Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa vuonna 2019 (1-7)

10.10.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Suomen vienti Yhdysvaltoihin jatkoi nopeaa kasvuaan alkuvuonna

Yhdysvallat Suomen kolmanneksi suurin vientimaa Saksan ja Ruotsin jälkeen

Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 18 prosenttia tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan lähes 2,9 miljardia euroa. Vienti Yhdysvaltoihin on kasvanut vuosittain vuodesta 2016 lähtien. Tuonti Yhdysvalloista oli kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa arvoltaan 1,3 miljardia euroa, eli kahdeksan prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.

Suomen vienti Yhdysvaltoihin kasvoi nopeammin kuin EU-maiden yhteenlaskettu vienti maahan: Eurostatin mukaan EU28-maiden vienti Yhdysvaltoihin kasvoi tammi-heinäkuussa 12 prosenttia ja EU28-maiden tuonti Yhdysvalloista 11 prosenttia.[1] Yhdysvallat on ilmoittanut korottavansa tulleja Euroopasta tuleville tuotteille 18. lokakuuta.[2] Tullin selvityksen mukaan Yhdysvaltojen korotettujen tullien listalla olevien tuotteiden osuus Suomen koko tavaraviennistä Yhdysvaltoihin oli tämän vuoden alkupuoliskolla vain noin 0,2 prosenttia.

Yhdysvaltojen osuus Suomen viennistä oli tammi-heinäkuussa 7,5 prosenttia. Osuus kasvoi edellisvuoden tammi-heinäkuun 6,6 prosentista. Tuonnissa Yhdysvaltojen osuus kasvoi edellisvuoden tammi-heinäkuun 3,2 prosentista 3,4 prosenttiin. Yhdysvallat oli tammi-heinäkuussa Suomen kolmanneksi suurin vientimaa Saksan ja Ruotsin jälkeen ja Alankomaita edellä. Tuonnissa Yhdysvallat oli seitsemänneksi suurin Ranskan jälkeen ja Puolaa ennen.

Ylijäämä Yhdysvaltain-kaupassa kasvoi kuluvana vuona. Tammi-heinäkuussa kauppataseen ylijäämää kertyi lähes 1,6 miljardia euroa. Viime vuoden tammi-heinäkuussa ylijäämä oli 1,2 miljardia euroa. Yhdysvallat on suurin ylijäämämaamme.

Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi tammi-heinäkuussa useassa tavararyhmässä. Öljyjalosteiden viennin arvo moninkertaistui viime vuodesta. Myös koneiden ja laitteiden, erityisesti paperiteollisuuden koneiden ja osien, sekä kojeiden ja mittareiden viennin kasvu oli rivakkaa. Paperin ja pahvin viennin arvo kasvoi hieman hitaammin. Metallien kokonaisviennin arvo laski. Tuonnissa kasvu oli erityisen jyrkkää elektroniikan komponenttien, lääkkeiden ja moottoreiden kohdalla. Myös muiden teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin kokonaisarvoon tuli nousua. Tietokoneiden sekä verkko- ja puhelinlaitteiden tuonti Yhdysvalloista laski.


[1] Eurostat news release 140/2019

[2] Office of the United States Trade Representative - Section 301 Investigation EU Large Civil Aircraft Final Product List - October 2, 2019.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta   http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2009–2019 (1-7)
  • Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2009–2019 (1-7)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus Yleinen