Kuljetus ja varastointi

- Tullikoodeksin soveltamisasetuksen mukaan tullivaraston ja väliaikaisen varaston lupa on myönnettävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut kaikki vaaditut materiaalit Tullin käyttöön. Lupamuutokset käsitellään aina mahdollisimman nopeasti.

 - Valtuutetun lähettäjän ja valtuutetun vastaanottajan lupa on myönnettävä 90 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut kaikki vaaditut materiaalit Tullin käyttöön. Lupamuutokset käsitellään aina mahdollisimman nopeasti.


Unionitavaroita ovat kokonaan EU:n tullialueella tuotetut tavarat tai EU:hun tuontitullatut eli vapaassa liikkeessä olevat tavarat. Unionitavaroita voi siirtää EU:ssa ilman tullimuodollisuuksia.


Varaston viitemäärä eli tulli- ja verovastuun määrä määritetään yleensä varaston maksimiarvon perusteella. Viitemäärässä käytetään oletuksena 24 %:n arvonlisäverovastuuta ja 6 %:n tullivastuuta. Mikäli varastossa on vain yhtä tai muutamaa tuotetta, viitemäärä voidaan määritellä todellisten vero- ja tulliprosenttien mukaan.

Viitemäärään lasketaan lisäksi myös mahdolliset valmisteverot. Valmisteveroista huomioidaan viitemäärään 30 % keskimääräisestä verojen arvosta.

Esimerkki

Tullivarastossa samaan aikaan olevien tavaroiden arvo maksimissaan: 100 000 e
Tullivarastossa samaan aikaan olevien tavaroiden keskimääräinen valmisteverojen määrä: 50 000 e
Tullivastuu: 6 % x 100 000 e = 6 000 e
Arvonlisäverovastuu: 24 % x 100 000 e = 24 000 e
Valmisteverovastuu: 30 % x 50 000 e = 15 000 e
Valmisteveron arvonlisäverovastuu: 24 % x 15 000 e = 3 600 e
Viitemäärä yhteensä: 48 600 e

EU:n tullilainsäädännön mukaan toimijan täytyy seurata ja varmistaa, että varastossa samaan aikaan olevien tavaroiden tullien ja verojen määrä ei ylitä viitemäärää. Jos viitemäärä ei riitä, toimijan tulee olla yhteydessä vakuustullitoimipaikkaan ([email protected]) ennen menettelyn aloittamista.

Varastovakuus viitemäärästä eri vakuusluokissa

Vakuusluokka BD BC BB BA
Tulli ja valmisteverot 0 % 30 % 50 % 100 %
Alv 0 % 0 % 10 % 50 %

 

 


Tulli avaa T-passituksen lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa. Siirto tapahtuu varastonpitäjän vastuulla

Yhteystiedot


Tulli avaa TIR-carnet’n lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.


TIR-carnet on päätettävä lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.


Jos tavaroiden aiotussa määräpaikassa ei ole Tullin asiakaspalveluja, voit pyytää purkausluvan mistä tahansa tullitoimipaikasta. Purkausluvan voi antaa myös tullitoimipaikka, joka on luovuttanut tavarat T-passitusmenettelyyn. Purkaustulos on vietävä tulliin viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Voit viedä purkaustuloksen myös eri tullitoimipaikkaan, jos purkausluvan antanut toimipaikka on antanut siihen luvan

Noudata samoja ohjeita myös niissä tapauksissa, joissa passitusmenettelyyn asetettua tavaraa toimitetaan alustoimituksena sellaiseen satamaan, jossa ei ole vakituista Tullin henkilöstöä. Pyydä näissä tapauksissa Tullin antaman purkausluvan jälkeen aluksen kapteenilta (tai hänen edustajaltaan) vahvistus tavaroiden vastaanottamisesta passituksen saateasiakirjaan.

Vie vahvistettu saateasiakirja tulliin viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Voit viedä purkaustuloksen myös eri tullitoimipaikkaan, jos purkausluvan antanut toimipaikka on antanut siihen luvan.

Lue lisää: Passitus


Voit pyytää purkausluvan Venäjältä saapuvalle TIR-kuljetukselle jo rajatullitoimipaikasta. Tulli voi määrätä hakemaan purkauslupaa myös jostakin muusta asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta.


Pyydä lupaa lisälastaukseen lähimmästä asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta.

Lue lisää: Passitus


Kaikki maahan tuotavat tavarat on esitettävä tullille. Maanteitse saapuvien kuljetusten tavarat esitetään Tullille, muissa kuljetusmuodoissa kuljetusliike antaa tavaroista Tullille sähköisen esittämisilmoituksen. Jos tullaamattomat tavarat on sen jälkeen purettu väliaikaiseen varastoon, sinulla on esittämisilmoituksen päivämäärästä 90 päivää eli noin kolme kuukautta aikaa päättää, mitä teet tavaroille. Voit esimerkiksi viedä tavarat edelleen pois EU:sta tai tulliselvittää ne Suomeen.

Huomaa, että 90 päivää on lain sallima enimmäisaika, ja osa väliaikaisen varaston pitäjistä soveltaa lyhyempää aikarajaa.


— 100 Merkintöjä per sivu
Näytetään 10 tulosta.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta