Tullimenettelyt Tuontitullauspalvelussa – tietoa yritysasiakkaalle

Tuontitullauspalvelua voivat käyttää Tullin käteis- ja luottoasiakkaat. Palvelussa voi tehdä posti- ja rahtilähetyksistä täydellisiä yksivaiheisia tulli-ilmoituksia seuraavista menettelyistä.

EU-menettelyt

4000 Tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen
4010 Lopullisesti viedyn tavaran tuonti ja luovutus vapaaseen liikkeeseen
4051 Sis.jalostuksessa olevan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen.
4053 Väliaikaisesti tuodun tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen
4071 Tullivarastoinnissa olleen tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen
4091 Tullivalvonnassa tapahtuvassa valmistuksessa olevan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen
4200 Toiseen jäsenvaltioon vietävän tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen (arvonlisävero maksetaan lopullisessa määräjäsenmaassa)
4271 Tullivarastoinnissa olevan toiseen jäsenvaltioon vietävän tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen (arvonlisävero maksetaan lopullisessa määräjäsenmaassa)
4500 Kolmannen maan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja osittainen luovutus kulutukseen sekä välitön siirtäminen valmisteverottomaan tai arvonlisäverottomaan varastoon
4571 Tullivarastoinnissa olevan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja osittainen luovutus kulutukseen sekä välitön siirtäminen valmisteverottomaan tai arvonlisäverottomaan varastoon
4900 EU-tuonti Ahvenanmaalle ja tuonti EU:n alv-järjestelmän ulkopuolisilta alueilta manner-Suomeen tai Ahvenanmaalle
6121 Ulkoisessa jalostuksessa olevan tavaran jälleentuonti
6122  Ulkoisessa jalostuksessa (muu kuin koodissa 21 tarkoitettu) olevan tavaran jälleentuonti
6123 Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa

Seuraavat taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt on sallittu luottoasiakkaille

5100 Tavaran asettaminen sisäiseen jalostukseen
5110 Vapaassa liikkeessä olleen tavaran, joka on viety lopullisesti, palautus yhteisöön sekä asettaminen sisäiseen jalostukseen
5171 Tullivarastoinnissa olevan tavaran asettaminen sisäiseen jalostukseen
5300 Kolmannen maan tavaran asettaminen väliaikaiseen maahantuontiin

Kansalliset menettelyt

999 Ei mitään
C01 Muuttotavarat
C07 Arvoltaan vähäiset lähetykset (arvo enintään 150 euroa)
C18 Vertailuaineet lääkkeiden laadun valvomiseksi, ks. edellytykset ja luvat
C30 Kaupan edistämiseksi tarkoitetut tavaranäytteet
C31 Tuodut mainosluonteiset painotuotteet ja tavarat
C32 Näyttelyissä tai vastaavanlaisessa tilaisuudessa käytettävät tai kulutettavat tuotteet, ei alkoholi, tupakka tai polttoaineet
C33 Tutkimuksia, analyysejä tai kokeita varten tuodut tavarat

D01 Kuormalavat
D02 Kontit
D03 Kuljetusvälineet
D04 Matkustajan henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat
D05 Merimiesten ajanvieteaineisto
D06 Suuronnettomuuksien seurausten torjumiseen käytettävät välineet
D07 Lääketieteellis-kirurgiset ja laboratoriolaitteet
D08 Eläimet
D09 Rajavyöhykkeillä harjoitettavaan perinteiseen toimintaan tarkoitetut eläimet ja tavarat
D10 Ääni-, kuva- ja tietotallenteet
D11 Mainosmateriaali
D12 Ammatinharjoittamisvälineet
D13 Opetusvälineet ja tieteelliset välineet
D14 Pakkauspäällykset, täydet
D15 Pakkauspäällykset, tyhjät
D16 Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet
D17 Erityistyökalut ja -kojeet
D18 Testattaviksi tai kokeiltaviksi tarkoitetut tavarat
D19 Tavarat, jotka tuodaan maahan myyntisopimuksen perustella, joka voidaan purkaa, jos tavaroiden testauksesta ei saada hyväksyttäviä tuloksia
D20 Testeissä tai kokeissa käytettäviksi tarkoitetut tavarat
D21 Näytteet
D22 Korvaavat tuotantovälineet
D23 Näytteille asetettavat tai yleisötilaisuudessa käytettävät tavarat
D24 Hyväksymistä varten tarkoitetut lähetykset (kaksi kuukautta)
D25 Taide-, keräily- ja antiikkiesineet
D26 Muut kuin juuri valmistetut tavarat, kun ne tuodaan maahan huutokaupattaviksi
D27 Varaosat, tarvikkeet ja varusteet
D28 Erityisissä tilanteissa, joilla ei ole taloudellista vaikutusta tuotavat tavarat
D29 Satunnaisesti enintään kolmen kuukauden ajaksi tuodut tavarat
D51 Osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti

3RF Tieteelliset kojeet ja laitteet
3RG Laboratorioeläimet tutkimustarkoituksiin vastikkeetta
3RI   Tutkimustarkoituksiin vastikkeetta tuodut biologiset tai kemialliset aineet
3RJ   Sekalainen asiakirja-aineisto ja sekalaiset tavarat vastikkeetta viranomaisille ja järjestöille

7AH = 59§:n 1 kohdan kolikot ja setelit
7AI 36 §:n 3 kohdan hammasproteesit (R.2658/87, AVL 94 § 1.11)
7AK = Atk-erikoisohjelma, maahantuojana elinkeinonharjoittaja (R.2658/87, AVL 94 a §)
7FE Kaksinkert. verotuksen poist. tark. tuontihuojennussääntö
7KP Puolustustarvikkeet
7MD Diplomaattitavarat
7RA Palautustavarat, myyty verollisena
7RB Palautustavarat, myyty verottomana
7SA sisäinen jalostus - tavanomainen lupamenettely
7SB sisäinen jalostus - yksinkertaistettu lupamenettely
7UA Ulkoinen jalostus - tavanomainen lupamenettely
7UB Ulkoinen jalostus - yksinkertaistettu lupamenettely
7WE Siirtäminen valmisteverottomaan varastoon

Seuraavat kansalliset menettelyt on sallittu luottoasiakkaille

7DA End-use - tavanomainen lupamenettely - käyttötariffin nimikkeissä luetellut ilma-alukset ja niiden varaosat ja varusteet, joita ei mainita Yhdistetyn Nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta nimikkeellä on alaviite
7EA End-use - tavanomainen lupamenettely - muut Yhdistetyn Nimikkeistön nimikkeissä ja alaviitteissä mainitut tavarat
7EB End-use - yksinkertaistettu lupamenettely - muut Yhdistetyn Nimikkeistön nimikkeissä ja alaviitteissä mainitut tavarat
7FA End-use - tavanomainen lupamenettely - käyttötariffin nimikkeissä luetellut ilma-alukset ja niiden varaosat ja varusteet, joita ei mainita Yhdistetyn Nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta nimikkeellä on alaviite. Arvonlisäveroa ei kanneta.
7HA End-use - tavanomainen lupamenettely - siviili-ilma-alukset, niiden tietyt varaosat ja varusteet sekä maassa sijaitsevat siviilikäyttöön tarkoitetut lentoharjoittelulaitteet ja niiden osat. Arvonlisäveroa ei kanneta (Yhdistetyn Nimikkeistön erityismääräykset B ja nimikkeessä vastaava alaviite)
7LA End-use - tavanomainen lupamenettely - siviili-ilma-alukset, niiden tietyt varaosat ja varusteet sekä maassa sijaitsevat siviilikäyttöön tarkoitetut lentoharjoittelulaitteet ja niiden osat (Yhd. Nim. ert.määräykset B ja nimikkeessä vast. alaviite)
7NA End-use - tavanomainen lupamenettely - vesialusten varaosat ja varusteet sekä poraus- ja tuotantolautoille asennettavat tavarat ja ko. lautat mantereeseen yhdistävät putket, johdot, kaapelit ja niiden liitoskappaleet (Yhd. Nim. erityismääräykset A)
7PA End-use - tavanomainen lupamenettely - vesialusten varaosat ja varusteet. Arvonlisäveroa ei kanneta. (Yhdistetyn Nimikkeistön erityismääräykset A)

Muiden menettelyiden käyttäminen ei ole mahdollista Tuontitullauspalvelussa.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta