Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2019

28.8.2020 9.00Tulli, tilastointi

Ulkomaankaupan maantieteellisessä keskittymisessä eroja

Muuhun Eurooppaan suuntautuvan viennin keskittyminen nousi vuonna 2019 merkittävästi. Viiden suurimman yrityksen osuus viennistä muuhun Eurooppaan (23 %) kasvoi kahdeksan prosenttiyksikköä edeltävästä vuodesta. Viennistä Pohjois-Amerikkaan viiden suurimman yrityksen osuus oli 41 prosenttia ja viennistä Euroopan Unioniin 25 prosenttia. EU:n alueelle suuntautuvan viennin viiden suurimman yrityksen osuus säilyi vuoden 2018 tasolla. Vastaava osuus viennissä Kaukoitään supistui kuudella prosenttiyksiköllä, ollen 26 prosenttia. Vienti Baltiaan ja Pohjois-Amerikkaan laski prosentin verran edellisvuodesta. Ulkokaupan viennin keskittymisessä ei tapahtunut muutosta.

Viiden suurimman yrityksen tuonnin osuus Pohjois-Amerikasta ja Kaukoidästä laski prosenttiyksikön verran. Euroopan unionista viiden suurimman yrityksen tuonnin osuus pysyi edellisvuoden tasolla samoin kuin ulkokaupan tuonnin osalta. Tuonnin vastaava keskittyminen muualta Euroopasta kasvoi kolme prosenttiyksikköä vertailuvuodesta. Tuonnin keskittymisessä Baltiasta ei tapahtunut muutosta vuoteen 2018 verrattuna.

Pk-yritysten ulkomaankaupassa nousua – suurten yritysten tuonti laskenut

Pk-yritysten vuoden 2019 viennin arvo oli 9,4 miljardia euroa, joka oli kolme prosenttia suurempi kuin vuonna 2018. Tärkeimmistä tuoteluokista pk-sektorilla kasvoi voimakkaimmin sähkö- ja elektroniikkatuotteiden vienti (+13 %). Pk-yritysten osuus koko viennin arvosta oli 15 prosenttia, kuten edellisvuonna.

Pk-yritysten vuoden 2019 tuonnin arvo, yhteensä 18,3 miljardia euroa, kasvoi neljä prosenttia vuodesta 2018. Pk-yritysten tuonnin arvo on lähes kaksi kertaa niiden viennin arvon suuruinen. Pk-yritysten tuonnin arvo nousi eniten kulkuneuvojen osalta (+13 %). Pk-yritysten osuus koko tuonnin arvosta kasvoi kaksi prosenttiyksikköä ja oli 28 prosenttia.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  https://uljas.tulli.fi
Ulkomaankaupan maantieteellinen keskittyminen vuonna 2019
  • Ulkomaankaupan maantieteellinen keskittyminen vuonna 2019

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot