Tuonnin tulli-ilmoitusten uudistukset

Tuonnin tulli-ilmoitukset vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Toimintatapa nyt
Tuonnin tulli-ilmoituksen (mm. tullimenettelykoodit 07, 40, 42, 45, 49, 61 ja 63) voi antaa

  • sähköisesti Tullin asiointipalvelussa tai sanoma-asiointina tai
  • esittämällä tullitoimipaikassa tarvittavan asiakirjan, yleensä SAD-lomakkeen.

Sanoma-asioinnissa voi käyttää joko operaattorivälitteistä tai suoraa sanoma-asiointia.

Tullausarvoilmoitus (D.V.1) on annettava yli 20 000 euron arvoisesta lähetyksestä, jos tulli-ilmoitus on tehty manuaalisesti SAD-lomakkeella.

Kun tavaralle haetaan tariffikiintiöön perustuvaa tullietuutta, tulli-ilmoitus tehdään kaksivaiheisena.

Tavarasta ei tarvitse antaa tuonnin tulli-ilmoitusta, jos siitä kannettava arvonlisävero olisi alle viisi euroa.

Tuonnin tulli-ilmoitus saa Tullilta tapahtumatunnuksen.

Tullauspäätös on samalla lasku.

Tulli-ilmoitusta voi korjata ennen luovutuspäätöksen saamista, kun Tulli on lähettänyt tiedon virheestä. Mahdollinen liitetiedosto suositellaan lähetettäväksi Liitu-järjestelmän kautta. Luovutuspäätöksen jälkeistä muutosta tulli-ilmoitukseen tai ilmoituksen mitätöintiä haetaan erillisellä Tulliin sähköpostitse tai postitse lähetettävällä lomakkeella.

Toimintatapa uudistuksen jälkeen 

Kaikkien vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tulli-ilmoitusten tietosisältö muuttuu. Ilmoitukset annetaan sähköisesti Suomen tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään (UTU) viimeistään huhtikuussa 2021 lukuun ottamatta yksinkertaistettuja tuonti-ilmoituksia (esimerkiksi jakso- ja kotitullauksen ilmoitukset).

Sanoma-asioinnissa voi käyttää vain suoraa sanoma-asiointia. Tavarat voidaan tulliselvittää muulla tavoin kuin sähköisesti vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos matkustaja tuo tavarat mukanaan.

Erillisestä tullausarvoilmoituksesta luovutaan. Tullausarvoilmoituksen tiedot on annettava sähköisellä ilmoituksella.

Kun tavaralle haetaan tariffikiintiöön perustuvaa tullietuutta, tulli-ilmoitus tehdään tilapäisesti vuoden 2021 ajan vain vakiomuotoisella ilmoituksella. Kaksivaiheista eli ns. yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä ei voi käyttää kiintiötullauksissa vuoden 2021 aikana.

Tuonnin tulli-ilmoitus on annettava tavaran arvosta riippumatta, kun viiden euron arvonlisäveron minimikantoraja poistuu 1.7.2021 alkaen. Ilmoitus on annettava myös tapauksissa, joissa tavaran ostaja maksaa arvonlisäveron maksaa ostoksen yhteydessä EU:n ulkopuoliselle myyjälle. Vähäarvoisten, enintään 150 euron tavaralähetysten tulli-ilmoituksella vaaditaan vähemmän tietoja kuin vakiomuotoisella tuonnin tulli-ilmoituksella.

Tuonnin tulli-ilmoitus saa Tullilta viitenumeron, MRN:n.

Tullauspäätös ja tullilasku eriytetään toisistaan, kun uudet tulli-ilmoitukset otetaan käyttöön vuoden 2020 lopulla. Maksunlykkäysluvan saaneiden asiakkaiden laskutus ohjataan joko tulli-ilmoituksella ilmoitettavaan verkkolaskuosoitteeseen tai tulli-ilmoituksella ilmoitettavan asiakkaan toimipistetunnisteen eli toimipaikan mukaiseen osoitteeseen.

Aiemmin tavaranhaltijaksi kutsuttu yritys on uusissa ilmoituksissa tuoja, ja tuojayrityksellä on oltava EU:n tulliasioinnissa käytettävä EORI-numero.

Tulli-ilmoitusta voi korjata ennen luovutuspäätöksen saamista asiakasaloitteisesti myös ilman Tullin lähettämää virheilmoitusta. Tavoitteena on, että mahdollinen liitetiedosto voidaan lähettää asiointipalvelussa ilmoituksen yhteydessä. Luovutuspäätöksen jälkeistä muutosta tulli-ilmoitukseen tai ilmoituksen mitätöintiä haetaan sähköisesti.

Jaksotullaus ja tulliselvitys kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Toimintatapa nyt

Rahtikirjaa saa käyttää jaksotullauksessa yhtä lähetystä kohden yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena silloin, kun tavara luovutetaan tullimenettelyyn.

Kun tavara asetetaan tullimenettelyyn EIR-luvan mukaisella kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä esittämistiedonanto vaaditaan vain, jos Tulli sen erikseen pyytää.

Toimintatapa uudistuksen jälkeen

Jokaisesta jaksotullauksen tavaralähetyksestä on annettava yksinkertaistettu tulli-ilmoitus sähköisesti ennakkoon tai viimeistään siinä vaiheessa, kun tavara luovutetaan tullimenettelyyn. Rahtikirjaa ei enää hyväksytä tulli-ilmoitukseksi tavaran luovutusvaiheessa.

EIR-luvanhaltijan on annettava esittämistiedonanto jokaisesta kirjanpitomerkinnällä tullimenettelyyn asetetusta tavaralähetyksestä. Tulli voi tietyin edellytyksin myöntää vapautuksen esittämistiedonannosta AEOC-toimijoille. Vapautusta on haettava Tullilta erikseen.

Molemmat muutokset toteutuvat vuoden  2021 lopulla, kun ilmoitukset annetaan uuteen tulliselvitysjärjestelmään.

Keskitetty tulliselvitys

Toimintatapa nyt

Tuojalla voi olla voimassa SASP-lupa keskitettyyn tulliselvitykseen, eli lupa antaa tuonti-ilmoitus johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, missä tuontitavara on ilmoitushetkellä. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa. Luvan soveltamiseen ei ole kuitenkaan määritetty vielä uusia toimintamalleja.

Toimintatapa uudistuksen jälkeen

AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jos sen toiminta perustuu uusiin toimintamalleihin kuten jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon, uusiin ilmoituksiin ja ilmoitusmalleihin. Uudet toimintamallit otetaan käyttöön jäsenmaissa vaiheittain.  Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on vuosina 2022–2023.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta