Tullilainsäädäntö

Tälle sivustolle on koottu käytännön tullitoiminnassa tarvittavaa kansallista peruslainsäädäntöä sekä keskeiset tullitoimintaan liittyvät EU-säädökset.

Säädöslinkit vievät oikeusministeriön ylläpitämän Finlex-palvelun ajantasaiseen lainsäädäntöön ja EU:n julkaisutoimiston ylläpitämään EUR-Lex-tietokantaan.

Tullivalvonnassa avustavat viranomaiset ja yhteistoiminta

Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta - 687/2009

Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta - 1126/2009

Rajavartiolaki - 578/2005
Tullia koskevat pykälät: 1§, 2§, 10§, 17§, 24§, 28§, 34§, 41–44§, 49§, 56§, 77–78§, 82§, 85–86§

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä - 901/2006
Tullia koskevat pykälät: 10–11§

Luotsauslaki - 940/2003
Tullia koskevat pykälät: 8–10§, 12§, 17§, 19§, 21–22§

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta - 1385/2016

Meripelastuslaki - 1145/2001
Tullia koskevat pykälät: 1§, 3–4§, 10§, 14 § ja 28§

Asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä - 846/1979

Alkoholilainsäädännön valvonta

Alkoholilaki 1102/2017

Moottoriajoneuvoliikenteen valvonta

Tieliikennelaki - 267/1981
Tullia koskevat pykälät: 2a§, 48§, 96a§, 97§

Tieliikenneasetus - 182/1982
Tullia koskevat pykälät: 47§, 48§, 52§

Liikennevakuutuslaki - 460/2016

Liikennevakuutusasetus - 324/1959
Tullia koskevat pykälät: 1§, 5–6§, 8–9§

Ajoneuvolaki - 1090/2002
Tullia koskevat pykälät: 1–17§, 20–24§, 60–69a§, 71–72§, 74§, 84–85§, 96–97§, 101–102§

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä - 893/2007
Tullia koskevat pykälät: 1–2§, 23§, 25§, 28–29§, 31§ , 34–36§, 42–47§, 51§, 54§, 57–58§

Laki ylikuormamaksusta - 51/1982

Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä - 546/1998

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta - 1245/2002
Tullia koskevat pykälät: 1§, 18–22§, 25§

Muita valvontaan liittyviä säännöksiä

Aluevalvontalaki - 755/2000

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta - 971/2000

Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta - 46/1990

Valtioneuvoston päätös Suomen alueella olevista suoja-alueista sekä ulkomaalaisten ja ulkomaisten alusten liikkumisesta ja oleskelusta niillä - 318/1990

Laki Suomen aluevesien rajoista - 463/1956

Laki Suomen talousvyöhykkeestä - 1058/2004

Passilaki - 671/2006

Passiasetus - 643/1986

Ulkomaalaislaki - 301/2004

Merilaki - 674/1994
Tullia koskevat pykälät: 1. luku 1–5§,6. luku 1–9§, 13. luku 1–12§, 42–43§, 24. luku 1–3§

Asetus merilain meriselitystä koskevien säännösten soveltamisesta (meriselitysasetus) - 321/1967

Asetus merilain 1 §:n soveltamisesta - 1304/1999

Vesiliikennelaki - 463/1996

Laki vesikulkuneuvorekisteristä - 424/2014

Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta - 562/1996


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

Kysy tullineuvonnasta ma-pe 8-16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta