Uljas - Tilastotietokanta

Tullin yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot ovat saatavissa Tullin Uljas-tilastotietokannasta.

Tietokanta löytyy Internet-osoitteesta: https://uljas.tulli.fi

Tietokannan käyttö on ilmaista, eikä se vaadi rekisteröitymistä. Ulkomaankauppatiedot ovat saatavissa tietokannasta heti, kun ne ovat julkisia. Ulkomaankauppatiedot päivitetään samalla aikataululla kuin Tullin ulkomaankaupan kuukausitilasto. Tietokanta toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kuukausittain julkaistavat tilastot ovat ennakollisia. Luvut muuttuvat perusaineiston täydentyessä ja aineistoa edelleen tarkastettaessa. Tilastovuoden lopulliset luvut julkaistaan seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Uljas on monipuolinen

Tietokannassa on kolme tavaraluokitusta

  • CN-luokitus (Combined Nomenclature, yhdistetty nimikkeistö): CN on EU:n tullihallinnossa ja ulkomaankauppatilastoissa käytetty tavaraluokitus jossa tarkimmalla, 8-numerotasolla on noin 10 000 luokkaa. CN-luokitusta kannattaa käyttää kun seurataan yksittäisen, tarkkaan rajatun tavaran ulkomaankauppaa. CN-luokituksen 6-numerotaso vastaa HS-luokitusta (Harmonised System), joka on yleisesti myös EU:n ulkopuolella tullitilastoinnissa käytetty luokitus.
  • SITC-luokitus (Standard International Trade Classification): SITC on YK:n vahvistama luokitus jonka avulla kaupan kokonaiskuva on helpompi hahmottaa mm. verrattaessa maiden välisiä kauppasuhteita tai muita suurempia kokonaisuuksia. SITC-luokituksen tarkimmalla 5-numerotasolla on reilut 3000 luokkaa.
  • CPA-luokitus (Classification of Products by Activity): CPA on EU:n luokitus jossa tavarat luokitellaan sen mukaan, missä tuoteluokassa tavaraa tyypillisesti valmistetaan. CPA-luokitusta kannattaa käyttää, kun halutaan selvittää tavaroiden ulkomaankaupan kehitystä eri tuoteluokissa. Näitä CPA-luokkia tarkimmalla 6-numerotasolla on noin 1400.

sekä yksi toimialaluokitus

  • NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes). NACE perustuu EU:n toimialaluokitukseen ja Suomen kansallinen versio siitä on TOL. NACE/TOL-luokitus on taloudellista toimintaa harjoittavien yksiköiden toimialaluokitus. Toimialaluokitus poikkeaa tavaraluokituksesta siten, että yritys voi kuulua vain yhteen toimialaan, kun taas tavaraluokituksissa yrityksen tavarat voivat kuulua useaan eri tavaraluokkaan. Yrityksen toimiala määräytyy yrityksen ilmoittaman päätoimialan mukaan. NACE/TOL-luokitusta kannattaa käyttää, kun haluaa selvittää ulkomaankauppaa käyvien yritysten kehitystä eri toimialoilla. ULJAS-palvelussa TOL-luokituksia on tarkimmalla 3-tasolla noin 270.

Tietokannasta on saatavissa kauppakumppanikohtaiset tiedot. Yksittäisten maiden ohella tietokannassa on valmiita maaluokituksia kuten EU-alue, euroalue, YK:n kehitysmaaluokitus ja maanosat. Alueluokitukset ovat tämän päivän tilanteen mukaisia, joten aikasarja taaksepäin on kätevä rakentaa.

Uljas-tietokannasta on saatavilla myös logistiikkatilastoja. Rajaliikennetilasto kuvaa Suomen rajaliikenteen liikennemääriä liikennevälineittäin ja rajanylityspaikoittain. Rajaliikennetilastot julkaistaan seitsemän viikon kuluessa tilastokuukauden päättymisestä. Kuljetustilasto kuvaa Suomen tuonnin ja viennin tonnimääriä kuljetusmuodoittain ja tavararyhmittäin sekä maittain. Kuljetustilasto päivittyy samalla aikataululla kuin ulkomaankaupan kuukausikatsaus.

Uljaksen valmiiseen maaraporttiin on koottu muutama keskeinen ulkomaankauppatilaston tieto Suomen ja valitun maan välisestä kaupasta. Yksittäisen maan tiedot saa helposti ja nopeasti näkyville raportin maavalikkoa selaamalla. Saatavilla on aina tuorein, kuukausittain päivittyvä tieto.

Miten hyödyntää Uljasta?

Uljas on tehty niin helpoksi, että sitä oppii käyttämään kokeilemalla. Tietokannan käyttö ei maksa mitään, joten aineistoa voi tutkia ja analysoida mielin määrin. Esimerkiksi aineistoa lajittelemalla pienimmästä suurimpaan ja päinvastoin saattaa löytyä mielenkiintoisia yllättäviä yksityiskohtia.

Tietokannan tuottamien kuvioiden kautta saa vallitsevista trendeistä kokonaiskuvan. Tietokannassa on aineistoja 1980-luvun lopulta saakka, joten pitkienkin aikasarjojen konstruointi on mahdollista. Historiatietojen kokoamista helpottaa se, että valikoissa on mukana tavarakoodien voimassaolovuodet. Tietokannassa on myös mahdollisuus tuottaa tilastografiikkaa.

Tilastot saa talletettua omalle tietokoneelle mm. XLS- ja CSV-tyyppisiin tiedostoihin jatkokäsittelyä varten ja siitä eteenpäin voi ne siirtää omiinkin sovelluksiin esim. kartanpiirto-ohjelmiin.

Uljas-tietokannasta otetaan käyttöön uusi versio

Käyttöohje: Uljas-tietokannan uuden version pikaohje 

Aineisto on vapaasti käytettävissä, lainattaessa on mainittava lähteenä Tulli.

Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg