Perustietoa passituksesta

Tullin kanssa sinun on asioitava silloin, kun kuljetat Euroopan unionin tulli- ja veroalueen tai veroalueen ulkopuolelta tuotua tavaraa, josta ei ole maksettu veroja EU-alueella. Alla olevassa kuvassa on palvelupolku. Siitä löydät oleellisimmat asiat, jotka sinun on selvitettävä tai tehtävä, jotta voit kuljettaa tavaraa tullaamattomana.

Selvitä mistä tavarat lähetetään tai onko ne jo tullattu EU:n alueelle

Selvitä etukäteen, onko tavaroiden passituksessa tai kauttakuljetuksessa rajoituksia

Selvitä tarkka tavarankuvaus ja tullinimike ennen tavaran siirtoa tai kuljetusta

Hanki tunnisteet ja luvat ja varaudu antamaan vakuus

Tulli.fi

Tavarat on tulliselvitettävä ennen kuin saat ne haltuusi

Tulli.fi

Tulli avaa passituksen

Tulli.fi

Tulli päättää passituksen

Tulli.fi

Entä kun jotain pitää korjata tai kuljetus peruuntuu?

Tulli.fi

Milloin passitusta käytetään?

Yritys tai yksityishenkilö voi käyttää passitusta, kun haluaa siirtää tullaamattomia tavaroita paikasta toiseen. Tullaamatonta tavaraa saa siirtää vain tullin luvalla. Lupa voi olla varastonpitäjällä tai tavaroiden kuljettajalla, huolitsijalla tai tavaroiden haltijalla.

Passitus on tavaroiden kuljettamista tullivalvonnassa. Silloin niistä ei ole maksettu vielä veroja eikä muitakaan maksuja. Jos et halua tullata tavaroita niiden saapumispaikalla, vaan haluat siirtää ne esimerkiksi väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon ja tullata ne myöhemmin, tarvitset siirtoon passituksen. Passitusta käytetään myös, jos tavarat halutaan viedä kauttakuljetuksena pois EU:sta tai toiseen passitusmaahan. Passitusmaita ovat EU-maiden lisäksi Norja, Sveitsi, Islanti, Liechtenstein, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia ja ja Iso-Britannia.

Vakuudet

Passitusta varten on varattava vakuus, jonka suuruus riippuu tavarasta kannettavien verojen määrästä. Passitusvakuus on noin 30 prosenttia tavaran arvosta. Yksittäistä passitusta varten vakuuden voi antaa käteisellä tai pankkikortilla tullissa asioidessa. Vakuus palautetaan asiakkaan tilille, kun passitus on päätetty määrätullitoimipaikassa. On myös mahdollista hakea lupaa yleisvakuuden käyttöön, jolloin vakuus hoituu pankkitakauksella.

Huomioi nämä

Passituksen voi tehdä kuka tahansa henkilö tai yritys, kansallisuudella ei ole väliä.


Kun toimit passituksesta vastaavana menettelyn haltijana, sinun on noudatettava annettuja määräaikoja ja muita tullilainsäädännön määräämiä velvollisuuksia. Voit esimerkiksi joutua maksamaan verot ja maksut passitetuista tavaroista, jos ne katoavat passituksen aikana.


Passitettaviin tavaroihin saattaa liittyä joitakin rajoituksia, jotka on määritelty lainsäädännössä.

 


Passituksen voi tehdä missä tahansa asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa, esimerkiksi satamassa, lentokentällä tai maarajalla. Lisäksi valtuutettu lähettäjä voi tehdä passituksen kaikista tullin hyväksymistä varastoista, joita kutsutaan väliaikaisiksi varastoiksi tai tullivarastoiksi.


Passituksen voit tehdä tullivarastoon tai väliaikaiseen varastoon, toiseen maahan tai vaikka Suomen rajalle, jos tavarat halutaan viedä esimerkiksi Venäjälle.