Jalostuksen ja erityiskäytön uudistukset

Tuonti- ja vientivaiheen ilmoitukset nyt

Sisäisen jalostuksen, tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen ja väliaikaisen maahantuonnin tuonti-ilmoitukset annetaan Suomessa sähköisesti Tullin tuontijärjestelmään tai SAD-lomakkeella tullitoimipaikalle. Sähköiset vienti- ja jälleenvienti-ilmoitukset annetaan Suomessa Tullin vientijärjestelmään.

Tuonti- ja vientivaiheen ilmoitusten muutokset

Sisäisen jalostuksen, tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen, väliaikaisen maahantuonnin ja jälleentuonnin tuonti-ilmoitusten tietosisältö muuttuu ja ne annetaan Suomessa uuteen tulliselvitysjärjestelmään vuoden 2021 loppuun mennessä. Vienti-ilmoitukset vienti- ja jälleenvientitapauksissa annetaan Suomessa Tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään suunnitelman mukaan viimeistään vuonna 2023.

Jalostuksen INF-lomakkeet eli vakioitu tietojenvaihto nyt

INF-lomaketta on käytettävä aina, kun jalostus alkaa viennillä (joko ulkoinen jalostus EX/IM tai sisäinen jalostus ennakkovienti EX/IM). INF-lomaketta on käytettävä myös aina, kun ulkoinen jalostus IM/EX tai sisäinen jalostus IM/EX koskee useampaa jäsenvaltiota. INF-lomake on juoksevasti numeroitu paperilomake, jonka voi ostaa Tullista.

Jalostuksen INF-tietojen eli vakioidun tietojenvaihdon muutokset

INF-lomakkeet korvataan sähköistetyllä vakioidulla tietojenvaihdolla kesällä 2020. Nykyisiä INF-lomakkeita vastaavat tiedot annetaan sähköisesti EU:n järjestelmään, johon kirjaudutaan EU:n asiointipalvelun kautta.

 

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus