Näitä Suomi.fi-valtuuksia tarvitset  

Tulliasioinnissa tarvitaan valtuuksia, jos tulliasioinnin hoitaa joku muu henkilö kuin yrityksen toimitusjohtaja tai henkilö jolla on nimenkirjoitusoikeus.

Tällä sivulla on lueteltu tulliasioinnin valtuudet, jotka toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan valtuuttama henkilö antaa Suomi.fi-valtuuspalvelussa.  

Katso tältä sivulta ohjeet, miten valtuuttaminen tehdään käytännössä Suomi.fi-valtuuspalvelussa.

1. Jos teet tilastoilmoituksia

Valtuus: EU-jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoitukset

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja antaa EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoituksia sekä lähettää ja vastaanottaa ilmoituksiin liittyviä viestejä.

Valtuutta käytetään Intrastat-palvelussa.  

2. Jos teet tulli-ilmoituksia

Valtuus: Tulliselvittäminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa tulliselvityksen ilmoituksia ja tietoja, katsella antamiaan ilmoituksia ja ilmoituksiin liittyviä päätöksiä sekä lähettää ja vastaanottaa tulliselvittämiseen liittyviä viestejä.

Valtuuskoodia käytetään näissä palveluissa:

 • Tuontitullaus
 • Saapumisen ja poistumisen ilmoittaminen (AREX)
 • Vienti-ilmoitus
 • Passitusilmoitus
 • Tullivarastoinnin ilmoitus
 • Liitetiedoston lähetys
 • EORI-numeron hakeminen
 • Sanoma-asioinnin luvan hakeminen.

3. Jos hoidat lupa-asiointia

Valtuus: Tullitoiminnan lupien katselu 

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia. Valtuutta käytetään EU:n asiointipalveluista BTI- ja CDS-lupapalveluissa sekä Suomen tullin lupapalvelussa.   

Valtuus: Tullitoiminnan lupien valmistelu

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin liittyviä viestejä. Valtuutta käytetään EU:n asiointipalveluista BTI- ja CDS-lupapalveluissa sekä Suomen tullin lupapalvelussa.   

Valtuus: Tullitoiminnan lupien hakeminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, luoda, täydentää ja lähettää lupahakemuksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin ja lupiin liittyviä viestejä.

Valtuutta käytetään EU:n lupapalveluista Jalostusten BTI-, CDS- ja eAEO-palveluissa, Jalostusten INF -palvelussa sekä Suomen tullin lupapalvelussa. 

4. Jos otat käyttöösi tullausohjelmiston

Valtuus: Tullitoiminnan sanomailmoittaminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lähettää tullitoimintaan liittyviä ilmoitussanomia ja vastaanottaa vastaussanomia.

Valtuutta käytetään sanomailmoittamisen testauspalvelussa.

5. Jos teet Ahvenanmaan verorajailmoituksia

Valtuus: Ahvenanmaan tuonnin arvonlisäverotietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ja katsella Ahvenanmaan verorajan ylittävään tuontiin liittyviä arvonlisäverotietoja.

Valtuutta käytetään Ahvenanmaan tuonnin arvonlisäverotietojen ilmoittamisessa.

Asiakastuki

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus:

 • Yritysten ja organisaatioiden asiakaspalvelu: ma-pe klo 10-15, p. 0295 535 115. Muina aikoina: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi
 • Kansalaisneuvonta:  ma-pe 8-21 ja la 9-15, p. 0295 000, palveluneuvoja(at)kansalaisneuvonta.fi

Tulliasiointi:

 • Tulli, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi, p. 0295 5202, ma-pe 8-16