Henkilöauton väliaikaisen käytön määräajat

 Yksityishenkilöitä koskevat pakotteet

Venäjälle rekisteröityjen autojen maahantuonnissa ja Venäjän kansalaisten maahantulossa on rajoituksia. Lue lisää yksityishenkilöitä koskevista pakotteista.

Kun saavut EU:n ulkopuolelta (kuten Norjasta) Suomeen työskentelemään tai opiskelemaan, voit käyttää mukanasi tuomaasi autoa tullitta ja arvonlisäverotta määräajan verran. Tätä kutsutaan väliaikaiseksi maahantuonniksi. Tulliton ja veroton maahantuonti edellyttää, että asut vakituisesti EU:n ulkopuolella ja auto on rekisteröity EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön nimiin.

Syy, jonka vuoksi saavut Suomeen EU:n ulkopuolelta, vaikuttaa siihen, kuinka kauan saat käyttää autoa Suomessa ennen kuin se pitää viedä pois Suomesta EU:n ulkopuolelle tai tullata Suomeen.

Huomioi, että jos tuot auton Suomeen toisesta EU-maasta, kuten Virosta tai Saksasta, lue lisäohjeita Verohallinnon sivuilta.

Valitse alta, saavutko Suomeen turistina, työntekijänä, opiskelijana vai muuttajana.

Asut vakituisesti EU:n ulkopuolella ja saavut Suomeen lomailemaan: Voit käyttää autoasi Suomessa enintään kuuden kuukauden ajan. Kuuden kuukauden jälkeen auto on välittömästi vietävä pois Suomesta EU:n ulkopuolelle tai esimerkiksi tullattava Suomeen.


Asut vakituisesti EU:n ulkopuolella ja sinulla on esimerkiksi määräaikainen työsopimus Suomessa: Voit käyttää EU:n ulkopuolelle rekisteröityä autoasi Suomessa enintään niin kauan, kun Suomessa oleskelusi tarkoitus on työtehtävän suorittaminen. Työn päättymisen jälkeen auto on välittömästi vietävä pois Suomesta EU:n ulkopuolelle tai esimerkiksi tullattava Suomeen.

Jos työskentely tai oleskelu muuttuu pysyväksi, väliaikaisen maahantuonnin edellytykset eivät enää täyty. Jos työskentelet tai asut pysyvästi Suomessa, eli työsopimuksesi tai oleskelulupasi ei ole enää määräaikainen, väliaikaisen maahantuonnin edellytys on päättynyt ja auto pitää viedä välittömästi pois Suomesta EU:n ulkopuolelle tai se pitää esimerkiksi tullata Suomeen.


Asut vakituisesti EU:n ulkopuolella ja saavut Suomeen opiskelemaan: Voit käyttää EU:n ulkopuolelle rekisteröityä autoa verottomasti niin kauan kuin opiskelet Suomessa. Sinun on todistettava opiskelusi oppilaitoksesta saatavalla opiskelutodistuksella. 

Autoa saa käyttää vain opiskelija, ei kukaan muu. Opiskelun loma-aikoina voit jättää auton Suomeen ja poistua itse EU:n alueelta. Kukaan ei kuitenkaan saa käyttää autoa poissaolosi aikana.

Jos käytät ajoneuvoa yli kuusi kuukautta 12 kuukauden aikana, anna Verohallinnolle ilmoitus ajoneuvon verottomasta opiskelijakäytöstä ennen kuuden kuukauden määräajan päättymistä.

Kun opiskelu päättyy, auto on välittömästi vietävä pois Suomesta EU:n ulkopuolelle tai esimerkiksi tullattava Suomeen. Tulli voi tarkistaa opintojen päättymisen ajankohdan oppilaitoksen antamasta todistuksesta.


Muutat EU:n tullialueen ulkopuolelta pysyvästi Suomeen: Auto on tullattava heti, kun tuot sen muuton yhteydessä ensimmäistä kertaa Suomeen. Et voi käyttää autoa Suomessa, jos sitä ei ole tullattu.

Tarkista ensin muuttotavarana tuotavan tavaran maahantuonnin edellytykset. Lue sen jälkeen ohjeet ajoneuvon tuovalle muuttajalle.

Huomioi, että autosta maksetaan autovero Verohallinnolle, vaikka auto olisi muuttotavaraa.


Mikä viranomainen palvelee eri tilanteissa?

  • Rajavartiolaitos tarkistaa yleensä passisi ja mahdollisen oleskelulupasi, kun saavut Suomeen. Auton maahantuontiin liittyvissä kysymyksissä kysy neuvoa Tullilta.
  • Tulli neuvoo sinua auton maahantuontiin liittyvissä kysymyksissä. Jos tuot auton pysyvästi Suomeen, tullaat auton ja maksat mahdollisen tullimaksun ja maahantuonnin arvonlisäveron Tullille.
  • Verohallinto kantaa autosta maksettavan autoveron. Voit arvioida autoveron määrää Verohallinnon autoverolaskurissa.

Verohallinnolta voit tarvittaessa hakea myös asuinpaikkapäätöstä. Vakituinen asuinpaikka vaikuttaa siihen, onko sinulla oikeutta ajoneuvon verottomaan käyttöön. Saamasi asuinpaikkapäätös ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että voit käyttää autoa Suomessa ilman että tullaat sen.

Muista, että EU:n ulkopuolelle rekisteröity auto on yleensä tullattava Suomeen maahantuonnin yhteydessä, jos auton kuljettaja tai omistaja asuu tai tulee asumaan vakinaisesti Suomessa.

Huomioi nämä

Ajoneuvon ilmoittaminen Tullille ja tullaustapa vaihtelevat sen mukaan, saavutko Suomeen turistina, opiskelijana tai muuttajana vai tuotko ajoneuvon EU:n ulkopuolelta muusta syystä. 

Saavun Suomeen turistina

Jos tulet Suomeen turistina, tuot ajoneuvon itse ajamalla ja käytät sitä Suomessa enintään kuuden kuukauden ajan, voit saapua Suomeen vihreää kaistaa pitkin eikä erillistä tulli-ilmoitusta tarvita.

Lue lisäohjeet Tullin verkkosivuilta.

Saavun Suomeen työskentelemään

Jos tulet Suomeen työskentelemään, tuot ajoneuvon itse ajamalla ja käytät sitä Suomessa enintään työtehtäväsi suorittamisen ajan, voit saapua Suomeen vihreää kaistaa pitkin eikä erillistä tulli-ilmoitusta tarvita.

Saavun Suomeen opiskelijana

Jos tulet Suomeen opiskelijana, tuot ajoneuvon itse ajamalla ja käytät sitä Suomessa enintään opiskelujesi keston ajan, voit saapua Suomeen vihreää kaistaa pitkin eikä erillistä tulli-ilmoitusta tarvita. Esitä pyydettäessä Tullille todiste opiskelustasi.

Tuon ajoneuvon muuttotavarana

Jos muutat Suomeen asumaan ja tuot ajoneuvon muuttotavarana itse ajamalla, tullaa ajoneuvo heti kun tuot sen muuton yhteydessä ensimmäistä kertaa Suomeen. Jos lähin tullitoimipaikka ei ole avoinna, kun tuot ajoneuvon Suomeen, tullaa ajoneuvo heti kun mahdollista avoinna olevassa tullitoimipaikassa tai muuttotavarana Tulliselvityspalvelussa.

Lue lisäohjeet Tullin verkkosivuilta.

Tuon ajoneuvon muuna kuin muuttotavarana

Jos tuot ajoneuvon pysyvästi Suomeen muuna kuin muuttotavarana itse ajamalla, tullaa ajoneuvo samalla kun tuot sen Suomeen. Jos lähin tullitoimipaikka ei ole avoinna, kun tuot ajoneuvon Suomeen, tullaa ajoneuvo heti kun mahdollista avoinna olevassa tullitoimipaikassa tai Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa.

Lue lisäohjeet Tullin verkkosivuilta.

Huomio tunnistautuminen Tulliselvityspalveluun ja Henkilöasiakkaan tuontitullauspalveluun

Jos olet ulkomaalainen yksityishenkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja joka ei voi tunnistautua suomalaisilla tunnistusvälineillä, et toistaiseksi voi käyttää Finnish Authenticator -palvelua Henkilöasiakkaan tuontitullauspalveluun tai Tulliselvityspalveluun tunnistautumisessa.

Lue lisää muista tavoista tullata autosi.

Lue lisää: Toimipaikat - Tulli


Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta