Hyppää sisältöön

Miten annan varastoinnin tulli-ilmoituksen?

Anna tullivarastoinnin tulli-ilmoitus Tullin asiointipalvelussa tai sanomalla. Voit antaa vakiomuotoisen tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen halutessasi ennen tavaran saapumista.Sinun pitää tunnistautua kirjautuessasi Tullin asiointipalveluun. Sanoma-asioinnin tunnistautuminen tapahtuu varmenteella.

Tulli-ilmoituksen voi tehdä myös kirjanpitomerkinnällä ja siihen liittyvällä esittämistiedonannolla, jos on saanut tullilta luvan käyttää ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää. Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän lupa kuuluu tullivarastoinnin yksinkertaistuksiin.

Tullivarastoinnin tulli-ilmoitus annetaan myös silloin, kun tavarat halutaan siirtää tullivarastointimenettelyssä

  • luvanhaltijan tiloihin saapumispaikasta tai muusta paikaista, jossa tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn, esimerkiksi Vaalimaalta Kotkassa sijaitsevaan tullivarastoon tai
  • toiselle luvanhaltijalle, joka asettaa tavarat uudestaan tullivarastointimenettelyyn.

Jos käytetään siirtoa tullivarastointimenettelyssä, tavaralle ei saa samaa siirtotapahtumaa varten tehdä passitusilmoitusta.

Ilmoituksen antamisesta vastaa menettelynhaltija

Yksityisessä tullivarastossa tulli-ilmoituksen antamisesta vastaa menettelynhaltijana aina tullivaraston luvanhaltija. Yleisessä tullivarastossa ilmoittaja voi olla paitsi tullivaraston luvanhaltija, myös muu toimija, joka haluaa ilmoittaa tavarat tullivarastointimenettelyyn.

Ilmoituksen antamisessa voi käyttää edustajaa. Yksityisessä tullivarastossa voi käyttää vain suoraa edustusta. Yleisessä tullivarastossa myös välillinen edustus on mahdollinen.

Tulli antaa tulli-ilmoitukselle tapahtumakohtaisen viitenumeron eli MRN-viitteen. Ilmoittajan tai tämän edustajan on toimitettava tulli-ilmoituksen tiedot ja ilmoituksen MRN-viite ja tavaraeränumerot sille yleisen tullivaraston pitäjälle, jonka varastoon tavarat puretaan.

Ennakkoon annettu varastoinnin tulli-ilmoitus

Kun annat tulli-ilmoituksen ennakkoon ennen tavaran esittämistä tullille (IM D), tulli rekisteröi ilmoituksen ja antaa sille viitenumeron, MRN-viitteen. Tulli jatkaa ilmoituksen käsittelyä, kun

  • saapumisen esittämisilmoitus (IE347) on hyväksytysti annettu tai
  • tavara on esitetty maarajalla tai
  • passituksen valtuutettu vastaanottaja on vastaanottanut tavarat ja lähettänyt tullille vastaanottoilmoitussanoman tai
  • jos vastaanottavan tullivaraston luvanhaltijalla ei ole passituksen valtuutetun vastaanottajan lupaa, käsittely alkaa, kun Tullin sähköinen palvelukeskus on antanut passitukselle purkausluvan.

Menettelynhaltijan pitää varmistua siitä, että varastointia edeltävän ilmoituksen viite (MRN- ja tavaraeränumero) on ilmoitettu tulli-ilmoituksella oikein.

Anna tulli-ilmoituksella täydelliset tiedot tavaroiden menettelyyn asettamista varten

Tulli-ilmoituksella on annettava täydelliset tiedot tavarasta. Tavarat pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksella tavaraerittäin. Samalla tavaraerällä voi ilmoittaa tavarat, joilla on sama tekninen tai kaupallinen tavarankuvaus. Huomioi ilmoitusta tehdessäsi, miten tavarat on tarkoitus kirjata kirjanpitoon, ja missä yksiköissä ne on tarkoitus ottaa varastosta. Varmistat näin jäljitysketjun säilymisen.

Tulli-ilmoituksen liitteeksi ei yleensä tarvita muita asiakirjoja. Jos tullivarastointimenettelyyn asetettavien tavaroiden lajissa, laadussa tai joissain muissa tiedoissa on epäselvyyksiä, tulli voi vaatia ilmoittajaa eli menettelynhaltijaa esittämään lisäksi esimerkiksi kuljetusasiakirjoja, pakkausluetteloita tai edelliseen tullimenettelyyn liittyviä asiakirjoja.

Hyödynnä Tullin ohjeita ja hakupalveluita ilmoituksen tekemisessä. Jos teet tulli-ilmoituksen asiointipalvelussa, apunasi ovat ilmoituksen kenttäkohtaiset ohjeet ja muut käyttöliittymän ohjeet.

Sanomailmoittajana käytettävissäsi on Tullin sanomakuvaukset sekä muu sanoma-asiakkaan ohjeistus. Lisäksi käytettävissäsi on esimerkiksi Tullinimikepalvelu Fintaric sekä Tullin neuvontapalvelut.

Huomioi nämä

Ilmoittajalla on tulli-ilmoitukseen liittyvien asiakirjojen arkistointivelvollisuus. Jos ilmoittajalla ei ole ilmoitukseen liittyvää tullaus- tai luovutuspäätöstä arkistoituna, Tulli voi pyynnöstä toimittaa sen ilmoittajalle jälkikäteen. Tulli perii erikseen toimitettavasta päätöksestä maksun valtion maksuperustelain mukaisesti.


Jos tullivarastoinnin ilmoituksessa tarvitaan liitteitä, lähetä ne tullille joko lataamalla ne Tullin liitetiedostojen lähetyspalveluun tai sanomalla. Voit lähettää ilmoituksen liitteet etukäteen tai voit odottaa, että tulli pyytää sinulta lisätietoja.

Lataa Tullin asiointipalvelussa antamasi ilmoituksen liitteet Liitetiedoston lähetyspalveluun.

Lähetä sanomailmoituksen liitteet sanomalla liitetiedostojen sanomapalvelun kautta.

Vastaa tullin lisäselvityspyyntöön Tullin asiointipalvelussa tai sanomalla

Tavallisimmin tulli pyytää sinulta liiteasiakirjoja lisäselvityspyynnöllä. Jos olet tehnyt ilmoituksen Tullin asiointipalvelussa, saat lisäselvityspyynnön asiointipalvelussa. Lataa pyydetyt liitteet Liitteiden lähetyspalveluun. Voit asian käsittelyn helpottamiseksi kirjoittaa lisätietokenttään esimerkiksi ilmoittajan (yrityksen) nimen ja ilmoituksen MRN-viitteen. Vastaa sen jälkeen asiointipalvelun kautta ja kerro vastauksessasi, mikä on Liitteiden lähetyspalvelusta saamasi liitteen tunniste.

Sanomailmoituksen lisäselvityspyynnön saat sanomalla. Lähetä tarvittavat liitteet joko Liitetiedostojen lähetyspalvelun tai liitetiedostojen sanomapalvelun kautta. Vastaa tullille sen jälkeen sanomalla, jossa kerrot liitetiedoston viitteen.

Voit ladata liitteet etukäteen liitteiden lähetyspalveluun tai lähettää ne sanomalla

Jos tiedät, että Tulli tulee pyytämään sinulta asiakirjoja nähtäväksi, voit lähettää ne Tullille etukäteen. Voit lähettää ilmoituksen liitteet, kun olet saanut tullilta hyväksynnän antamaasi ilmoitukseen tai tiedonantoon. Ennakkoon annetun ilmoituksen liitteet voit lähettää, kun saat tiedon siitä, että tulli on rekisteröinyt ilmoituksen.

Kun pyydät tulli-ilmoituksen korjausta, oikaisua tai mitätöintiä, tarkista, tarvitseeko sinun lähettää liitteitä lainkaan. Esimerkiksi tulli-ilmoituksen oikaisupyyntöön ei yleensä tarvita liitteitä.

Lisää aiheesta

Tullivarastoinnin ilmoituksen korjaaminen
Tullivarastoinnin ilmoituksen oikaisu
Tullivarastoinnin ilmoituksen mitätöinti
Miten annan varastoinnin tulli-ilmoituksen?Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus