NACE/TOL-toimialaluokitus

Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes, NACE

NACE on taloudellista toimintaa harjoittavien yksiköiden toimialaluokitus. TOL2008 perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.2. Nämä luokitukset ovat yhteneväisiä 1-4 numeron tasoilla, mutta 5-numerotaso on kansallinen. Uudet luokitukset korvaavat vuoteen 2008 käytössä olleet toimialaluokitukset NACE Rev.1.1 ja sen kansallisen version TOL2002 vuoden 2009 tilastoista alkaen.

NACE-tilastot sisältävät tietoja yritysten toimialaluokituksien mukaan.

Tuotteisiin, toimialoihin ja tavaroiden käyttötarkoitukseen perustuvia luokituksia käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan koko tuonnin ja viennin rakennetta ja kehitystä ilman maakohtaista erittelyä. Tiedot tuotetaan kuitenkin myös maakohtaisina. Näiden luokitusten mukaisissa tilastoissa on vain arvotieto.

NACE/TOL -toimialaluokitukset

NACE Rev.2 -toimialaluokitus - näringsgrensstandard - stand. indust. classification (xlsx, 116 kt)

NACE Rev.2 -toimialaluokitus - luokitus kokonaisuudessaan - NACE Rev.2 -näringsgrensstandard - klassifceringen i sin helhet - NACE Rev.2 standard industrial classification - the entire classification


NACE Rev.1.1 -toimialaluokitus - näringsgrensstandard - stand. indust. classification (xlsx, 16 kt)

NACE Rev.1.1 -toimialaluokitus - valikoidut toimialat - NACE Rev.1.1 -näringsgrensstandard - ett urval av näringsgrenarna - NACE Rev.1.1 standard industrial classification - a selection of the economic activities


Huomioi nämä