuljetusvälineet tai muut korjattavaksi tuotavat tavarat on asetettava sisäisen jalostuksen menettelyyn tai tullattava vapaaseen liikkeeseen.

Tulli voi vaatia tuonti-ilmoituksen

Huomioithan, että Tulli voi myös vaatia, että tuonti-ilmoitus kuljetusvälineen maahantuonnista on annettava sähköisesti tai SAD-lomakkeella. Tällöin tulli kantaa sinulta EU:n tullialueelle tuonnin yhteydessä maahantuontiveroista vakuuden, jonka suuruus määräytyy kuljetusvälineen arvon mukaan. Voit maksaa vakuuden käteisellä tai pankki- tai luottokortilla.

Vakuuden määrä käteisvakuuksissa on aina 100 % verojen määrästä eli tuontitullin määrä + alv 24 %. Esimerkiksi veneiden tulli on 1,7 %, moottorikelkkojen 5 % ja muiden henkilökuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen 10 %. 

Jos olet antanut tuonti-ilmoituksen sähköisesti tai SAD-lomakkeella, sinun on annettava myös vienti-ilmoitus sähköisesti poistuessasi EU:n tullialueen ulkopuolelle kuljetusvälineen kanssa. Tulli palauttaa maksetun vakuuden kuljetusvälineen poistumisen vahvistamisen jälkeen käteisenä tai tilillesi. Tilinumeron pitää olla SEPA-muodossa, joten palauttaminen ei onnistu kaikkien maiden tileille.

Takaisin ylös

Rahtina tuotavasta kuljetusvälineestä on annettava tullille tuonti-ilmoitus

Jos olet turisti ja tuot kuljetusvälineen Suomeen rahtina eli esimerkiksi kuljetusyrityksen tuomana, sinun on annettava kuljetusvälineestä Tullille vähintään suullinen tuonti-ilmoitus ja täytettävä tullilomake 613s.

Lomakkeessa on kaksi sivua, joista toinen sivu jää tullille ja toinen sinulle.

Kun poistut EU:n tullialueelta, palauta tullille oma kappaleesi tullilomakkeesta 613s. Jos tullitoimipaikka ei ole auki, jätä lomake toimipaikan postilaatikkoon tai lähetä se toimipaikan sähköpostiin. Osoitteen löydät Huomioi nämä -kohdasta Toimipaikkojen yhteissähköpostit.

Tulli voi vaatia tuonti-ilmoituksen

Huomioithan, että Tulli voi myös vaatia, että tuonti-ilmoitus kuljetusvälineen maahantuonnista on annettava sähköisesti tai SAD-lomakkeella. Tällöin tulli kantaa sinulta EU:n tullialueelle tuonnin yhteydessä maahantuontiveroista vakuuden, jonka suuruus määräytyy kuljetusvälineen arvon mukaan. Voit maksaa vakuuden käteisellä tai pankki- tai luottokortilla.

Vakuuden määrä käteisvakuuksissa on aina 100 % verojen määrästä eli tuontitullin määrä + alv 24 %. Esimerkiksi veneiden tulli on 1,7 %, moottorikelkkojen 5 % ja muiden henkilökuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen 10 %. 

Jos olet antanut tuonti-ilmoituksen sähköisesti tai SAD-lomakkeella, sinun on annettava myös vienti-ilmoitus sähköisesti poistuessasi EU:n tullialueen ulkopuolelle kuljetusvälineen kanssa. Tulli palauttaa maksetun vakuuden kuljetusvälineen poistumisen vahvistamisen jälkeen käteisenä tai tilillesi. Tilinumeron pitää olla SEPA-muodossa, joten palauttaminen ei onnistu kaikkien maiden tileille.

Takaisin ylös

Huomioi nämä

Edellytykset, joilla EU:n tullialueelle sijoittautunut henkilö tai EU:n tullialueella vakituisesti asuva luonnollinen henkilö voi ilmoittaa EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn

Tässä ohjeessa kaupallinen käyttö tarkoittaa kuljetusvälineen käyttöä henkilöiden kuljetukseen vastiketta vastaan tai tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Yksityiskäytöllä tarkoitetaan muuta kuin kaupallista käyttöä.

Edellytykset, joilla EU:n tullialueelle sijoittautunut henkilö voi tuoda EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti tuontitullitta

EU:n tullialueelle sijoittautuneet henkilöt saavat täydellisen tuontitullittomuuden, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Kun rautateiden kuljetusvälineet annetaan EU:n tullialueelle sijoittautuneiden henkilöiden käyttöön sellaisen sopimuksen perusteella, jonka mukaan kukin henkilö saa käyttää toisen liikkuvaa kalustoa mainitun sopimuksen mukaisesti.
 • Kun EU:n tullialueella rekisteröityyn maantieliikenteen kuljetusvälineeseen on kytketty perävaunu.
 • Kun kuljetusvälinettä käytetään hätätilanteissa.
 • Kun kuljetusvälinettä käyttää ammattimaista vuokraustoimintaa harjoittava yritys kuljetusvälineen jälleenviemiseksi.

Edellytykset, joilla EU:n tullialueella vakituisesti asuva luonnollinen henkilö voi tuoda EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti tuontitullitta

 • Kun luonnollinen henkilö käyttää kuljetusvälinettä rekisteröinninhaltijan pyynnöstä, ja kuljetusväline on hänen satunnaisessa yksityiskäytössä. Rekisteröinninhaltijan on oltava käyttöhetkenä EU:n tullialueella.

Esimerkki:

Turisti A on tullut EU:n ulkopuolisesta maasta omalla autollaan Suomeen lomalle. Hän päättää lähteä käymään Tukholmassa ja pyytää suomalaisen Ystävä Y:n viemään hänet lentokentälle ja hakemaan hänet sieltä kahden päivän päästä. Väliaikaisen maahantuonnin säännösten mukaisesti tämä on sallittua.

Ystävä Y voi viedä Turisti A:n lentokentälle Turisti A:n autolla ja hakea hänet, koska a) re-kisteröinnin haltija on sitä pyytänyt, b) auto on satunnaisessa yksityiskäytössä ja c) rekisteröinnin haltija on edelleen EU:n tullialueella.

 • Kun luonnollinen henkilö on vuokrannut kuljetusvälineen kirjallisella sopimuksella ja se on hänen yksityiskäytössä a) EU:n tullialueella sijaitsevaan asuinpaikkaan palaamista varten tai b) EU:n tullialueelta poistumista varten.
 • Kuljetusväline on kolmen viikon kuluessa vuokraus- tai jälleenvuokraussopimuksen tekemisestä palautettava EU:n tullialueelle sijoittautuneelle vuokraustoimintaa harjoittavalle yritykselle, jos luonnollinen henkilö käyttää sitä kyseisellä alueella palatakseen EU:n tullialueella sijaitsevaan asuinpaikkaansa.
 • Kuljetusväline on kolmen viikon kuluessa jälleenvietävä, jos luonnollinen henkilö käyttää kuljetusvälinettä poistuakseen EU:n tullialueelta.
 • Kun luonnollinen henkilö on vuokrannut maantieliikenteen kuljetusvälineen ammattimaisen autonvuokrauspalvelun kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella ja kuljetusväline hänen on yksityiskäytössä.
 • Kuljetusväline on jälleenvietävä 8 päivän kuluessa siitä, kun se on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Esimerkki:

Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö vuokraa EU:n ulkopuolisen maan au-tovuokraamosta auton. Kyseinen henkilö tulee autolla lomalle Suomeen (eli auto on yksityiskäytössä). Auto on palautettava EU:n ulkopuolelle 8 päivän kuluessa.

 • Kun kuljetusväline on luonnollisen henkilön kaupallisessa tai yksityisessä käytössä, ja ky-seisen henkilön työnantaja on kuljetusvälineen omistaja, vuokraaja tai leasing-vuokraaja, joka on sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Kuljetusvälineen yksityiskäyttö on sallittua vain työntekijän työskentely- ja asuinpaikan välisillä matkoilla tai työntekijän työsopimuksen mukaisten työtehtävien suorittamiseksi.
 • Kuljetusvälinettä käyttävän henkilön on tulliviranomaisten pyynnöstä esitettävä jäljennös työsopimuksesta.

Kuljetusvälineelle myönnettävä tuontitullittomuus muissa tapauksissa

 • Kuljetusväline on tarkoitus merkitä väliaikaiseen rekisteriin EU:n tullialueella jälleenvientiä varten sellaisen luonnollisen henkilön nimissä, joka valmistelee tavanomaisen kotipaikkansa muuttoa EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Täydellinen tuontitullittomuus voidaan myöntää poikkeustapauksissa, jos kuljetusvälineet ovat EU:n tullialueelle sijoittautuneiden henkilöiden kaupallisessa käytössä rajoitetun ajan.

Muuta huomioitavaa

Menettelynhaltijan tai muun kuljetusvälinettä käyttävän henkilön on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan tulliviranomaisille, että edellä kuvatut väliaikaisen maahantuonnin menettelyn edellytykset täyttyvät. Tämän toteamiseksi tarvitaan tilanteesta riippuen esimerkiksi:

 • selvitys kuljetusvälineen rekisteröinnistä EU:n tullialueen ulkopuolelle, EU:n tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön nimiin
 • rekisteröinnin puuttuessa selvitys kuljetusvälineen omistajan sijoittautumisesta EU:n tullialueen ulkopuolelle
 • tiedot henkilöstä, joka on asettanut kuljetusvälineen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
 • selvitys ajankohdasta, jolloin kuljetusväline on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
 • selvitys EU:n tullialueelle sijoittautuneen kuljetusvälineen käyttäjän oikeudesta käyttää kuljetusvälinettä väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä (tapauksesta riippuen joko jäljennös työsopimuksesta tai luvanhaltijan valtuutus)
 • selvitys rekisterinhaltijan olinpaikasta, jos kuljetusvälineen käyttäjän vakituinen asuinpaikka on EU:n tullialueella, eikä kuljetusvälineen käyttö perustu palvelussuhteeseen.

Sovellettava lainsäädäntö: 

Unionin tullikoodeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013)

Delegoitu asetus (Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446) 207 ja 214-216 artiklat


Sähköpostiosoitteet toimipaikkoihin, jotka eivät ole avoinna 24/7:


Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta