Hyppää sisältöön

Alusliikenteen ilmoituspalvelu (Portnet)

Tulli on kehittänyt alusliikenteen ilmoitusmenettelyä yhdessä Liikenne- ja viestintäviraston, meriliikenteen muiden toimijoiden, alusten edustajien ja varustamojen sekä muiden virastojen ja satamien kanssa.

Yhteistyön tulos on sähköinen Portnet-tietojärjestelmä, johon aluksen saapumista ja lähtöä koskevat viranomaisten tarvitsemat ilmoitukset voi antaa Tullille sähköisesti. Portnet on nykymuodossaan ollut käytössä vuoden 2000 alusta.

Alusten edustajat voivat toimittaa vaadittavat ilmoitukset sähköisesti Portnetiin joko web-ilmoituksena, Edifact- tai XML-sanomana. Tietyt alusta ja aluskäyntiä koskevat tiedot voi myös ladata Portnetiin ilmoittajan omista tiedostoista.

Portnet-menettely täyttää direktiivin 2010/65/EU vaatimukset koskien alusten satamakäynteihin liittyvien ilmoitusten käsittelyä. Se perustuu ns. single window -ajatteluun, jossa asiakas eli aluksen edustaja toimittaa tiedot yhteen paikkaan, josta ne ovat esimerkiksi eri viranomaistahojen ja satamien haettavissa.

Portnetin antama aluksen tulonumerotieto on yksi Tullin tavaroiden esittämisilmoituksella vaadittavista tiedoista saapumisessa ja lähdössä. Tulonumero on helposti saatavissa PortTraffic-palvelusta.

Portnet-ilmoittamisesta on annettu Tullin määräys 003/2018. Määräyksessä on myös kerrottu Portnet-ilmoittajaksi hakeutumisen menettelystä.

Siirry Portnet-palveluun


Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta