Yksittäisvakuus

Yritys voi antaa yksittäisvakuuden Tullin toimipaikassa yksittäisen passituksen tai tuontitapahtuman tulli- ja verovelkaa tai tulli- ja verovastuuta varten. Vakuuden täytyy kattaa koko velan ja vastuun määrä.

Yksittäisvakuus voidaan antaa vapaaseen liikkeeseen luovutuksen, väliaikaisen maahantuonnin, tietyn käyttötarkoituksen sekä sisäisen ja ulkoisen jalostuksen tai passituksen yhteydessä.

Asiakas voi tehdä vakuustalletuksen Tullin toimipaikan kassaan tai tilisiirtona Tullin tilille. Vakuustalletuksen jälkeen asiakas allekirjoittaa panttaussitoumuksen. Panttaamisella tarkoitetaan vakuustalletuksen (pantin) luovuttamista velkojalle tietyn velan tai mahdollisesti syntyvän velan maksamisen vakuudeksi.

Tavarat voidaan asettaa passitusmenettelyyn tai muuhun tullimenettelyyn vakuustalletuksen ja panttaussitoumuksen allekirjoittamisen jälkeen.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta