Lupa yksinkertaistetusta tulli-ilmoituksesta puuttuvien asiakirjojen esittämiseen

Tullin luvalla tavarat voidaan asettaa tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella, josta voi puuttua täydentäviä asiakirjoja, esimerkiksi

 • etuuskohteluun oikeuttava asiakirja (alkuperätodistus) tai
 • tullausarvoon vaikuttava asiakirja (kauppalasku).

Lupa myönnetään asiakkaan käyttämän edustusmuodon mukaan:

 • Kun edustusmuoto on suora edustus, lupa pitää olla etukäteen ilmoittajalla (tavaranhaltijalla). Kun edustusmuoto on välillinen edustus, lupa pitää olla etukäteen tulliedustajalla (huolintaliikkeellä). Luvan myöntäminen vaatii yleisvakuusluvan.
 • Kun edustusmuoto on suora edustus takaajan vastuulla, lupaa ei myönnetä etukäteen, vaan se voidaan myöntää ilmoittajalle (tavaranhaltijalle) tulli-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä. Luvan myöntäminen ei edellytä yleisvakuuslupaa.

Puuttuvat asiakirjat on esitettävä tullille sen myöntämän määräajan kuluessa. Kun yksinkertaistettujen ilmoitusten tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävien merkintöjen täydentävä ilmoitus annetaan jaksolta, määräajan laskeminen alkaa jakson viimeisestä päivästä.

Huomioi nämä

Kun asiakas on saanut puuttuvan asiakirjan, se on esitettävä tullauspäätöksen huomautuksen mukaisesti.

Asiakirjoihin on merkittävä, mihin tullauspäätökseen ne liittyvät.

SAD-lomakkeella tehtyihin tullauksiin liittyvät kauppalaskut on toimitettava myös tullauksen tehneeseen tullitoimipaikkaan arkistoitavaksi.


Suora edustus tai välillinen edustus

Sähköisellä tulli-ilmoituksella on ilmoitettava:

 • tavaraerän liiteasiakirjaksi koodi 7PTL (UTK 166 artiklan mukainen lupa menettelyn käyttämiselle), luvan numero ja luvan päivämäärä
 • asiakirjan koodi, numerona ”ei tiedossa” ja päiväyksenä käsittelypäivä
 • tavaraerän lisätiedoissa koodi XXX ja sille seliteteksti ”DA:n 147 artiklan mukainen määräajan pidennyspyyntö”.

SAD-lomakkeella tiedot ilmoitetaan kohdassa 44.

Suora edustus takaajan vastuulla

Sähköisellä tulli-ilmoituksella on ilmoitettava:

 • tavaraerän liiteasiakirjaksi koodi 7PTP (UTK 166 artiklan mukainen lupa menettelyn käyttämiselle), numerona ”ei ole” ja päiväyksenä käsittelypäivä
 • asiakirjan koodi, numerona ”ei tiedossa” ja päiväyksenä käsittelypäivä
 • tavaraerän lisätiedoissa koodi XXX ja sille seliteteksti ”DA:n 147 artiklan mukainen määräajan pidennyspyyntö”. Selitetekstissä on myös ilmoitettava aika, jonka kuluessa asiakas saa asiakirjan.

SAD-lomakkeella tiedot ilmoitetaan kohdassa 44.


Puuttuvan tiedon luvat siirtyivät 1.5.2016 unionin tullikoodeksin soveltamisen myötä yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännöllisen käytön luvan alle. Tämä merkitsee sitä, että nykyisten puuttuvan tiedon luvanhaltijoiden on täytettävä uuden luvan myöntämiskriteerit, jotta lupa säilyy voimassa

Siirtymäaika

Voimassa olevat puuttuvan tiedon luvat säilyvät voimassa enintään 1.5.2019 asti.

Tullin lupakeskus ottaa siirtymäaikana 1.5.2016–1.5.2019 yhteyttä luvanhaltijoihin ja kartoittaa heidän lupatarpeensa. Jos asiakkaat tarvitsevat luvan käyttää säännöllisesti yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta, Lupakeskus lähettää heille kyselyn arvioidakseen, täyttyvätkö uudet lupakriteerit. Luvanhaltijoiden ei tarvitse erikseen pyytää arviointia.

Uudet lupakriteerit:

 • Hakija noudattaa tullivaatimuksia (hakija ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen).
 • Hakijalla on käytössään menettelyt kauppapoliittisten toimenpiteiden mukaisesti myönnettyjen tai maataloustuotteiden kauppaan liittyvien lupien ja todistusten käsittelemiseksi.
 • Hakijalla on työohjeet, joilla työntekijöitä ohjeistetaan ilmoittamaan tulliviranomaisille kaikista vaatimusten noudattamiseen liittyvistä vaikeuksista, ja hakija ottaa käyttöön menettelyt, joilla tällaisista vaikeuksista ilmoitetaan tulliviranomaisille.
 • Hakijalla on käytössään menettelyt kieltoja ja rajoituksia sisältävien tuonti- ja vientilupien käsittelemiseksi. Tämä sisältää myös toimenpiteet, joiden avulla kieltojen tai rajoitusten alaiset tavarat erotetaan muista tavaroista sekä kieltojen ja rajoitusten noudattaminen varmistetaan.


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta