Oikaisuhakemuksen laatiminen

Voit hakea oikaisua Tullilta saamaasi tullauspäätökseen. Täytä hakemus huolellisesti, niin hakemuksesi käsittely nopeutuu. Tullin päätöksestä oikaisuvaatimukseesi voit valittaa hallinto-oikeuteen.

Tullin virheellisten valuuttakurssien ja EKPn kurssien vertailu 1.5.2016 - 30.6.2019 (xls)
Valuuttakurssivirheestä johtuvien palautusten hakeminen

Missä tilanteissa oikaisuvaatimuksen voi tehdä    

 • jos tuonti- tai vientitullin määrä on vahvistettu liian suureksi
 • jos tavarat ovat viallisia tai tavarat eivät ole sopimuksen ehtojen mukaisia
 • jos Tulli on tehnyt virheen tai
 • kohtuussyistä.

Kuka voi hakea oikaisua

Oikaisua voit hakea itse tai valtuuttaa asiamiehen, esimerkiksi huolintayrityksen, tekemään sen puolestasi.

Miten oikaisua haetaan

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti Tullille ensisijaisesti tullien palautusta tai peruutusta koskevalle lomakkeelle:  

Jälkikantoa haetaan jälkikantoon johtavalla muutosilmoituksella:

Voit tehdä myös vapaamuotoisen hakemuksen. Liitä hakemukseen kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Älä lähetä liitteinä muistitikkuja, CD-levyjä tai muita tallennusvälineitä.

Tulli palauttaa maahantuontiverot suoraan tilillesi, jos palauttamisen edellytykset täyttyvät. Palautus ei kuitenkaan näy välttämättä tililläsi heti päätöksen saatuasi, vaan rahan siirtymiseen voi mennä useita päiviä.

Täytä hakemuksessa nämä tiedot

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • muutokset, joita päätökseen haetaan
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tilinumero (BIC ja IBAN).

Liitteet

 • kopio päätöksestä, johon muutosta haetaan
 • kauppalasku tai tilausvahvistus
 • asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun.

Toimita hakemuksen liitteenä päätös, johon haet muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä asiakirjat, joihin vaatimuksissa vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun.

Jos haet muutosta tavaran nimikkeeseen, ilmoita myös suomenkielinen tavarankuvaus asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Jos haet muutosta tavaran palauttamisen takia, esitä todiste tavaran palauttamisesta EU:n ulkopuolelle sekä reklamaatiokirjeenvaihto myyjän kanssa.

Jos haet alkuperäetuutta tavaran etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän perusteella, toimita todistusmuotoinen alkuperäselvitys (FORM A -, EUR.1- tai ATR-todistus) alkuperäisenä.

Jos valtuutat asiamiehen vastaanottamaan myös palautettavan summan, vaaditaan yksilöity nostovaltakirja, jossa todetaan valtuutetun oikeus rahojen vastaanottamiseen.

Minne oikaisuvaatimus lähetetään

Lähetä hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Oikaisuhakemukset, jotka liittyvät kolmansien maiden sekä EU-maiden tuontiin Ahvenanmaalle tai Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliseen verorajatuontiin lähetetään sähköpostiosoitteeseen atp.skattegrans(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Maarianhaminan tulli, PL 40, 22101 Maarianhamina. 

Voit jättää hakemuksen vireille vain kerran

Täytä hakemus huolellisesti, sillä voit jättää hakemuksesi vireille vain kerran. Jos lähetät lisäselvityksen, merkitse selvästi, mihin oikaisuhakemukseesi lisäselvitys liittyy.

Voit tiedustella Tullin kirjaamosta hakemuksesi vireilletulopäivän, joka on se päivä, jolloin hakemuksesi on saapunut Tulliin.

Miten kauan hakemuksen käsittely kestää

Keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme neljä kuukautta. Oikaisuvaatimukset käsitellään Tullissa niiden saapumisjärjestyksessä. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.

Tullin palautuspäätös tulee sinulle postitse. Huomioi, että maahantuontiverojen palautusten siirtymiseen tilillesi voi mennä useampia päiviä.

Toimita hakemus Tulliin määräajassa

90 päivän määräaika

Jos tavarat on erehdyksessä ilmoitettu väärään tullimenettelyyn tai väärät tavarat on ilmoitettu tullimenettelyyn, ja tullivelka on syntynyt, voit hakea tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Toimita oikaisuhakemus Tulliin 90 päivän kuluessa tulli-ilmoituksen hyväksymispäivämäärästä.

1 vuoden määräaika  

Jos tavara ei vastaa sopimusehtoja tai on viallinen, ja tavarat on viety unionin tullialueelta tai ne on hävitetty, toimita oikaisuhakemus Tulliin vuoden kuluessa tullivelan tiedoksiantopäivästä (= tullauspäätöksen vahvistamispäivästä) lukien.  Jos tavarat hävitetään, se on tehtävä tullivalvonnassa. Hävitystilanteissa ota yhteys Tullin johtokeskukseen, p. 0295 527 041.

3 vuoden määräaika        

Jos haet tullien palautusta tai peruutusta sen vuoksi, että tullia on kannettu liikaa tai tulli on tehnyt virheen tai kohtuussyistä, tulee oikaisuhakemus toimittaa Tulliin kolmen vuoden sisällä tullivelan tiedoksiantopäivästä (= tullauspäätöksen vahvistamispäivästä) lukien.

Pikaoikaisu

Pikaoikaisun voi tehdä ennen tullauspäätöksessä määrättyjen verojen eräpäivää, jos veroja ei ole vielä maksettu. Pikaoikaisun ohjeet

Valitus hallinto-oikeuteen

Tullin päätöksestä oikaisuvaatimukseesi voit valittaa suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on maksullinen.

Osoita valituskirjelmä Helsingin hallinto-oikeudelle. Lähetä se osoitteeseen Helsingin hallinto-oikeus, PL 120, 00521 Helsinki.

Katso valitusohjeet oikeus.fi:stä
Katso tuomioistuinten maksut oikeus.fi:stä

Sovellettava lainsäädäntö

Tullien palauttamisesta ja peruuttamisesta sekä tullien kantamisesta jälkikäteen säädetään

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta