Tulli kantaa tavaraveroja

Tulli kantaa EU:n ulkopuolisten maiden eli kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa tavaroista tullimaksut. Tulliselvityksen avulla toteutetaan EU:n kauppapolitiikkaa. Kannetut tullitulot tilitetään EU:lle, eli ne ovat osa EU:n määrärahoja (EU:n omat varat). Tullimaksuilla voidaan kontrolloida, rajoittaa ja turvata kauppaa. Esimerkiksi polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön, jos tavaraa on tuotu EU:hun sellaiseen polkumyytyyn hintaan, joka alittaa viejämaassa tuotantokustannukset ja kotimarkkinahinnat. Valtiolle jää tästä 20 prosentin kantopalkkio.

Tullimaksuihin liittyy olennaisesti myös alkuperäsääntöjen soveltaminen. Alkuperäsäännöt määrittävät muun muassa, miten tuote pitää valmistaa, jotta se saisi määrämaassa etuuskohtelun kannettavista tulleista ja veroista. Kehitysmaille myönnetään yksipuolisesti etuuskohteluja tuonneissa EU:hun. Tulli valvoo, että tavarat ilmoitetaan tulliverotuksen kannalta oikein ja niille määrättyjä tuonti- ja vientirajoituksia noudatetaan.

Tulli kantaa väylämaksut, joita peritään Suomen satamissa käyviltä aluksilta. Tulli huolehtii myös muiden sellaisten verojen ja maksujen kannosta, jotka lainsäädännössä on määrätty Tullin kannettaviksi. Tulli kantaa arvonlisäverot ja valmisteverot käteisasiakkailta tuonnista EU:n ulkopuolelta ja kaikilta asiakkailta silloin, kun tullimenettelyä on rikottu. Tulli kantaa arvonlisä- ja valmisteverot esimerkiksi tullivarastosta kadonneista nestemäisistä polttoaineista, virvoitusjuomista, alkoholista ja tupakkatuotteista. Tulli huolehtii myös Ahvenanmaan verorajan käteisasiakkaiden arvonlisäverotuksesta.

 

                            

Ota yhteyttä

Kysy tullineuvonnasta ma-pe 8-16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus