Hyppää sisältöön

Lahjalähetykset ulkomailta

Yksityishenkilö voi lähettää ulkomailta Suomeen toiselle yksityishenkilölle tavaroita lahjaksi eli muuna kuin kaupallisena lähetyksenä. Vastaanottaja ei siis maksa tavaroista rahallista tai muuta korvausta. Valitse alue, josta lahja on lähetetty ja lue ohjeet tullauksesta, tulleista ja veroista.

Lahjalähetyksen vastaanottajalla tulee olla selvitys lahjasta ja sen arvosta Tullia varten. Pyydä lahjan lähettäjältä kirjallinen selvitys lähetyksen arvosta ennen tullauksen aloittamista.

Tullittoman ja verottoman lahjan edellytykset

 • yksityishenkilö lähettää toiselle yksityishenkilölle lähetyksen ilman minkäänlaista maksua
 • lähetykset ovat satunnaisia
 • lähetykset sisältävät yksinomaan sellaisia tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien henkilökohtaiseen tai heidän perheittensä käyttöön
 • tavarat eivät saa ilmentää luonteeltaan tai määrältään mitään kaupallista tarkoitusta

Huomaa, että:
- tavara, joka on tilattu ja maksettu internetissä toiselle henkilölle lähetettäväksi, ei ole tässä tarkoitettu lahja.
- yrityksen lähettämät esimerkiksi palkinnot, lahjat ja liikelahjat ovat verollisia.
- yrityksen tilaamat lahjat asiakkaille tai henkilökunnalle ovat verollisia.
- lainsäädännössä ei ole tulli- ja veroetuuksia huomattavan merkkipäivän johdosta annettaville lahjoille.

Valitse alue, josta lahja on lähetetty

EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta EU:n tulli- ja veroalueelta EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta

Lahjat EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta tullataan arvosta riippumatta

EU:n ulkopuolelta vastaanotetusta lahjalähetyksestä ei yleensä tarvitse maksaa veroja (tullia, arvonlisäveroa ja valmisteveroa), jos

 • lähetykseen ei liity minkäänlaista maksua tai kaupallista tarkoitusta
 • lähetykset ovat luonteeltaan tilapäisiä eivätkä toistuvia
 • lähetykset sisältävät tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajan henkilökohtaiseen tai hänen perheensä käyttöön
 • lahjalähetyksen arvo ei ylitä 45 euroa.

Muuta huomioon otettavaa, jos lahjalähetys tulee EU:n ulkopuolelta

45 euron arvorajan lisäksi alkoholin ja alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden lahjalähetysten tullittomuudelle on myös määrällisiä rajoituksia.

Lisäksi on otettava huomioon lahjojen arvoa ja tiettyjen tuotteiden määrää koskevat tullittomuuden ja verottomuuden enimmäisrajat. Katso tarkemmat tiedot alla olevista vaihtoehdoista.

Tupakkatuotteet Alkoholijuomat Hajuvedet ja eau de toilette -tuotteet Elintarvikkeet Kahvi ja tee Häälahja

Tupakkatuotteet

Arvonlisävero ja valmistevero kannetaan aina kun lahjalähetys sisältää savukkeita, pikkusikareita, sikareita, piippu- ja savuketupakkaa niiden arvosta tai määrästä riippumatta.

Tullitta saat kuitenkin vastaanottaa lahjana alla luetellut määrät tupakkatuotteita edellyttäen, että 45 euron arvoraja ei ylity.

Tupakkatuotteiden tullittomuuden ylärajat

 • 50 savuketta TAI
 • 25 pikkusikaria (sikaria, joiden enimmäispaino on 3 grammaa kappaleelta) TAI
 • 10 sikaria TAI
 • 50 grammaa piippu- ja savuketupakkaa.

Jos saat lahjaksi tupakkatuotteita, ne on aina tullattava.

Kuinka tullaan lahjan?

Nuuskan kaikenlainen vastaanottaminen, myös lahjana, on kiellettyä.

Alkoholijuomat

Arvonlisävero ja valmistevero kannetaan aina kun lahjalähetys sisältää alkoholia tai alkoholijuomia niiden arvosta tai määrästä riippumatta.

Alkoholijuomien tullittomuuden ylärajat

 • 1 litra tislattuja juomia ja alkoholipitoisia juomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia

TAI

 • 1 litra tislattuja juomia, alkoholipitoisia juomia ja viini- tai alkoholipohjaisia aperitiiveja, taffiaa, sakea, väkeviä viinejä tai vastaavia juomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia, kuohuviinejä tai suhteellinen valikoima näitä tuotteita JA
 • 2 litraa kuohumattomia viinejä eli puna-, valko- ja roséviinejä.

Alkoholijuoma on nautittavaksi tarkoitettu juoma, joka sisältää enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Yksityishenkilö ei saa vastaanottaa ulkomailta lahjalähetyksenä väkiviinaa, jota on yli 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävä alkoholipitoinen aine sen käyttö- ja pakkaustavasta sekä päällysmerkinnöistä riippumatta.

Jos saat lahjaksi alkoholijuomia, ne on aina tullattava.

Kuinka tullaan lahjan?

Hajuvedet ja eau de toilette -tuotteet

Tullitta saat vastaanottaa lahjana hajuvesiä ja eau de toilette -tuotteita edellyttäen, että 45 euron arvoraja ei ylity.

Hajuvesien tullittomuuden ja arvonlisäverottomuuden ylärajat

 • 50 grammaa hajuvettä TAI
 • 0,25 litraa eau de toilette -tuotteita.

Kuinka tullaan lahjan?

Verollinen lahja

 

Elintarvikkeet

EU:n ulkopuolelta vastaanotettujen, elintarvikkeita sisältävien lahjalähetysten tullittomuuden ja arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, ettei 45 euron arvoraja ylity.

Elintarvikkeiden tuontia on rajoitettu eläintautien leviämisen riskin vuoksi. Samat tuontirajoitukset koskevat sekä matkustajan mukanaan tuomia että lahjalähetyksenä vastaanotettavia tai netistä tilattuja elintarvikkeita.

Pääsääntö on, että EU:n ulkopuolisista maista et saa tuoda tai vastaanottaa esimerkiksi lihaa, lihatuotteita, maitoa tai maitotuotteita. Kalastustuotteita voit tuoda tai vastaanottaa korkeintaan 20 kg (tai yhden suolistetun kalan).

Lahjana saat kuitenkin vastaanottaa esimerkiksi

 • suklaata
 • makeisia
 • keksejä
 • leipää ja
 • kakkuja,

jos tuotteita ei ole sekoitettu lihatuotteiden kanssa tai täytetty niillä.

Lue lisää: Elintarvikkeet

Kahvi ja tee ja niiden esanssit ja uutteet

Tullittomuutta ja verottomuutta sovelletaan enintään 45 euron arvoon lähetystä kohti.

Lahjalähetykseen sisältyvät kahvi ja tee ja niiden esanssit ja uutteet ovat arvonlisäverottomia vain seuraaviin määriin asti:

 • enintään 500 grammaa kahvia TAI 200 grammaa kahviuutetta ja -esanssia
 • enintään 100 grammaa teetä TAI 40 grammaa teeuutetta ja -esanssia.

Verollinen lahja

Häälahja

Vastaanotettavien häälahjalähetysten tulli- ja verokohtelu on sama kuin muidenkin lahjalähetysten, seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Kun muutat vakituisen asuinpaikkasi avioliiton solmimisen vuoksi EU:n ulkopuolelta (ns. kolmannesta maasta) EU:n tullialueelle, voit vastaanottaa tullitta häälahjoja henkilöiltä, joiden pysyvä asuinpaikka on EU:n tullialueen ulkopuolella.

Kunkin tullittomaksi hyväksyttävän häälahjan arvo saa olla enintään 1 000 euroa. Lisäksi tällaisia häälahjoja koskevat seuraavat tullittomuuden edellytykset ja rajoitukset:

 • tullittomuus ei koske tupakkaa eikä tupakka- tai alkoholituotteita
 • lahjan vastaanottaja on asunut yhtäjaksoisesti vähintään kaksitoista kuukautta EU:n  tulli- ja veroalueen ulkopuolella ennen muuttoaan EU:n tulli- ja veroalueelle
 • lahjan vastaanottaja esittää avioliittotodistuksen tullauksen yhteydessä
 • lahjoja ei saa kahteentoista kuukauteen luovuttaa vastikkeellisesti eikä vastikkeetta maksamatta niistä tullia ja arvonlisäveroa
 • poikkeustapauksia lukuun ottamatta tullittomuus myönnetään vain tavaroille, jotka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ennen avioliiton ennakoitua solmimispäivää (edellyttää Tullin myöntämää poikkeusluvan esittämistä tullauksen yhteydessä sekä vakuuden asettamista) ja viimeistään neljä kuukautta avioliiton solmimispäivän jälkeen (edellyttää Tullin myöntämää poikkeusluvan esittämistä tullauksen yhteydessä)
 • tullittomaksi hyväksyttyjä tavaroita koskee 12 kuukauden luovutusrajoitus.

Näiden tullittomien häälahjojen maahantuonti on arvonlisäverotonta.

Häälahjaksi saatua autoa tai moottoripyörää ei voida ottaa käyttöön tai rekisteröidä Suomessa ennen kuin siitä on maksettu autovero.

Luovutusrajoitus

Kahdentoista kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tullittomiksi katsotut tavarat on hyväksytty vapaaseen liikkeeseen, niitä ei saa lainata, pantata, vuokrata eikä luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta ilmoittamatta etukäteen Tullille.

Lainaus, panttaus, vuokraus tai luovutus ennen määräajan päättymistä johtaa kyseisten tavaroiden tuontitullien soveltamiseen lainaus-, panttaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan sekä Tullin kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaroiden lajin ja tullausarvon mukaan.

Verollinen lahja

Lahjat EU:n tulli- ja veroalueelta

Yksityishenkilönä voi vastaanottaa EU:n veroalueelta yksityishenkilön sinulle lähettämiä lahjoja suoraan kotiin ilman tullausta. Muualla EU:n veroalueella valmistetuista tavaroista tai muualle EU:n veroalueelle tullatuista tavaroista ei kanneta maahantuonnin arvonlisäveroa Suomessa. Lähetyksistä ei myöskään kanneta tullia. Jos saat lahjaksi alkoholijuomia tai tupakkatuotteita, lue niitä koskevat ohjeet täältä:

Lahjat EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta

On alueita, jotka kuuluvat EU:n tullialueeseen mutta eivät EU:n veroalueeseen. Näitä alueita ovat esimerkiksi Kanariansaaret. Näiltä alueilta Suomeen toimitettavat lahjat ovat verollisia, jos lahjan arvo ylittää 45 euroa.

Hajuvesien, eau de toilette -tuotteiden, kahvin ja teen verottomuuteen liittyy myös määrällisiä rajoituksia.

Arvonlisävero ja valmistevero kannetaan aina kun lahjalähetys sisältää savukkeita, pikkusikareita, sikareita, piippu- ja savuketupakkaa, alkoholia tai alkoholijuomia.

EU:n tullialueelta, mutta veroalueen ulkopuolelta toimitettavat verolliset lahjat tullataan, ja niistä kannetaan arvonlisävero kuten verkkokauppaostoksista. 

Miten tullaan lahjan?

Mikä on lahjan edellytys?

 

 

 


Muualla tällä sivustolla


Huomioi nämä

Tullaa lähetys Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa. Valitse, että haluan tullata yksityishenkilön lähettämän lahjan.

Tullausta varten tarvitset tiedon lahjan sisällöstä ja sen arvosta sekä saapumisilmoituksen.

Maahantuontiveroja sinun ei tarvitse kuitenkaan maksaa, jos kyseessä on tulliton ja veroton lahja.

Lue lisää lahjan tullauksesta.


Jos et tiedä, mitä lahjoja lähetys sisältää ja mikä niiden arvo on, selvitä ne lahjan lähettäjältä. Ilman näitä tietoja et voi tullata lähetystä.

Kysy lähettäjältä tarvittaessa lahjan sisältö ja arvo, esim. ”kirja 20 USD”. Jos lahja on itse tehty, kysy lähettäjältä arvio sen arvosta, esim. ”käsinneulotut sukat 10 USD”.  Arvo voi olla hinta, jolla lahja myytäisiin lähetysmaassa.Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta


Asiasanat Lahjalähetykset