Auton vienti korjaukseen EU:n ulkopuolelle

Auton viennistä korjaukseen EU:n ulkopuolelle on annettava tulli-ilmoitus mennessä ja tullessa. Menettelyä kutsutaan Tullissa erityismenettelyksi ja ulkoiseksi jalostusmenettelyksi.

Jos haluat ajaa itse auton (tai muun kuljetusvälineen) Venäjälle tai muualle EU:n ulkopuolelle maksullista korjausta tai huoltoa varten, tee sähköinen vienti-ilmoitus ennen vientiä.

 • Voit antaa vienti-ilmoituksen maksutta Vienti-ilmoituspalvelun kautta.
 • Vienti-ilmoitusta varten tarvitset auton arvosta kertovan asiakirjan, proforman.
 • Ennen poistumista maasta sinun on asioitava tullissa.
 • Esitä ennen vientiä tullissa vientiin liittyvä nettiviite (NETT000012345, jonka saat Vienti-ilmoituspalvelusta) sekä proforma-asiakirja.

Muista pyytää maahantuontia varten korjaamosta lasku, jossa näkyy korjauksen ja lisättyjen osien hinta.

Kun korjattu auto palautuu Suomeen, se on tulliselvitettävä

Kun korjattu kulkuneuvo ajetaan takaisin Suomeen, se on tulliselvitettävä maksullisesta korjauksesta palautuvan tavaran ilmoituksella. Menettelyä kutsutaan tullissa ulkoisen jalostuksen palautukseksi.

 • Valitse tullissa punainen kaista. Voit antaa tulli-ilmoituksen paperisena.
 • Tulliselvitystä varten tarvitset tullin poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen korjaukseen viennistä, proforman (viennin yhteydessä esitetty) sekä korjauslaskun.
 • Jos autoon on lisätty osia, joita ei ole yksilöity korjauslaskussa, tarvitset erillisen laskun lisätyistä osista.

Korjauskustannuksista, lisätyistä osista ja polttoainekustannuksista pitää maksaa maahantuontiverot

Korjauskustannuksista, lisätyistä osista ja tarvikkeista sekä polttoainekustannuksista EU:n ulkopuolella pitää maksaa maahantuontiverot, usein tullia ja arvonlisäveroa.

Arvonlisäveron perusteena näissä korjaustapauksissa on tullausarvo, johon lasketaan korjaus- tai huoltokustannukset, lisätyt osat, tarvikkeet ja polttoainekustannukset EU:n ulkopuolella. Tähän lisätään mahdollisesti kannettava tulli.

Esimerkki maahantuontiveroista, kun matkustaja ajaa itse henkilöautonsa Venäjälle korjattavaksi:
Auton korjauskustannukset Venäjällä ovat 500 euroa. Hinta sisältää lisätyt uudet osat. Polttoainekustannukset EU:n ulkopuolella ovat 50 euroa. Henkilöauton yleinen tulli on 10 %. Arvonlisävero on 24 % maahantuonnin arvonlisäveron perusteesta.
- Tullin määrä on 10 % auton korjauskustannuksista ja polttoainekustannuksista:
-- 550 x 0,1 = 55,00 euroa
- Arvonlisäveron määrä on 24 % maahantuonnin arvonlisäveron perusteesta:
-- (550 + 55) x 0,24 = 145,20 euroa
Henkilöauton korjauksesta kannetaan maahantulon yhteydessä maahantuontiveroja yhteensä 200,20 euroa.

 

Huomioi nämä

Valitse ”Uusi taloudellisesti vaikuttava ilmoitus”

 • Ilmoitustyyppi ”EX”, kun kyseessä on vienti Venäjälle
 • Kauppatapahtuman luonne ”60 - Tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”
 • Menettelykoodi ”2100 - Tavaroiden, jotka eivät ole olleet aikaisemmin tullimenettelyssä, väliaikainen vienti ulkoiseen jalostukseen”
 • Kansallinen menettely ”7UB - Ulkoinen jalostus, yksinkertaistettu lupamenettely”
 • Liiteasiakirjat: Valitse oikea asiakirja, esim. ”N325 - Proforma”

”Taloudellisesti vaikuttavan menettelyn tiedot” (Ulkoinen jalostus)

 • Menettelyn päättämisen määräaika: Päivä, jolloin tavaroiden on palauduttava unioniin.
 • Jalostuksen luonne: Mitä tavaroille aiotaan tehdä.
 • Jalostetut tuotteet: Unioniin takaisin tuotavan tavaran tullinimike sekä sanallinen tavarankuvaus. Jos tullaat ajoneuvon, ajoneuvon valmistenumerolle on oma paikka tavaraerän näytöllä (”Erityismaininnat FIXBC”).
 • Ehdotettu tunnistusmenetelmä: Miten ulkoiseen jalostukseen asetettavat tavarat voidaan tunnistaa tuotavien tavaroiden joukosta.

Ota yhteyttä

Kysy tullineuvonnasta ma-pe 8-16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta