ATA carnet matkustajan mukana

ATA carnet´a käytetään tavaroiden väliaikaista vientiä, väliaikaista tuontia tai kauttakuljetusta varten. Sillä voidaan korvata vienti- ja tuonti-ilmoitukset, mutta se ei korvaa muita mahdollisesti tarvittavia asiakirjoja tai lupia (mm. terveystodistus, ampuma-aseen tuontilupa). ATA carnet’ita myöntävät kauppakamarit. ATA carnet toimii myös vakuutena mahdollisen tullivelan varalta. Tavaroiden jälleentuonnin tai -viennin määräaika on ATA carnet’n voimassaoloaika, joka on yleensä yksi vuosi tai erikseen tietyille tavaroille määrätty aika.

Matkustajan pitää esittää vietävät tavarat ja ATA carnet lähtömaan tullille vahvistettavaksi ennen lähtöselvitystä.

Tullin palvelupiste palvelee lentomatkustajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä ennen turvatarkastusta tuloaulassa että turvatarkastuksen jälkeen lähtöportilla 29. Palvelupisteet ovat avoinna vuorokauden ympäri. Jos ketään ei ole paikalla, voit palvelupuhelimella pyytää henkilökuntaa saapumaan paikalle.

Satamissa asioidessaan matkustajan pitää tarkistaa tullin palveluajat etukäteen.

Matkustaja voi käydä myös avaamassa ATA carnet´n missä tahansa lähimmässä palvelua tarjoavassa toimipaikassa.

ATA carnet myönnetään muun muassa:

  • Näyttelytavaroille: Tavaroita ei saa lainata tai käyttää korvausta tai vuokraa vastaan tai siirtää näyttelyn pitopaikalta. Mallikappaleet tai näytteet kuuluvat ATA carnet´in haltijalle. Niitä ei myydä, eikä käytetä muuhun kuin esittelyyn, ja ne on tarkoitus tuoda takaisin tai käyttää tilaisuuden aikana.
  • Ammatinharjoittamisvälineille, joiden on kuuluttava henkilölle tai yritykselle. Välineet eivät saa olla vuokrattuja.
  • Kaupallisille tavaranäytteille, joita ei myydä, vaan ne on tarkoitus käyttää tai tuoda takaisinnäyttelyn jälkeen.

Huomioi nämä

Voit käydä leimauttamassa ATA-carnet´n lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa Tullin toimipisteessä tai Lentotullissa. Kaikissa satamissa ei ole enää Tullin asiakaspalvelua, mutta voit varata palveluajan.

ATA-carnet täytyy esittää tullille merkittäväksi aina sen maan tullissa, josta se lähtee tai johon se saapuu. Sitä ei tarvitse esittää EU-alueen sisällä joka maassa, koska EU on yksi tullialue.

ATA-carnet’n käyttö eri tilanteissa

Eri käyttöön tarkoitetut välilehdet on eroteltu ATA-carnet’ssa eri värisinä sivuina seuraavasti:

  • Exportation = vientilehti vientimaan tullia varten (keltainen)
  • Importation = tuontilehti tuontimaan tullia varten (valkoinen)
  • Re-exportation = jälleenvientilehti määrämaan tullia varten (valkoinen)
  • Re-importation = palautuslehti lähtömaan tullia varten (keltainen)
  • Transit = passituslehdet kauttakuljetusmaan tullia varten (sininen)

Jos tavaroita kuljetetaan useisiin maihin tai useissa erissä, varmista, että ATA-carnet’ssa on riittävästi sivuja. ATA-carnet’n voimassaoloaikana voi hakea lisää sivuja ja perustellusta syystä jatkoa voimassaoloon. Voit hakea kadonneen ATA-carnet’n tilalle duplikaattia.

Väliaikainen vienti ATA-carnet’lla

 

ATA-carnet’n avaaminen vientimaan Tullissa: Exportation-lehti

Tavarat ja ATA-carnet esitetään vientimaan tullissa. ATA-carnet’n käyttäjän on allekirjoitettava kansilehti ja täytettävä Exportation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Exportation-lehti jää vientimaan tulliin.

ATA-carnet-vientimerkinnät tehdään vientimaan tullissa. Jos tavarat poistuvat toisen EU-maan kautta, kantaosan keltaisen lehden (exportation) kohtaa 7 ei täytetä, vaan EU:n poistumispaikan tulli vahvistaa sen allekirjoituksella ja päiväleimalla. Kantaosia ei irroteta ATA-carnet’sta.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus lentäen Oulusta Helsingin kautta Japaniin

Tavarat lastataan Oulussa lentokoneeseen ja siirretään Helsingissä tullialueella kentän puolella Japaniin menevään koneeseen. ATA-carnet leimataan ja vahvistetaan Oulussa ajanvarauksella palvelevassa tullissa.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus Helsingistä laivalla Saksaan ja sieltä lentäen Kanadaan

Tavarat lähtevät Helsingistä autolla ja jatkavat matkaa laivalla Saksaan, jossa ne lastataan Kanadaan menevään lentokoneeseen. ATA-carnet esitetään tullille merkittäväksi joko Lentotullissa tai satamassa ajanvarauksella palvelevassa tullissa. Tulli ei vahvista Helsingissä poistumista kantaosan kohtaan 7, vaan se vahvistetaan vasta Saksan tullissa, jossa tavarat ja ATA-carnet täytyy esittää.                            

ATA-carnet paluu lähtömaahan: Re-importation-lehti 

Kun tavara palaa takaisin, ATA-carnet esitetään ensimmäisessä EU:n saapumispaikassa tullille. ATA carnet’n käyttäjän on täytettävä Re-importation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Tulli toimittaa Re-importation-lehden vientimaan tullin palautusoitteeseen. 

ATA-carnet käyttö passitusasiakirjana: Transit–lehti

Kun ATA-carnet´lla aloitetaan passitus kauttakuljetusmaassa tai alueella, täytetään Transit-lehden sarakkeet ”D kuljetustapa”, ”E pakkaustiedot” ja ”F a) Tavarat” (numerot tavaraluettelosta). Lisäksi on merkittävä paikka, päiväys, nimenselvennys ja allekirjoitus. Tulli antaa määräajan, jonka kuluessa ATA-carnet-passitus on esitettävä siihen merkityssä määräpaikassa.

Katso henkilöasiakkaan ohjeet tavaroiden kuljettamiseen ATA-carnet´lla.


Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta