Tullin tehtävät, strategia ja arvot

Sujuvasti ja oikein – yhteistyöllä turvallisuutta

Suomen tulli

 • edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden
 • kantaa tehokkaasti tavaraverot
 • tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti
 • suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Hallitusohjelman strategisista tavoitteista Tullia koskettavat erityisesti

 • kestävä kasvu ja julkisen talouden säästöt
 • digitalisaatio ja normien purkaminen
 • turvallisuusympäristön muutosten hallintaan kohdistuvat tavoitteet.

Toimintaympäristön keskeisiä muutoksia Tullin kannalta:

 • Euroopan unionin tullikoodeksiuudistus ja siitä johtuva tietojärjestelmien kehittämishanke.
 • Autoverotuksen, valmisteverotuksen ja maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtäminen Tullista Verohallintoon.
 • Venäjän tilanne ja sen vaikutukset kauppaan ja turvallisuuteen.
 • EU:n sisärajavalvonnan tehostamisvaatimuksiin vastaaminen johtuen mm. turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta ja terrorismin torjunnasta.
 • Nettikaupan lisääntymisen vaikutukset (tulliselvitys, valvonta, verotus, rikostorjunta).

Tullin strategiset tavoitteet

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet (yhteiskunta ja asiakas)

 • Tarjoamme asiakaslähtöisesti helpot, nopeat ja edulliset asiointipalvelut
 • Torjumme tehokkaasti harmaata taloutta
 • Suojaamme  yhteiskuntaa varmistamalla tavaraturvallisuutta ja torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta

Toiminnallinen tuloksellisuus (organisaatio, rakenne, prosessit, laatu ja infra

 • Toimintamallit ja teknologia tukevat toimintaa ajasta ja paikasta riippumatta
 • Tullin prosessien johtaminen sovitetaan yhteen
 • Toimimme tiiviissä yhteistyössä kansallisesti ja kansainvälisesti

Voimavarat (henkilöstö- ja talousresurssit)

 • Johtaminen ja esimiestyömme on ammattimaista ja innostavaa
 • Kehitämme osaamistamme ja mahdollistamme jatkuvan uudistumisen
 • Tuemme työyhteisöjen toimivuutta ja henkilöstön hyvinvointia suunnitelmallisesti
 • Toiminnan ja kehittämisen tavoitteet ja resurssit ovat tasapainossa

 

Strategian toteutumisen seuranta

Tullin johtoryhmä seuraa säännöllisesti strategisten tavoitteiden toteutumista. Tulli raportoi kehittämishankkeiden etenemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta valtiovarainministeröön.

Huomioi nämä

Ammattitaitoisuus

 • tunnemme omat tehtäväalueemme ja niiden muodostaman osan kokonaisuudesta
 • tunnemme tervettä ylpeyttä työstämme ja osaamisestamme
 • sovellamme lainsäädäntöä oikein ja yhdenmukaisesti
 • toimintamme on oma-aloitteista ja yhteistyökykyistä, ja haluamme kehittää ammattitaitoamme.

 Luotettavuus

 • kohtelemme henkilöstöä, asiakkaita ja kaikkia sidosryhmiä oikeudenmukaisesti
 • olemme luotettavia sanoissa ja teoissa
 • olemme lahjomattomia
 • pyrimme kerralla oikeaan lopputulokseen.

 Palveluhalukkuus

 • tarjoamme asiantuntevaa ja hyvää palvelua sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä kaikille sidosryhmille
 • panostamme asiakastyytyväisyyteen palveluketjun kaikissa vaiheissa
 • palvelumme on oikeudenmukaista ja asiantuntevaa sekä ennakoitavaa
 • olemme avoimia tietojen antamisessa ja tiedottamisessa.

 Yksilön arvostus

 • kohtelemme muita samalla tavalla kuin toivomme itseämme kohdeltavan
 • välitämme toisistamme tukemalla ja kannustamalla
 • kohtelemme kaikkia tasapuolisesti
 • olemme avoimia ja empaattisia ja annamme palautetta.


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus