Kansallinen vakuus

Kansallinen yleisvakuus on voimassa vain Suomessa. Siihen voidaan yhdistää maahantuonnin, erityismenettelyiden (pois lukien passitus) ja väliaikaisen varastoinnin vakuudet samoin kuin kansallisessa lainsäädännössä säädettävät merenkulkumaksujen vakuudet. Konserniyritykset voivat halutessaan antaa yhteisen yleisvakuuden.

Vakuudeksi voidaan hyväksyä mm. seuraavat vakuusmuodot tai niiden yhdistelmät:

  • pankkitakaus/takausvakuutus
  • pankkitilin panttaus.

Vakuuden määrää voidaan muuttaa, jos yrityksen laskutuksen tai vastuun määrä, maksukäyttäytyminen, taloudellinen tilanne tai muut hakemushetkellä esitetyt tiedot muuttuvat olennaisesti.

  • Lue lisää siitä, millaisia vakuuksia Tulli hyväksyy: Vakuusmallit

Huomioi nämä

EU:n tullikoodeksin mukaan vakuuden täytyy kattaa tullivelan määrä. Maahantuonnissa vakuutta vaaditaan tullivelalle 100 % ja arvonlisäverovelalle 0 %.

AEO-toimija saa alennusta tullivelalle vaadittavasta vakuudesta. AEO-toimijalta vakuutta vaaditaan tullivelalle 30 % ja arvonlisäverovelalle 0 %.

Kun tulli määrittää maahantuonnin vakuustarvetta, se ottaa huomioon yrityksen tuonnin viitemäärän eli suurimman tullivelan määrän luottoaikana. Vakuuden riittävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa, että tuonnin vakuus / viitemäärä on vähintään yhtä suuri kuin asiakkaan suurin 7 viikon tullivelan määrä.

Maksunlykkäysluvan haltija saa noin viisi viikkoa maksuaikaa maahantuonnin tullauksen yhteydessä kannettaville tulleille ja veroille. Yritys saa viikon aikana luovutetuista tavaroista kannettavista tulleista ja veroista jaksoerittelyn. Jaksoerittelyn mukaisten tullien ja verojen maksun eräpäivä on luovutusviikkoa seuraavan neljännen viikon perjantaina.

Maahantuonnin yleisvakuudesta varataan vakuutta tullivelkaa vastaava määrä tullauksen yhteydessä, ja varaus vapautuu siinä vaiheessa, kun velka on maksettu (kohdistusviive vähintään 1-2 päivää maksuhetkestä). Maahantuonti luottonumerolla ei onnistu, jos vakuutta ei ole riittävästi vapaana uudelle vakuusvaraukselle.

Jos yritys haluaa hyödyntää noin viiden viikon maksuajan, täytyy sen yleisvakuuden kattaa avoinna olevat maksut tullien osalta luottoaikana. Tullauspäätöksiä voi myös maksaa ennen eräpäivää käyttäen tullauspäätöksen maksuviitettä. Tällöin vakuusvaraukset vapautuvat aikaisemmin ja maahantuonnille voidaan asettaa pienempi vakuus.

Vakuusvaraus velalle eri vakuusluokissa:

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Vakuusluokka

Tulli Alv
AEOC AB 30 % 0 %
Muut AA 100 % 0 %

 


Erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) ja jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus) ovat maahantuonnin erityismenettelyitä. Näissä menettelyissä vakuus vaaditaan tullivastuulle asiakkaan vakuusluokan mukaisesti.

Väliaikaisen maahantuonnin sekä jalostuksen viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan sekä arvonlisävero- ja valmisteverovelan (tullivastuun ja verovastuun) maksimimäärä. Vakuus kuitenkin vaaditaan vain tullivastuulle. Vakuutta varataan tullauksen yhteydessä yleisvakuudesta asiakkaan vakuusluokan mukaan 0 % - 100 % tullivastuulle ja vakuus pysyy varattuna, kunnes vastuu on lakannut (esim. hyväksyttävä päätöstilitys annettu).

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista kantamatta jäävien tuontitullien maksimimäärä. Kantamatta jäävillä tuontitulleilla tarkoitetaan tavaran yleisen tullin ja tietyn käyttötarkoituksen mukaisen alennetun tullin välistä erotusta. Vakuus kantamatta jäävien tuontitullien osuudelle varataan kiinteänä varauksena luvanhaltijan yleisvakuudesta. Vakuutta vaaditaan asiakkaan vakuusluokan mukaan 0 % - 100 % viitemäärästä.

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä yrityksen on ilmoitettava kantamatta jäävien tuontitullien maksimimäärät tällä lomakkeella:

EU:n tullikoodeksin mukaan mahdollisesti syntyvistä tulliveloista ja muista maksuista voidaan antaa alennusta tai vapautus vakuuden antamisesta, jos yritys täyttää tietyt edellytykset. Yrityksellä ei saa olla vakavia maksuhäiriö- tai luottotietomerkintöjä (esim. konkurssi-, saneeraus- tai ulosottoasiat). Tämän lisäksi yrityksen pitää täyttää yleisvakuusluvan yleiset edellytykset sekä vakuusluokkakohtaiset erityisvaatimukset.

Vastuuvakuuden suuruutta määritettäessä yritykset jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin. Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuusluokasta riippuen mm. kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset. Vakuusluokissa BD, BC ja BB yrityksen varojen täytyy myös olla riittävät suhteessa viitemäärään.

Luvanhaltijan on seurattava viitemäärää ja oltava yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan, jos se ei riitä.

Vakuusvaraus vastuulle eri vakuusluokissa erityiskäytön ja jalostuksen menettelyssä:

Vakuusluokka BD BC BB BA
Tulli 0 % 30 % 50 % 100 %
Alv ja valmistevero 0 % 0 % 0 % 0 %

 


Varastonpitäjän on ilmoitettava tullille varastossa samaan aikaan olevien tavaroiden maksimiarvo.

Varaston viitemäärä eli tulli- ja verovastuun määrä määritetään varaston maksimiarvon perusteella. Viitemäärässä käytetään oletuksena 24 %:n arvonlisäverovastuuta ja 6 %:n tullivastuuta. Jos varastossa on vain yhtä tai muutamaa tuotetta, viitemäärä voidaan määritellä todellisten vero- ja tulliprosenttien mukaan.

Viitemäärään lasketaan lisäksi myös mahdolliset valmisteverot. Valmisteveroista huomioidaan viitemäärään 30 % maksimaalisesta verojen arvosta.

Kun tullivaraston ja väliaikaisen varaston vakuutta määritetään, otetaan huomioon varaston viitemäärä vakuusluokan mukaisesti. Vakuus varataan kiinteästä vakuusosasta.

Varastovakuus viitemäärästä eri vakuusluokissa:

Vakuusluokka BD BC BB BA

Tulli ja valmisteverot

0 %

30 % 50 % 100 %
Alv

0 %

0 %

10 % 50 %

Luvanhaltijan täytyy seurata varastoidun tavaran arvoa. Varastonpitäjän täytyy huolehtia siitä, että varastossa samaan aikaan varastoitujen tavaroiden arvot eivät ylitä ilmoitettua maksimiarvoa.

Ilmoita varaston tiedot tällä lomakkeella:


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta